Fönster mot en ny tv-värld

av Jan Helin

Just nu pågår en diskussion i mediebranschen om behovet av att vara snabbt upp i sändning och ut med nyheter i tv-format.
Det är en viktig publicistiskt diskussion om värdet av snabbhet vägt mot andra kvaliteter som överblick och analys.

Eftersom kvällstidningarnas tv var överlägset snabbast tänkte jag lämna den aspekten därhän och istället belysa vad det här egentligen betyder för konsumtionen av nyhetsmedier.
Vi bör beakta att frågan nu ställs nervöst i en traditionell tv-bransch som upplever strukturomvandlingen och digitaliseringen av nyhetsmedier in på bara antennen. Men frågorna från tv-branschen är rimliga och viktiga i diskussionen om medieutvecklingen.

Genom att bara studera den rena användardatan från Adobe Analytics ser vi konturerna av ett nytt landskap för tv mediet. Låt mig först dela lite fakta om Aftonbladet TV från förra veckan som fick en så dramatisk och tragisk avslutning:

• Aftonbladet TV hade förra veckan totalt 10,6 miljoner startade strömmar.
 5,5 miljoner av dem ligger enbart mellan fredag och söndag. Vår tv-rapportering från Paris stod ensamt för 3,1 miljoner av dessa startade strömmar. Tittar vi på plattformar fördelar sig tittningen så här:
52 % på desktop
37 % på mobil
10 % på tablets

 • Tittar vi på tittningen fördelat på innehåll ser det ut så här:
7,86 miljoner startade strömmar på nyhetsinnehåll
1,7 miljoner strömmar startade på Sport
1 miljon startade strömmar på Nöje.

Av de mediehus som har ett arv i tidningsbranschen är ingen i närheten av dessa siffror.
Närmast är TV4 som rapporterar 9, 3 miljoner startade strömmar över hela veckan på hela TV4:s innehåll.
Aftonbladet TV är alltså över en miljon startade strömmar större än hela TV4 online.

Expressen TV, vår hårdaste konkurrent om snabbheten, rapporterar totalt 5,7 miljoner startade strömmar förra veckan. Här ska sägas att Expressen kom först ut av alla med tv-rapportering från Paris. De låg redan i sändning på grund av uppgifterna om en affär mellan Cisco och Ericsson när nyhetsflashen om terrorattentaten i Paris kom.
SVT rapporterar inte jämförbara data om sin online tv, vilket är ett problem i sig. Det skulle vara en stor hjälp för en ny aktör som Aftonbladet TV om också Sveriges största tv-aktör gick att följa och analysera online.

Tittar vi på det väsentliga i detta sammanhang, rapportering vid extrema nyhetshändelse, så blir mönstret ännu tydligare mellan en ren online aktör som Aftonbladet mot traditionell linjär tv.

TV 4 rapporterar 2,6 miljoner startade strömmar på Nyhetsinnehåll. Aftonbladet 7,86 miljoner.
Expressen rapporterar inte hur stor andel av deras totala TV trafik som är Nyheter.

Hur länge användaren tittar är också ett viktigt mått för att bedöma kvaliteten. Här har Aftonbladet haft svårt att komma upp med data eftersom vi helt enkelt saknat system för att mäta det på ett trovärdigt sätt. Det är äntligen på väg att ändras och vi kunde i helgen mäta tittartiden med hjälp av data från mätsystemet Adobe Video Analytics.

Livesändningen från Paris hade i genomsnitt 12 minuter och 24 sekunders tittartid i Aftonbladet TV.
Det är en mycket bra siffra. Den kan jämföras med TV4:s rapporterade snitt tid på 12 minuter. Expressen rapporterar ingen data om tittartid.

Vad gäller frekvens av tittning finns inga jämförbara siffror från andra aktörer. Aftonbladet slog i helgen ett rekord inom detta område som är värt att reflektera över.
Mellan klockan 22.30 i fredags och 23.00 i söndags hade Aftonbladet i genomsnitt 86 000 startade strömmar i timmen – varje timme dygnet runt.
Det är en oerhört massiv frekvens och ett intressant mått på engagemang i Aftonbladet som nyhetsdestination.
För vår egna analys är frekvensens varians över olika tider på dygnet och hur frekvensens ändras efter olika agerande av våra redaktörer såsom utskick av pushnotiser mycket viktig.

I kommunikationen från TV4 har i veckan ställts frågor om ett begrepp som kallas för autostarter. Det betyder att videon startar utan att tv-tittaren vill. TV4 säger att de inte har några sådana starter alls.
Det har inte Aftonbladet TV heller. 

Samtliga strömmar startas på grund av att användaren har klickat. I transparensens namn finns här dock en omständighet att redovisa.
På Aftonbladets första sida förekommer ofta TV + Text. Den som klickar där kommer till en sida som innehåller just både TV + text och då startar tv-strömmen direkt.
Det är en något oklar hänvisning och därmed tveksam ur användarsynpunkt. Vi jobbar med mycket UX analyser kring detta, vilket, för er som inte ägnar era dagar åt online begrepp, betyder att vi gör analyser för att bättre förstå gränssnittet mot användaren.

En ansenlig del av dem som klickar på TV + text förväntar sig rimligen att det startar just tv eftersom de tryckt på en knapp där det står just TV. Men en del vill säkert bara ha texten.

Av Aftonbladet samtliga startade tv-strömmar i år består 19 procent av sådana här strömstarter.
Här bör också understrykas att detta enbart gäller desktop. I mobilen måsta användaren klicka två gånger för att starta tv-strömmen. Inte heller det är en optimal användarupplevelse, men det är ungefär motsatsen av en autostart.

En verklig autostart är en sådan som till exempel Facebook jobbar med just nu – en strömstart som kommer automatiskt bara du scrollar igenom din newsfeed. Aftonbladet TV har ingen motsvarighet till det.
En sådan autostart kan vara ett smart sätt att väcka nyfikenhet för innehållet och är en rätt skön användarupplevelse eftersom innehållet startar automatiskt utan ljud. Men en sådan start saknar förstås helt värde för en annonsör.
Det är först när användaren klickar på klippet och det startar med ljud som det blir kommersiellt intressant. På grund av Facebooks massiva globala dominans på online video just nu är det hitåt branschen bör titta för standard för mätning av onlinevideo. Det kommer garanterat nyheter därifrån inom kort.

Heter terroristerna Daesh eller IS?

av Jan Helin

Jag fick frågan om Daesh eller IS i chatten igår. Jag var inte klar över skillnaden. Men det är en viktig diskussion.
Om jag förstått saken rätt nu efter att ha läst på lite, så är det så här:

• Terroristerna gillar inte att  bli kallade för Daesh. Det är egentligen en akronym som betyder samma som ISIS – Islamic State of Iraq and Syria. Men Daesh betyder som ord något nedsättande på arabiska. Lite oklart vad, enligt vad jag läst.

• Argumenten för att byta som någon slags protest mot dem kan vara känslomässigt motiverat, men sakligt tveksamt. Det är många terrororganisationer som haft namn som antyder att de är något de inte är. IRA – Irish Republican Army var knappast någon armé, det var inte heller RAF – Rote Armee Fraktion. Det var terrororganisationer.

• Argumentet att IS med sitt namn drar ner hela den muslimska världen i skiten är starkare. Själva namnet säger ju att de är en islamisk stat. Det Kalifat de upprättar säger de bygger på Islam. Det finns en hel del muslimer som har en hel del att invända mot det. Man skulle därför kunna säga att Daesh är en sakligare benämning och hjälper den muslimska världen att tydligare ta tag i problemet med radikal islamism.

• Ett annat starkt argument är det rent språkliga. Om media hela tiden refererar till en terrorgrupp som en stat så uppstår till slut uppfattningen att Daesh/IS är en statsbildning. Det är det inte.

• Rent praktiskt talar begripligheten emot. I dag vet alla vad IS är. Daesh är för de allra flesta ett obekant begrepp.
Egentligen borde samtliga svenska medier byta samtidigt på grund av denna punkt, för att minska förvirring och behålla tydligheten gentemot läsarna. Det är mindre troligt att så sker, gemensamma publicistiska hållningar har andra komplikationer som behöver diskuteras igenom.

Just nu diskuterar Aftonbladets redaktionsledning om vi bör byta benämning på terroristerna Daesh/IS.

Kategorier Aftonbladet

Skarpast tänkbara nyhetsläge

av Jan Helin

Vårt öppna samhälle är åter under attack.
Hur svarar vi?
Just nu och just vi med journalistik. Fri och oberoende journalistik. Det är vad vi kan göra åt händelser som är så tunga att de kommer att påverka historien.

En viktig diskussion om hur samhället kan svara i bredare mening kommer att följa. Frågor om öppenhet mot naivitet, mer mod istället för mer rädsla. Det är också viktigt.
Men just nu – journalistik.

Det är skarpast tänkbara nyhetsläge. Aftonbladet befinner sig sedan i går kväll i vad vi med en äldre term skulle kunna kalla ständig direktsändning. Men nu i alla medieformer.
Ett tiotal medarbetare är på plats, eller i skrivande stund på väg till Paris. På redaktionen i Stockholm råder febril aktivitet. Vi rapporterar i alla format – live-tv, live-text, bilder, nyhetsartiklar och analys.
Just nu är inget viktigare för journalistiken än att göra terrorattentaten konkreta och begripliga. Att:
• Noga och snabbt skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter.
• Gå vidare för att söka och verifiera ny information.
• Göra analys av verifierad information och sätt händelserna i sammanhang.

Det är tre grenar av journalistiken som oupplösligt hänger ihop. Just nu befinner vi oss mitt i det arbetet. Det finns mycket annat som behöver göras när världen mörknar under terror som denna helg. Men journalistik är vad fria medier kan göra.

Kategorier Aftonbladet

Aftonbladet levererar starkt i Q3

av Jan Helin

Aftonbladet kan åter leverera ett mycket stabilt och något ökande resultat. I dag redovisar vi resultatet för tredje kvartalet 2015.
Aftonbladets resultat, EBITDA, uppgår under perioden till 63 MSEK (61).
Aftonbladets resultat är drivet av tillväxt online. I det tredje kvartalet uppgår den digitala tillväxten till 18 procent. Print tappar intäkter, men levererar i Q3 ett bra resultat.

Affärsområdet Schibsted Publishing, där också verksamheter som TV.nu, Klart.se, Omni, The Youway, Allt om Stockholm, Viktklubb ingår redovisar ett starkt resultat på 65 MSEK (61). Också här är en kraftig tillväxt online på 15 procent den främsta orsaken till det goda resultatet.

Schibsted Publishings intäkter under kvartalet är enligt förväntan. Omsättningen uppgick till 516 MSEK (537).

Centralt för hela Schibsted Sveriges digitala ekosystem är Aftonbladets position som Sveriges primära nyhetskälla online. I det tredje kvartalet stärker Aftonbladet  positionen som Sveriges ledande nyhetsförmedlare online.  Räckviddsmätningen av Sifo visar att Aftonbladets totalräckvidd i augusti 2015 uppgår till hela 3 445 000 läsare per dag, vilket är en ökning på 3,3 procent jämfört med föregående år.

En av de stora glädjepunkterna i Aftonbladets tredje kvartalsrapport för året är ökningen för Aftonbladet TV, ett av våra stora satsningsområden. Räckvidden för Aftonbladet TV ökar med hela 37 procent. Det gör att Aftonbladet ligger väl positionerade inom det medieslag som ökar snabbast online just nu – rörlig bild.
Övriga viktiga nyckeltal för Aftonbladet:
• Räckvidden i mobilen ökar med 18 procent.
• Räckvidden på desktop ökar med 9 procent.
• Räckvidden för print minskar med 12 procent.

I våra övriga publishingbolag ser vi att Omni och Klart.se  levererar en mycket stark utveckling av annonsintäkter i tredje kvartalet. Viktklubb fortsätter att växa sin kundbas och har en mycket god resultatutveckling.

Kategorier Aftonbladet

Om betydelsen av hatbrott, terrordåd och vansinne.

av Jan Helin

Terrorism är politisk motiverad brottslighet. Våld mot civilsamhället och enskilda människor för att skapa rädsla i akt och mening att skapa förutsättningar för en politisk förändring. Kort sagt en vedervärdig metod – oavsett vilken politisk inriktning terroristen önskar.
Det framstår allt klarare att morden i Trollhättan var ett terrordåd. Då ska det också benämnas som ett sådant – även om terroristen var en förvirrad, hatande ung svensk man som hette Anton Lundin Pettersson och blev 21 år.

Anton Lundin Petterssons utväljande av en skola, polisens uppgifter om att han valde sina offer utefter att de hade utländsk härkomst, hans delande av högerextremistisk propaganda, hans avskedsbrev om sin avsky mot svensk invandringspolitik är alla politiska handlingar. Det är de uppgifterna som gör hans vidriga mord till terrorattentat.

En diskussion som redan startat i vissa delar av medielandskapet är varför morden i Trollhättan beskrivs som terror och varför dubbelmordet på Ikea tidigare i år inte beskrivits som det.

Jag ska försöka reda ut den frågan ur ett antal olika synvinklar från ett publicistiskt perspektiv. Men låt mig först konstatera ett problem:
Ett tydligt mönster i de frågor på det här temat som når mig som utgivare via mail och sociala medier är att ett stort antal människor vill besvara frågan utan diskussion. De har redan bestämt sig för att media beskriver brotten olika eftersom gärningsmannen i det ena fallet är en infödd svensk och i det andra fallet en asylsökande eritrean.

Det är ett svar som passar in i en konspiratorisk världsbild som handlar om att det finns en elit – där media ingår – som vill trycka på folket ett mångkulturellt samhälle som degenererar nationen. Inom ramen för den ideologin blir det lätt att förstå varför media beskriver Anton Lundin Pettersson som en terrorist och Ikemördaren Abraham Ukbagabir som en ensam galning.

Denna ideologi om eliten mot folket och minoriteter som hot mot nationen må vara den snabbast växande politiska idén i Europa vår tid, i Sverige i huvudsak driven av Sverigedemokraterna.
Det gör den dock inte sann.

För journalisten är det viktigt att frigöra sig från politiska ramverk och så sakligt och objektivt som möjligt klarlägga omständigheterna kring omskakande händelser som de i Trollhättan och Ikea i Västerås.

Om vi gör det ser vi några omständigheter som förenar dåden och andra saker som skiljer dem åt. Båda kan sägas vara hatbrott, den benämning polisen använder för att beskriva morden i Trollhättan. Det är ett samlingsbegrepp på brott drivna av hat gentemot en etnisk grupp, en religion eller mot människor på grund av sexuell läggning.

Men finns det också spår av terror i Ikeamorden?

Också här har vi att göra med en hatande, förvirrad man. Abraham Ukbagabir överlevde sitt egna självmordsförsök och kunde därför förhöras. Av förhören framgår att han var rasande och hatisk för att han fått avslag på sin asylansökan, han hade därför valt offer utifrån att de såg svenska ut.

Det skulle kunna beskrivas som hämnd. Men det vore att använda ett oprecist språkbruk. Hämnden hänförs till den så kallade talionprincipen, den säger att den som begått ett ont ska utsättas för samma ont. Offren för Ikemördaren kan inte på något vis sägas vara kopplade till avslaget på asylansökan. De är oskyldiga offer utan koppling till den politik som nekade Abraham Ukbagabir uppehållstillstånd i Sverige.

Abraham Ukbagabir gör sig alltså skyldig till hänsynslöst, dödligt våld mot oskyldiga civila för att protestera mot konsekvenserna av en politik.

Det finns också i förhören en antydan om en religiös motivering till morden mot bakgrund av Abraham Ukbagabirs kristna tro. Det resonemanget är dock så fragmentariskt i förhörsprotokollet att det är svårt att förstå om han motiverar morden med religionen eller söker någon slags förlåtelse på religiösa grunder. Abraham Ukbagabir valde ut Ikea som skådeplats för morden för att ”få tag på de knivar han behövde” enligt åklagaren Eva Morén. Det förblir oklart om Ikea också valdes av symboliska skäl. Men likväl bär Ikea en oerhört stark symbolik i Sverige och valet av mordplats skapar så, likt valet av en skola, en känsla av attack mot det svenska samhället. Så här långt bär Ikeamorden vissa yttre kännetecken av terrorattentat.

Och möjligen skulle de teoretiskt kunna sägas vara ämnade att ”otillbörligen tvinga offentliga organ (…) att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd” som ingår i den svenska lagens definition av terrorbrott. Det är dock viktigt att konstatera att åklagaren inte valde att beakta terrorlagstiftningen i åtalet mot Abraham Ukbagabir och att gärningsmannen aldrig uttalar syftet om ändrad politik eller ändrat beslut, utan morden som en protest mot politiken.

Det saknas också ett politiskt sammanhang kring gärningsmannen i Ikeamorden. Det finns ingen politisk extremistmiljö, eller terroristgruppering, som förespråkar våld mot medborgare i ett land för att åstadkomma generösare regler för asyl. Det finns inte heller någon organiserad politisk hatretorik mot en utpekad elit för att asylreglerna är för hårda. Det är därför svårt att se att morden på Ikea begicks för att ändra en politisk inriktning.

På dessa punkter skiljer sig sammanhanget kring Ikemorden från terrorism på ett så avgörande sätt att det blir svårt att sätta begreppet terrorist på mördaren Abraham Ukbagabir. Hans brott är självklart inte mindre avskyvärda för det. Hatbrott, terrordåd eller vansinnesdåd är begrepp ämnade att öka begripligheten. Graden av fördömande måste vara densamma från civilsamhället.

Detta sätt att försöka reda ut begreppen kan i bästa fall bidra till förståelse och diskussion av händelser så oacceptabla och hemska att vi vill förtränga dem som obegripliga.
För de anhöriga kan det aldrig ändra faktum: en dotter, en son, en syster, en bror, en mamma är mördade.

Vi andra har en medborgerlig plikt att förstå kopplingen mellan hatretorik, politik och våld. Det är för många nu som har andra syften än att förstå. Så sett lever vi i en mörknande tid.

Kategorier Aftonbladet

Aftonbladet stöder Gula båtarna

av Jan Helin

Den farligaste vägen från kriget mot ett nytt liv går över Medelhavet.
I fjol miste 3 419 människor sina liv när havet tog deras bräckliga farkoster. Den svarta räkningen är inte klar för i år ännu, men hittills har över 2 500 omkommit.

Från och med i dag får Aftonbladets flyktingrapportering en ny dimension:
Tillsammans med Sjöräddningssällskapet, Svenska Dagbladet och flera systerbolag inom Schibsted startar vi projektet Gula båtarna.

Syftet med projektet är mycket konkret och kan sammanfattas i två ord:
Rädda liv.

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation, driven av frivilliga sjöräddare som funnits sedan 1907. Drygt 1000 gånger per år går de ut till havs för att rädda nödställda och står för 70 procent av Sveriges sjöräddningsinsatser.
Sjöräddarna har två gånger tidigare agerat internationellt. Efter andra världskriget då de hjälpte flyktingar från Tyskland och Polen. Efter Sovjetunionens kollaps låg Sjöräddningssällskapets fartyg redo utanför Kaliningrad.

Det är kort sagt en mycket kompetent organisation med hjärtat på rätta stället som blir vår nya samarbetspartner. Och nu vill vi att du deltar i projektet.
I veckan börjar Sjöräddningssällskapet att transportera ner två fartyg av Victoriaklass till Grekland. Det är 12 meter långa båtar med mycket god manöverbarhet och kapacitet att rädda liv i alla väderförhållanden.

Aftonbladet startade tidigare i höst en ambulerande flyktingredaktion med bas i München. Inom kort börjar vi också att rapportera från Sjöräddningssällskapets Gula båtar i Medelhavet.
Vi vet att de starka bilderna på drunknade barn och förtvivlade människor vid Europas gränsövergångar och tågstationer skapar ett behov av att göra något.
Vi vet också att vi nu närmar oss den punkt i rapporteringen där bilderna på lidande medmänniskor blir repetitiva. En invänjning och avtrubbning som måste bekämpas med handling.

Så sett har det blivit lättare att andas denna höst. Från en förgrämd, främlingsfientlig debatt präglad av problematiserande har Sveriges majoritet slutligen getts röst, visat handlingskraft och medmänsklighet.
Vi gillar säkert olika och tycker olika om mycket inom denna majoritet. Men inför en mänsklig katastrof är vårt budskap rakt, enkelt och tydligt:
Vi vill hjälpa.

I kväll manifesteras denna vilja i den stora gemensamma insamlingsgalan Sverige skramlar.

I den andan vill Aftonbladet, Sjöräddningssällskapet och Schibsted fortsätta. Därför sjösätter vi gemensamt de Gula båtarna. Från mitten av oktober ska de vara på plats.

Vi börjar med att skänka en procent av vår månadslön till projektet för att komma igång.
Nu vill vi ge dig en möjlighet att vara med och hjälpa. Alla pengar du skänker till Gula båtarna går oavkortat till Sjöräddningssällskapet – för att bemanna fartygen i Medelhavet.

Skänk en slant redan ikväll. SMS:a BÅT100 till 72600 och ge 100 kronor.
När mörkret faller kan du känna dig delaktig i att två fartyg kan vara ute där i natten för att hjälpa medmänniskor i svåraste nöd.

Skärmavbild 2015-09-29 kl. 20.53.15

Aftonbladet startar flyktingredaktion i Tyskland

av Jan Helin

Bilden på treåriga Ayla, drunknad på en turkisk strand sveper undan alla frågor utom en:

Vad kan vi göra?

Glädjande nog börjar svaret på den frågan bli konkret och få kraft. Krafter som Stockholms stad, Volontärbyrån och Studiefrämjandet samlar sig för att hjälpa.
En grupp kvinnor som gått ihop under initiativet ”Vi gör vad vi kan” (vigorvadvikan.com) formulerar det exakt:

”Tycker du att situationen i Medelhavet känns hopplös?
Det är den inte.
Människor dör i Medelhavet, men människor överlever också.”

De startar nu en insamling för att hjälpa flyktingar som kommer iland på den grekiska ön Lesbos. Fredag, lördag och söndag nästa vecka samlar de in förnödenheter som kläder, hygienartiklar, skor, oanvända underkläder, på tre ställen i Stockholm.
”Rent och torrt är viktigt på grund av mögelrisken som annars finns under transporten.”
Det är i detta konkreta som hoppet om oss medmänniskor finns.

Aftonbladet startar i dag kampanjen ”Vi hjälper” där vi kommer att berätta om alla initiativ som nu startar för att på olika sätt agera.
Vi vill inspirera till svar på frågan vi alla ställer oss:

Vad kan jag göra?

Europa upplever just nu den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.
Det är först och främst en mänsklig katastrof.
Människor dör i tusental på flykt undan vedervärdigt våld, systematiska våldtäkter, slavhandel med flickor, religiös extremism, terror och fattigdom.

Men det är också en politisk katastrof. EU rister i sina grundvalar av oförmåga att hantera situationen. Sverige framstår som politiskt svagt och desorienterat – från regering till opposition.
Opinionen vinns av dem som investerat i hat mot folkgrupper och kapitaliserar på rädsla och rasism.
Det är en explosiv situation.

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel är den enda som visar tydligt ledarskap och kraft just nu. Klarar hon att vrida EU ur håglösheten mot en politik som solidariskt hanterar asylsökande människor? Och över tid återupprättar ett politiskt system som visar att det finns lösningar på de problem människor upplever?

Det är stora frågor och historiska händelser.
Journalistik kan bidra med att skildra, tydliggöra och söka svar.

Därför öppnar Aftonbladet på måndag en redaktion på plats ute i flyktingkatastrofens Europa.
Våra reportrar kommer att vara på ständigt resande fot, men med bas i München för att snabbt kunna vara på plats där nyheterna utspelar sig.

Samtidigt förstärker vi bevakningen och granskningen av Sveriges agerande.
Vad vill politikerna?
Vem tas emot? Vem tar emot? Hur tas de emot? Var går pengarna?

Rapporteringen kommer självklart att ta plats i vår ständiga ström av nyheter. Men vi kommer också att samla rapporteringen från flyktingkatastrofen på en samlingssajt.
Där kommer du också att hitta en kraftfull överblick och alla perspektiv på vad Sveriges och världens medier rapporterar om flyktingkatastrofen som görs av kollegorna på Omni.

Kategorier Aftonbladet

Om Twitter och utgivarskapet

av Jan Helin

Enligt uppgift föreligger en stämning mot Aftonbladet och vår medarbetare Martin Aagård.
Saken gäller en konversation på twitter i somras mellan artisten och musikproducenten  Richard Herrey och kulturskribenten Martin Aagård. Richard Herrey anser sig förtalad av en tweet i den konversationen.

Det aktuella kontot tillhör inte Aftonbladet och har heller inte publicerats på uppdrag av Aftonbladet. Inläggen är inte publicerade inom ramen för Martin Aagårds tjänsteutövning som anställd journalist på Aftonbladet.
Martin Aagård har bett om ursäkt för tweeten till Richard Herreys advokat och har tagit bort det aktuella twitterkontot.

Jag har ännu inte blivit delgiven den formella stämningsansökan. Men nyheten är ute.
Av respekt för en eventuell rättsprocess vill jag inte kommentera innehållet desto mer i detalj. Men i sak är min inställning följande i tre punkter:

• Jag är inte ansvarig utgivare av Twitter. Om stämningen försöker göra mig till ansvarig utgivare för en amerikansk plattform för sociala medier så kommer det inte att lyckas.

• Det kan heller inte bli fråga om ett så kallat principalansvar eftersom de aktuella tweetsen är skrivna utanför arbetstid på ett privat konto.

• Om Richard Herrey nu försöker gå vidare och stämma Martin Aagård som privatperson så betraktar jag det som att han stämmer en medarbetare till mig. Jag kommer då att agera utifrån ett mänskligt perspektiv och stötta Martin Aagård.

Om kammaråklagaren Charlotta Tanners moral och lagen

av Jan Helin

Låt oss först klargöra några viktiga grunder:
Om en åklagare ska ta saker i beslag krävs laga stöd. Högsta domstolen slår tydligt fast att det saknas laga stöd för åklagaren Charlotta Tanner att från Aftonbladet beslagta den aktuella digitala filen som innehåller bild, som eventuellt föreställer gärningsmän och uppgifter om källan från rånet mot en guldsmedsbutik.
De konstaterar också att det saknas laga stöd för att kräva att Aftonbladet behandlar filen så att den går att lämna ut.
Maktutövning från myndigheter måste bygga på lagstöd. Det gäller också polis och åklagare. Husrannsakan är en skarp form av maktutövning från en myndighet gentemot en redaktion.

En redaktions uppgift är att bedriva journalistik, inte att bistå polisen med material till förundersökningar. Rågången är viktig för redaktioners trovärdighet. Det är också en viktig rågång mellan media och myndigheter för demokratin, vilket Högsta domstolen bekräftar. Meddelarskyddet gäller också myndigheter som enligt lag inte har rätt att efterforska källor.

Med denna dom säkras nu meddelarskyddet för digitalt material för samtliga svenska redaktioner. Det var viktigt givet den situation som skapats av åklagaren Charlotta Tanner med hennes krav om husrannsakan.

På förekommen anledning behöver jag nu påpeka att lagen också gäller kammaråklagare Charlotta Tanner. Hon var förundersökningsledare i det aktuella fallet.
Bortsett från en rad sanslösa påståenden om att jag ljuger och agerar för att skydda brottslingar, som vi ska återkomma till, bör hon fundera över följande:

Charlotta Tanners maktutövning som hög representant för det svenska rättsväsendet kan inte bygga på hennes egen moraluppfattning. Den måste bygga på lag.

Tanners krav på husrannsakan på Aftonbladets redaktion saknar lagstöd. Hennes krav om att vi borde lämna ut bilderna i pappersform må vara moraliskt riktigt enligt hennes uppfattning – men det saknar lagstöd.
I affekt över Högsta domstolens beslut underkänner hon nu domen med privatmoraliska argument. Det inger oro och olust.

Här borde jag kanske stannat. Men vi har en mer underhållande del att avhandla som jag naturligtvis inte kan avstå som kvällstidningsredaktör.
I sin ilska påstår Charlotta Tanner att jag ”ljuger och skyddar brottslingar”. Hon twittrar likt ett nättroll ut mitt telefonnummer*  i samband med att hon gör ett sms till mig publikt av för mig oklar anledning.

Charlotta Tanner förtiger avgörande omständigheter i sina anklagelser. Den viktigaste är att hon först kräver och får tillstånd om husrannsakan – och först därefter velat lösa saken pragmatiskt genom att kontakta mig via telefon och sms.

Jag ska spara på invektiven. Men detta är inte värdigt en hög företrädare för det svenska rättsväsendet. Charlotta Tanner beter sig oförskämt och oärligt, sannolikt i affekt, men icke desto mindre.
Åter till det relevanta i denna historia: Det viktiga är att Högsta Domstolen tydligt slagit fast att källskyddet gäller.
Min inställning är – och har hela tiden varit – att polisens önskan om att se de publicerade bilderna avmaskerade borde kunnat gå att lösa pragmatiskt i detta fall – givet att vi kunnat säkra källskyddet och källan gett sitt medgivande. Båda saker är ovillkorliga.

Men låt oss nu en gång för alla gå igenom detta i sak:

• Den 24 maj rånas en guldbutik i Kista Galleria. Samma dag publicerar Aftonbladet bilder på två män på en motorcykel som misstänks ha koppling till rånet. Eftersom det  är oklart om männen på bilden verkligen har med rånet att göra maskerar Aftonbladet ansiktena enligt god publicistisk sed. Källan som tagit bilden vill vara anonym.

• Den 24 maj, samma söndag som rånet sker, kontaktar polisen Aftonbladets reporter och säger att de vill ha bildfilen till utredningen. Reportern kontaktar då ställföreträdande utgivare Lena Mellin som säger nej till reportern. Vi lämnar inte ut källmaterial med hänvisning till källskyddet.

Reportern pratar under söndagen med källan för att fråga om hen kan skicka bildfilen till polisen. Det vill inte källan.

Denna hantering är helt korrekt. Vi bygger aktivt en kultur på Aftonbladet som säger att källskyddet är heligt och att varje medarbetare dessutom är personligt ansvarig för att detta aldrig får brytas. Ett brott mot källskyddet är ett grundlagsbrott och går emot en helig publicistisk princip. Problemet med att lämna ut bildfilen är att den innehåller metadata som röjer källan.

• Den 25 maj. Ytterligare en polis tar förnyad kontakt med reportern. Reportern upplever efter ett längre samtal att de inte förstår varandra och ber ställföreträdande utgivare Lena Mellin att ringa upp polisen.
Lena Mellin ringer upp polisen och meddelar att vi inte lämnar ut källmaterial. De diskuterar inte vid detta tillfälle, såvitt Lena Mellin minns, någon tydlig lösning där bilderna skulle kunna överlämnas till polisen utan den källskyddade metadatan.

Jag är som ytterst ansvarig för dessa frågor fortfarande inte kontaktad av polis och känner ännu inte till saken överhuvudtaget. Jag är än mindre kontaktad av kammaråklagaren Charlotta Tanner.

Charlotta Tanner själv har såvitt jag känner till aldrig haft kontakt med Aftonbladet innan hon begär en husrannsakan. Det gör hon redan den 25 maj eller 26 maj.

• Den 26 maj beslutar Solna Tingsrätt att ge Charlotta Tanner rätt att genomdriva husrannsakan på Aftonbladets redaktion. Det har nu gått 48 timmar sedan rånet ägde rum. Beslutet är dessutom formulerat så att polisen har rätt att beslagta inte bara bildfilen med den källskyddade metadatan utan dessutom ”IT-enheter”.

I praktiken har polisen fått tillstånd att beslagta och gå igenom samtliga Aftonbladets datorer. Att begära husrannsakan mot en redaktion är en extrem åtgärd, beslutet är dessutom exceptionellt och respektlöst i sin formulering.

Och detta sker alltså innan någon från polis- eller åklagarmyndigheten kontaktat mig som ytterst ansvarig. Jag blir medveten om situationen när Lena Mellin kommer till mig på tidningen och informerar mig om att tidningen Expressen nu publicerat en historia om att polisen ska göra en husrannsakan på Aftonbladets redaktion. Hur den informationen nått Expressen är för mig oklart, men det är så jag får reda på att Solna tingsrätt beslutat om husrannsakan. Vi söker själva bekräftelse om beslutet från Solna tingsrätt.
Under den tid som förflyter däremellan sker ingen kontakt med mig från vare sig polis eller åklagare Charlotta Tanner.

Situationen är komplett oacceptabel ur ett publicistiskt perspektiv.
Vi beslutar att överklaga beslutet om husrannsakan. Jag rådgör med Aftonbladets advokat Thomas Olsson och vi enas om att denna rättsprocess nu måste ha sin gång innan vi agerar på något sätt.

Den 9 juni slår Svea Hovrätt fast Solna Tingsrätts beslut om att bevilja husrannsakan.

Den 16 juni – nästan tre veckor efter att hon begärt husrannsakan – skickar kammaråklagaren Charlotta Tanner ett sms till mig där hon säger att de nöjer sig med att titta på pappersbilder utan metadata om källan. Detta sms skickas samma dag som Högsta domstolen meddelar inhibition – alltså att beslutet om husrannsakan inte får verkställas innan HD tagit ställning till frågan om prövningstillstånd.

Jag har via advokat Thomas Olsson meddelat att vi nu respekterar och avvaktar rättsprocessen och inte kommer att lämna ut något tills Högsta domstolen tagit ställning.
Jag har också haft ett telefonsamtal med Charlotta Tanner efter att hot om husrannsakan föreligger. Hon frågar då om saken går att lösa med att vi lämnar ut avidentifierade papperskopior. Frågan är enligt mig obsolet eftersom hon redan valt att inleda process om husrannsakan. Det är den processen jag nu måste förhålla mig till. Den avser ju att reda ut de lagliga grunderna för detta.

Charlotta Tanner verkar nu snarare vilja använda husrannsakan som ett hot för att få ut bilderna.

Jag säger i samtalet att jag i grunden har en pragmatisk syn på detta. Den bygger på att källskyddet ovillkorligen förblir intakt, men om källan medger att vi lämnar avidentifierat publicerat material vidare så kan vi från fall till fall göra det. Att materialet är publicerat och att källan medger en sådan hantering är helt centralt.

Min minnesbild är att jag också i detta samtal med Charlotta Tanner säger att ett sådant övervägande inte kan bli aktuellt i detta fall nu eftersom jag har att förhålla mig till en process om husrannsakan. Om jag minns fel på den senare punkten saknar det betydelse. Min inställning är framförd till Charlotta Tanner via advokat Thomas Olsson, det framgår av inlagorna och bekräftas av Thomas Olsson.

Och frågan om att lämna ut avidentifierade bilder har definitivt inte framförts till mig före husrannsakan.

Så vad är det jag påstås ljuga om?

Charlotta Tanner uttalar också att jag agerar för att skydda brottslingar och slösar skattepengar. Det är så oförskämda och vårdslösa uttalanden att jag kräver en ursäkt. Det borde vara uppenbart också för Charlotta Tanner att jag agerar för att skydda meddelarfriheten och förhåller mig till den process hon startat.
Också åklagare har ett ansvar för hur man uttrycker sig i offentligheten.

Den 14 augusti meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd.

Den 18 augusti meddelar Högsta domstolen domen som stoppar husrannsakan på Aftonbladets redaktion.

Den 19 augusti får Aftonbladet åter kontakt med källan bakom bilderna. Hen ger nu sitt samtycke till att vi lämnar avidentifierade bilder utan metadata till polisen.

Jag har därmed försökt att göra mitt bästa för att som ansvarig utgivare värna källskyddet, inte bara i detta fall utan som princip framåt.
Med hotet om husrannsakan undanröjt, källskyddet säkrat och källans medgivande har jag nu möjlighet att bistå utredningen i enlighet med de publicistiska principer jag redogjort för ovan.

 

* Charlotta Tanner avsåg kanske inte att sprida mitt telefonnummer i twitters trollskog. Hon menade kanske bara att visa ett sms hon skickat till mig om att hon nöjer sig med papperskopior. Hon glömmer dock att berätta att hon skickar det flera veckor efter att hon startat process mot Aftonbladet om husrannsakan för att beslagta ”IT-enhet/IT-enheter”. Och så var hon liksom lite oförsiktig med metadatan, om ni fattar vad jag menar.

Högsta domstolen stoppar husrannsakan på Aftonbladet

av Jan Helin

I morse meddelade Högsta domstolen att polisen inte har rätt att göra husrannsakan på Aftonbladets redaktion. Hovrättens tidigare dom om att tillåta husrannsakan på Aftonbladet faller därmed.

Fallet rör rapporteringen kring ett rån av en guldbutik i Kista Galleria i maj 2015. Aftonbladet publicerade bilder på vad som kunde vara två av gärningsmännen. Ansiktena maskerades vid publiceringen då omständigheterna var oklara. Polisen begärde en husrannsakan för att få ut de digitala bilderna omaskerade. Problemet var inte att lämna ut bilderna omaskerade. Problemet var att de digitala filerna innehöll källskyddad information om den som tagit bilden, och som av rädsla för gärningsmännen krävt att få vara anonym.

här sammanfattar Högsta domstolen domen:

”Högsta domstolen konstaterar att en genomsökning hos Aftonbladet för att hitta bildfilerna medför stor risk för att uppgifter röjs om vem som har lämnat meddelanden och upplysningar till tidningen med begäran att få vara anonym. Rätten att vara anonym är särskilt skyddsvärd. Det krav på proportionalitet som gäller för användning av tvångsmedel hindrar därför husrannsakan.
I sina beslutsskäl konstaterar Högsta domstolen att det skydd mot beslag som finns för vissa skriftliga handlingar även gäller för digital information. Skyddet omfattar då allt som finns i filen med den eftersökta informationen.”

Hela domen hittar du här.

Det här är en bra och viktig dom. Högsta Domstolen har nu slagit fast den för tryck- och yttrandefriheten heliga principen om källskydd som stadgas i svensk grundlag.

HD gör en så kallad proportionalitetsbedömning. De bedömer att risken är stor för att en husrannsakan skulle kunna innebära att källskyddat material röjs. Vid en avvägning väger källskyddet därför tyngre, trots att brottsutredningens intressen i detta fall anses väga tungt.

HD konstaterar också att lagstiftningen är otidsenlig och riktar sist i domen en tydlig uppmaning till lagstiftarna att ”råda bot på detta”.

För mig har denna historia aldrig handlat om något annat än att värna källskyddet. Det var polisen som valde att utmana det genom att begära en husrannsakan. Det var tingsrätten som sa ja till denna husrannsakan med en formulering som gav polisen tillstånd att beslagta datafiler och till och med datorer med källskyddat material. Det var fullständigt oacceptabelt.

Polisen handlade respektlöst gentemot källskyddet genom att kräva husrannsakan. Tingsrätten agerade ogenomtänkt och oförsiktigt gentemot grundlagen genom hur beslutet om husrannsakan formulerades.

Saken i sig – att polisen ville ha tillgång till bilderna på misstänkta gärningsmän – hade sannolikt kunnat lösas i samförstånd, med källskyddet intakt. Om källan gett sitt medgivande, hade vi kunnat lämna ut en kopia på bilden där de källskyddade uppgifterna tagits bort, och saken hade snabbt kunnat vara ur världen.

Aftonbladets syfte är att värna källskyddet, inte att obstruera brottsutredningar.

Nu valde polisen istället att utmana källskyddet genom att kräva en husrannsakan. Det blev därför principiellt viktigt att låta rättsprocessen ha sin gång.

Bilder från läsare och tipsare ökar. Det är i grunden positivt, om än inte oproblematiskt. Ansