Det stora fosterländska kriget

av Gunnar Fredriksson

Vid krigsslutet 1945 hade ryssarna förlorat ca 25 miljoner människor som följd av krigshandlingar. Dessutom kunde omvärlden, om den var intresserad, konstatera följande. — Tyskarna hade förstört, helt eller delvis, 15 stora städer, 1.700 mindre städer och 70.000 byar. De brände eller rev 6 miljoner byggnader och förstörde bostäder för 25 miljoner människor. De förstörde 31.850 industriföretag, 75.000 kilometer järnväg, 4.100 järnvägsstationer, 36.000 post-, telegraf- och telefonstationer, 70.000 kilometer landsvägar, 90.000 broar och 10.000 kraftverk. De ruinerade 1.135 kolgruvor, 3.000 oljekällor och 11.300 elverk. De plundrade 98.000 kollektivjordbruk och 2.890 maskin- och traktorstationer och slaktade eller förde bort 7 miljoner hästar, 17 miljoner boskap, 20 miljoner grisar, 27 miljoner får och getter, 110 miljoner fjäderfä. De plundrade eller förstörde 40.000 sjukhus och vårdcentraler, 84.000 skolor och 43.000 bibliotek med 110 miljoner böcker. De förstörde 44.000 teatrar, 427 museer och 2.800 kyrkor. — Detta var resultatet av vad ryska folket betecknar som ”Det stora fosterländska kriget”. (Siffrorna är ryska men återges av västerländska historiker). — Ryssland har tre gånger sedan 1700-talet invaderats från väst. Karl XII vann vid Narva och drog sedan iväg till Poltava. Vi har i Stockholm Narvavägen, varför inte Poltavavägen? Napoleon tog sig ända till Moskva men ryssarna brände stan. Försvarskriget och de uthungrade franska soldaternas långa återtåg skildrades av Tolstoj i den klassiska romanen ”Krig och fred”. Det hindrar inte fransmännen att belamra städer och byar med namn på ärorika krig. — Jag träffade en gång en rysk journalist som var född 1920. Han berättade att av hans generation män återstod vid krigsslutet 10 procent. — Vi förstår inte den ryska historien om vi inte gör klart för oss att Ryssland tre gånger under den tid vi kan överblicka har anfallits från väster.

Vem är Sverigedemokrat?

av Gunnar Fredriksson

Kan någon förklara varför så många sympatiserar med Sverigedemokraterna? Jag har ännu inte förstått detta. Kan någon dessutom redan nu veta om morden i Trollhättan kommer att öka eller minska stödet för Sverigedemokraterna? Jag vet inte, kanske får de mindre stöd, kanske ännu mer. — Grunden för deras idéer är ju 1) de tycker inte om utlänningar, i varje fall med visst utseende, och 2) de vill krossa den svenska, demokratiska parlamentarismen. Båda åsikterna påminner om tyskt 20-tal, när Weimar-republikens parlamentarism angreps, ofta med våld, både från vänster, kommunisterna, och från höger, nazister och andra högerextremister och så kallade frikårer. Så jag undrar: även om SD:s sympatisörer inte kan mycket om historia eller än mindre om politisk ideologi, så vet de väl vad de röstar på. De skriver sällan tidningsartiklar för att förklara sig och de flesta kan väl inte skriva, men de snackar ju, vitt och bett. Vi vet att deras bildningsnivå är under genomsnittet och att fler är män än kvinnor men i övrigt är mycket dunkelt, åtminstone för mig.  Jag har aldrig träffat någon som stöder SD men jag ser ju i diverse medier hur de uttrycker sig. — I min gamla hembygd i Skåne lär de nå upp till ca 30 % av väljarna, egendomligt, jag känner inte igen mig. I min familj och släkt, vanlig medelklass, var vi omgivna av hyggligt folk, demokrater, anti-nazister, och jag vet inte om det ens fanns några kommunister. 1943, när tyskarna skärpte sin ockupationspolitik i Danmark, kom danska judar över i fiskebåtar i nattmörkret till Skåne och alla skåningar verkade, vad jag minns, sympatisera med denna hjälpaktion och de samarbetade med judiska organisationer i Malmö. Nog fanns det en hel del nazist-anhängare, och socialdemokratiska ungdomar slogs med dem ute på mötena. Men det var enstaka händelser, dock ämne för anekdoter. — Vi var 57 i min skolklass när judiska barn kom upp till vårt lilla samhälle från det farligare Malmö. Ingen protesterade, efter vad jag minns, tvärtom. Det kom också norska flyktingar och finländska barn, helt förklarligt, och vi lärde oss vad orsakerna var och tänkte på vad de hade upplevt. Sen kom vita bussar med färjan från Tyskland till Trelleborg, inte så mycket att skryta med kanske, dock en humanitär insats. — Nu är läget i Europa extremt och det kan kanske bara jämföras med Tyskland 1945, när röda armén segerrikt drog fram och miljoner tyskar och polacker flydde från öst till flyktingläger i den engelska ockupationszonen. Jag såg ett sådant flyktingläger utanför Lübeck när jag var med till sjöss året efter. — Läget i Europa kanske påminner mig om romarrikets nedgång och fall, vid medeltidens början, en halsbrytande jämförelse visserligen. Men det var rashat, folkvandringar, religiösa krig och hat, folk från Asien och beskrevs som horder från stäppen, och så vidare. Nu vill de av diktatur tidigare så plågade folken i östra Europa, efter vad jag kan förstå, inte ställa upp. — Det tog sin tid innan humanism, upplysning och demokrati blev levande ideologier. Nu har i varje fall svensk parlamentarism klarat en kris, trots SD:s försök till sabotage. Vi får väl samla oss och lära läxorna igen, samma gamla lärdom på nytt. Men varför stöder så många de så kallade Sverigedemokraterna?

Tydligen vänster

av Gunnar Fredriksson

Ordet ”tydlig” har blivit ett modeord i dagens politiska språk. Den ene efter den andre av de många partiledarna säger att de är ”tydliga”, varefter följer partipolitiska slagord. Det påminner mig om den gamle USA-presienten Nixon, som brukade säga något i stil med ”I want to make one point perfectly clear”, följt av förfärlig snömos. Jag tänker på detta och på hur ordet ”vänster” dyker upp särskilt i borgerlig debatt. —  Det kan ju inte syfta enbart på vänsterpartiet eftersom det tillämpas på så mycket annat, inte minst diverse inslag i socialdemokratisk politik, kanske också på miljöpartister. Under den stora debatten om allmän och lika rösträtt för hundra år sedan, där högern var motståndare, syftade högermän på den tidens liberaler med uttrycket ”den radikala vänstern”. Nu antyder borgerliga debattörer oklart något om kommunismen. Jag har hört högerfolk sanslöst jämföra med Nordkorea, det verkar rent av vara populärt i de kretsarna, en ynklig liten debattpoäng kanske, dock ej särskilt tydligt. — Är jag ”vänster”? För mig var det ”vänstern”som genomdrev fullvärdig politisk demokrati, även med kvinnlig rösträtt, högern var ju motståndare. Så upplevde jag politik så snart jag en gång i tiden började intressera mig för samhällsfrågor. Konservativa studenter i Lund, som var i majoritet i studentkåren, kunde med en enkel fras avfärda arbetarrörelsen, vilket jag idag kan påminna mig när jag läser ledarsidan i DN. — Ett exempel från modern europeisk historia är den nyligen på nytt debatterade frågan om hur första världskriget började. Tyske kejsaren, österrikiske kejsaren, ryske tsaren, Storbritanniens utrikespolitiker, alla var kristen höger. Fredsvännerna var ateistisk vänster, till exempel Liebknecht, Jaurès och Rosa Luxemburg, med de mördades av högerextremister. Bolsjevikerna i Sovjetunionen var förvisso ateister men de kunde ju hävda att Ryssland angripits av Västeuropas kristna höger. Segrarmakterna i Europa jämte den fromme amerikanske presidenten Wilson ville ta hämnd mot hela tyska folket vid den omdömeslösa freden 1919, en orsak till andra världskriget, egentligen ett enda fullkomligt onödigt krig. Så lärde jag mig politik och historia, så kom jag att luta åt vänster, och det var inte alls ovanligt. Imperialisterna i Storbritannien, Frankrike och Belgiska Kongo var kristen höger, grym och rasistisk och de bekämpade förstås kritik från vänster. Det var nästa stora problem i mitt sökande efter tydlighet bland allsköns tungomålstalande. — Nu läser jag nästan dagligen om hur förvirrade vänsterfolk är. Det betyder väl, eller hur, att de många borgerliga partiledarna är ”tydliga”, när de försöker säga något vettigt om det parlamentariska läget eller flyktingfrågan? — I min ungdom läste jag Bertrand Russell, som satt 6 månader i fängelse för protester mot  Storbritanniens krigspolitik (han hade uppmuntrat värnpliktsvägran, landsförräderi). Politikers uttalanden, skrev han långt senare, är ”vaga, mångtydiga och tvärsäkra”. Han var logiker och visste en del om tydlighet och jag tror att han lärde mig mycket.

Humanism och upplysning

av Gunnar Fredriksson

När man blir äldre kan man tycka att historien upprepar sig. Vi som växte upp från och med andra världskriget har iakttagit många flyktingkatastrofer. Men  man blir kanske inte visare med åren, bara mer förbryllad. — Jag tar fram en bok av Albert Camus, en författare som betydde mycket för sådana som mig. Camus var verksam från slutet av 30-talet. I boken ”L´homme révolté” (1951) har han bland mycket annat följande resonemang.  När ideologier med genomtänkt moraliskt ursprung stimulerar revolt mot orättvisor och förtryck kommer förr eller senare en situation när revolutionens syften tar över från den ideala utgångspunkten. Revolten och dess förkämpar lämnar moralen och kämpar vidare utan humanism och upplysning med vilka grymma metoder som helst därför att de i ett nytt skede prioriterar revolten, inte humanismen. Jagkan ta egna mer eller mindre aktuella exempel i anslutning till Camus´ tes. — Kristendomen splittrades redan från 300-talet i inbördes hatiska konflikter som ledde till grymheter, krig och mänskliga lidanden. De för tillfället makthavande brände oliktänkande offentligt på bål, ofta efter fasansfull tortyr. Korstågen drabbade muslimer hänsynslöst under förevändning att man ville erövra Kristi grav och helig mark. 30-åriga kriget på 1600-talet slutade på grund av ren utmattning sedan Tyskland härjats bland annat som följd av religiöst hat. I senare idéhistoria ser jag hur praktiskt taget alla betydande humanister och upplysningstänkare förföljdes av teologer och kyrkliga makthavare: Spinoza, Hume, Voltaire, Kant, Thomas Paine, Bertrand Russell, osv. — Islam var från början en humanistisk religion med sociala ambitioner, stöd åt fattiga, alfabetism, utbildning och forskning. En betydande del av grekisk filosofi och och politisk teori kom till västvärlden under medeltidens mörker via arabiska lärda. Nu ser vi hur fanatiker som påstår sig stå för muslimska värden praktiserar gräsliga metoder, sprider skräck och fasa och jagar flyktingar iväg rån sina hemländer.  Religiös fanatism bygger vanligen på monoteism, teorin att alla religioner utom en är falska, en förödande idé. — Marxismen var en frihetsrörelse som syftade till mänskliga förhållanden bland fattiga och eländiga i det begynnande industrisamhället med dess barnarbete i gruvorna, svält, epidemier, alkoholism och kriminalitet. Men revolutionen kom i det ryska bondesamhället med kommunistisk partidiktatur, åsiktsförtryck och maktövertagande i samma stil i Östeuropa. — Det verkar som om upplysta, humanistiska idéer ständigt genom historien har drabbats av förräderi. Det blir en uppgift för generationer efter min.

Gotland och Georgien

av Gunnar Fredriksson

I debatten om Sveriges relationer med Nato jämför anhängarna till medlemskap ofta Gotland med Georgien.  Argumentet går ut på att eftersom Ryssland, enligt hypotesen, angrep Georgien kan ryssarna mycket väl också angripa Gotland. Jag tänker: vad finns det i försvarspolitiken för likheter mellan Georgien och Gotland? Till att börja med påminner jag mig om att det i Georgien rörde sig om en konflikt mellan olika folkgrupper i Georgien i samband med andra motsättningar i det kaukasiska område. Därtill kommer att EU hösten 2009 lade skulden för kriget på Georgien som ”startade kriget genom sina nattbombningar i Sydossetien”. Rysslands svar var ”legalt” fast överdrivet. — Hur får man ihop detta med Östersjön och Gotland? Ryssarna har förvisso problem i deras sydliga närområde men inte såvitt jag förstår i Östersjö-området. Tror någon på allvar att de är intresserade av att starta ett krig för att ta Gotland? Jo, tydligen. — I en magistral artikel idag i min morgontidning läser jag om Natos försvarsgaranti ”i händelse av krig”, skyddet av Baltikum ”vid ett krig” och behovet av svensk hjälp för att ”slå tillbaka ett väpnat angrepp”. Man tänker sig alltså att ryssarna startar ett krig och att Sverige med stöd av Nato och USA och kärnvapen deltar. — Finns det någon som helst sannolikhet att ryssarna har intresse av ett sådant krig inom ett tidsperspektiv som en svensk försvarsberedning kan förutse? Ryssarna rustar upp och Putin är en lögnare, men ändå. Vi kan inte basera vår säkerhet på fantasier och science fiction, däremot på en realistisk bedömning av vad som bäst gynnar vår säkerhet. — Men jag är övertygad om att vi om och om igen kommer att bli undervisade om likheter mellan Georgien och Gotland.

 

Absurd komedi

av Gunnar Fredriksson

Den reaktionäre amerikanske senatorn, republikanen John McCain från Arizona, besökte Sverige och därefter Baltikum under den gångna veckan. Hans uppgift var, enligt intervjuer, att undervisa svenskar och balter om rysshotet. Han berättade också att president Obama, som han avskyr, inte förstår sig på Putin, som om han trodde att vi borde ta ställning för republikanerna under valkampanjen i USA. McCain är ordförande i sentens försvarsutskott. — Detta besök är enligt min uppfattning den hittills mest absurda politiska händelsen i Sverige under året. Vi och balterna (därtill finländarna) har levt med ryssarna, våra grannar, i mer än tusen år. Och så vill en stenreaktionär amerikansk politiker från det inre av USA undervisa oss i detta ämne. Han får förstås prata hur mycket han vill, även om det ingår i vad amerikaner brukar kalla ”electioneering”. Men det är komedi. — McCain är hjälte inom amerikansk höger främst därför att han togs till fånga i Nordvietnam när hans flygplan sköts ner. Han hade då haft som en av sina uppgifter att bomba fattiga vietnamesiska bönder och förgifta deras risfält och vattendrag. Efter fångenskapen klagade han på att maten i fånglägret var för dålig. — McCain stod för allt vad Olof Palme kritiserade i den bittra debatten om Vietnamkriget och den amerikanska kritik mot Sverige som blev följden. USA stödde ju den sydvietnamesiska militärdiktaturen i Sydvietnam så länge de kunde, i strid mot en alltmer kritisk opinion även i USA. — Nu tas McCain emot av Sveriges utrikesminister och försvarsminister vid ett lunchmöte. Jag kan möjligen tänka mig att våra slipade diplomater ansåg att det var en viktig markering att de inte åt middag, för sådant ingår ju i den diplomatiska yrkeskompetensen. Men jag menar att svenska regeringen borde vara mer känslig för historien och kunde ha avstått från detta hån mot Olof Palme.

Kärnvapen

av Gunnar Fredriksson

Nu, 70 år efter Hiroshma och Nagasaki, påminns vi om den oerhörda katastrofen. Jag har en invändning mot allt jag har sett som kommentarer dessa dagar. Alla tycks upprepa USA:s officiella motivering till bomberna, nämligen att motivet var att få slut på kriget mot Japan. Amerikanerna sa till och med att USA på det sättet räddade människoliv, fast de därmed inte innefattade japanska liv. 20 år efter maktdemonstrationen kom det i USA ut en omsorgsfull undersökning, en bok som blev mycket omdiskuterad men som nu tycks vara glömd: ”Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam”. Författaren, den unge historikern Gar Alperovitz, visade på basis av officiella dokument, att man i USA ansåg att Japan ändå inom kort skulle kapitulera. Atombomberna hade ett annat syfte, nämligen att imponera på ryssarna: ”… atombomben spelade en roll när det gällde att utforma politiken, särskilt i samband med (president) Trumans enda möte med Stalin vid Potsdam-konferensen i slutet av juli och början av augusti 1945″. Atombomben, sa Truman till sin krigsminister, ”gav honom en helt ny känsla av självförtroende.” Vi kunde ”diktera våra egna villkor vid krigsslutet”. Stalin blev verkligen imponerad och ryssarna satte så fort som möjligt igång med att framställa egna atomvapen. — Jag menar att atombomber strängt taget inte borde kallas ”vapen” eftersom de inte kan användas för att uppnå något som helst politiskt eller ekonomiskt eller ens militärstrategiskt mål. De kan bara åstadkomma en gigantisk ömsesidig destruktion. I den mån det har förekommit minskningar och kontroll så har detta blivit möjligt som följd av folkliga opinioner som är emot denna politiska dårskap.

Medelhavet

av Gunnar Fredriksson

Min sommarläsning i år är för andra gången den romerske historikern Tacitus berättelse om romarriket, första tiden efter Kr. födelse, och den engelske 1700-talshistorikern Gibbons tre band, tusen sidor vardera, om romarrikets nedgång och fall. De båda verken förefaller mig aktuella. — Det förekom terrordåd, mord, även massmord, religiös fanatism och allsköns vidskepelse, idéer om helig mark, heliga städer, heliga skrifter, rasism och hat, tortyr, godtyckliga fängelsestraff på obestämd tid, dödsstraff och landsförvisningar, idéer om otrogna och avfällingar, bittra strider mellan äkta romare och utlänningar, ofta kallade barbarer. Flyktingar anlände från Nordafrika i usla fartyg, om de inte förliste. Epidemier härjade, hela städer kunde avfolkas genom sjukdomar och nöd. Rika spannmålshandlare, kapitalister, som importerade varor från Egypten, höll inne med livsmedel för att avvakta ännu större brist och högre priser. Regimerna var korrupta, strider mellan klaner styrde politik och våld premierades. Spioneri och hemliga underrättelser av vänner eller skurkar förkom rutinmässigt. De rikas slavar kunde köpas och säljas, ibland belönas. Kvinnor giftes efter beslut av släktens mäktiga män, ofta med politiska avsikter. Våldtäkter hörde till och militära dygder var högsta moral med belöningar och segerparader. — Då och då muntrade man upp folket med grymma kamper på arenorna, människor dödades inför publik, men de ledande för sådana föreställningar var ofta korrumperade. — Balkan var splittrat med oöverskådliga, inbördes hatiska folk och oförenliga religioner. Hårda strider pågick rutinmässigt i landet mellan Eufrat och Tigris, ungefär nuvarande Irak. Den klassiska staden Palmyra, religiöst centrum och handelsplats för kamelkaravaner, plundrades. Folkmord begicks då och då i Armenien. Syrien härjades oavbrutet med politiska och religiösa grymheter som följd. I Palestina pågick under sekler strider mellan folkgrupper. Jesus torterades och dödades av den romerska militärdiktaturens hantlangare. I Tunisien slog terrorgrupper till mot Kartago. Grekerna var ett kulturfolk men hade en odisciplinerad krigsmakt och kunde inte sköta sin ekonomi. I bakgrunden hotade turkarna, det ottomanska rikets oberäkneliga krigare, dock offer för kristna korståg som man glömt i västvärlden. — I den egeiska övärlden händer numera ingenting, skrev Frans G Bengtsson, en aning tankspridd, ”för där har allt av vikt hänt för mycket länge sedan”. I själv verket händer allting om och om igen.

 

2.

 

 

Nationaldag

av Gunnar Fredriksson

Vad är nationaldagen till för? Gustav Vasa lär ha tagit makten den dagen ett tidigt år på 1520-talet. Men vem bryr sig? Vi fick en ny författning den dagen 1809 efter en militärkupp när kung Gustav IV Adolf avsattes. Men massor av länder firar gamla militärkupper. Vi jämför ständigt med norrmännen. Men de firar sin demokratiska författning från 1840-talet och därmed kampen mot Sverige under unionen, en pinsam påminnelse för oss, inte minst för den på sin tid så starka nationalistiska högern som ville slåss mot ”norrbaggarna”. — De västallierade firar den 6 juni på sitt sätt, för den dagen 1944 landsteg de i Normandie. De påstår i patriotiska tal att USA och Storbritannien därmed gjorde slut på nazismen. Men då hade röda armén redan besegrat tyskarna på östfronten och stod vid Warszawa. Ryssarna förlorade ca 25 miljoner människor i den kampen, västsidan en halv miljon, och ryssarna firar mest. — Jag urskiljer fyra sorters historieskrivning. 1) Den marxistiska historieteorin, som handlar om ekonomisk och därmed politisk makt, 2) den moraliserande historieskrivningen, varvid man vill nita dit någon skurk, vanlig i massmedia, 3) den anekdotiska historieuppfattningen, en vinstmaskin i förläggarvärlden, och 4) akademiska studier med källkritik och intellektuell skärpa, föga uppmärksammad. —  Skansen tillkom 1916 som centrum för svensk nationalism. Mönstret var tysk patriotism och vår drottning var ju släkt med den tyske kejsaren Wilhelm II. Nu tonar vi ner den kopplingen med harmlös allsång för pensionärer. — I min ungdom delade kungen ut svenska flaggor på Stadion  till hemvärnschefer från landet. Sven Jerring, ”farbror Sven”, refererade i radion. Jag minns en episod när en hemvärnschef blev så skräckslagen inför kungen att han bara stod i givakt. ”Tag fanan karl!” hördes kungen ryta. — Nu är ryssen på offensiv med fosterländska idéer från tsartiden och vår patriotism får väl en smula stimulans igen. Vi påminns om ryska härjningar när de brände ner bondgårdar i skärgården under somrarna efter Karl XII:s krig. Jag har alltid undrat om ryssarna tyckte det var vackert i Stockholms skärgård, när de kom seglande, det måste det ju ha varit även då. — Så kallade privatspanare rapporterar att de sett ryska ubåtar, alltid på väg in mot Stockholm, som om de anföll oss. Var hamnar de? Jag har aldrig hört talas om att en rysk ubåt siktats på väg ut från Stockholm. — Nog är det bra att Sverige inte ens omnämns i vår nationalsång, som handlar om Norden, ”du gamla, du fria”. Det fanns en tid när många i stället ville ha Heidenstams ”Sverige, Sverige, Sverige, fosterland, / vår längtans bygd, vårt hem på jorden!” Du behöver inte upprepa Sverige tre gånger, jag är inte döv, skrev Strindberg till honom (om jag får citera ur minnet). Tänk vilken klok nation vi var som sa nej till detta pekoral. — Nu ser jag svenska flaggan fladdra i vinden utanför mitt fönster, symbol, kan jag tycka, för det mest anständiga välfärdslandet i världen.

Andlighet

av Gunnar Fredriksson

Under senaste tid har vi fått oss till livs inlägg i medierna som handlar om att något som kallas ny-andlighet,  är på modet. Jag lägger mig inte i privata känslor och upplevelser av egendomliga ”krafter”, något ”högre”, osv. Ny-andligheten förefaller vara en variant av anti-vetenskaplig populism och det är ju inte nytt. Mitt intresse handlar om det faktum att sådana idéer under idéhistoriens gång och i hög grad än idag, är vad som hotat och hotar upplysning och demokrati. — Spinoza, ofta och med rätta betecknad som den förste upplysningsfilosofen, förföljdes under 1600-talet i Holland av tre religiösa etablissemang, de protestantiska, reformerta, katolikerna och synagogan. Han levde under åren efter 30-åriga krigets ohyggliga religiösa och politiska strider. Descartes lämnade sitt hemland Frankrike och emigrerade till det trots allt mer liberala Holland. Locke förföljdes till och med i England och bosatte sig också i Holland. David Hume, enligt samstämd uppfattning den främste engelsk-språklige filosofen någonsin, stoppades två gånger av teologerna från att bli professor vid universitet i sin hemstad Edinburgh. I stället utnämndes en fullkomligt inkompetent person som inte skrev ett vettigt ord om filosofi. — Immanuel Kant, som skrev en numera klassisk skrift om upplysningsidéer, kritiserade den rådande ordningen i Preussen enligt vilken teologin stod över andra fakulteter. Regeringen krävde att han inte skulle upprepa sådana åsikter och han tvingades lyda för att behålla sin befattning som professor. — Pionjären inom rättsfilosofin och internationell rätt Hugo Grotius förföljdes av kyrkorna i Holland efter att han i en enda mening i en bok skrivit att det måste finnas en moral som inte är beroende av en viss religiös tro. Voltaire förföljdes givetvis av de kyrkliga makthavarna eftersom han skrev om religiös tolerans. Under århundraden torterade och brändes på bål människor på grund av religiöst hat. Zola slog larm om rättsskandalen när Dreyfus fälldes, en anti-judisk dom. — Den liberale ryske författaren Alexander Herzen gick i landsflykt till England för att undkomma den ryska kyrkans och tsarens maktutövning, eftersom han var positiv till västerländsk demokrati. — Idag ser vi hur fundamentalistiska religiösa idéer inom islam i kombination med politiska förföljelser ställer till ohyggliga gräsligheter. Israel år enligt sin författning en uteslutande judisk stat, med apartheid gentemot palestinier och olaglig ockupation och kolonisation som följd. Ändå sägs Israel vara en demokrati. — Alldeles oberoende av Israels politik frodas återigen anti-semitismen, ursprungligen en kristen kampanj. Pakistan är också en teokrati, alltså en stat med statsreligion. I Burma förföljs muslimer och drivs i landsflykt. I Indien regerar ett hindu-nationalistiskt parti vars renläriga religion går ut på att man inte får döda djur, däremot får man då och då döda muslimer. I Saudi-Arabien styr en feodal, medeltida och starkt religiös dynasti. Iran är naturligtvis också en teokrati. — Att godkänna en och endast en religion är ”monoteism”, teorin att alla religioner utom en är falska, också omfattad av traditionellt kristna. Det har varit och är en av de mest destruktiva idéerna i mänsklighetens blodiga historia. — Mitt problem är: hur i hela fridens namn kan någon på allvar hävda att ny-andlighet och religiös tro behövs? Sådana värderingar har alltid varit och är än idag mäktiga krafter i kamp mot upplysning och demokrati.

Sida 1 av 23
 • Tjänstgörande redaktör: Victor Lindbom
 • Chefredaktör, ansvarig utgivare och VD: Jan Helin
 • Stf ansvarig utgivare: Lena Mellin
 • Sajtchef: Andreas Aspegren
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: http://support.aftonbladet.se/
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB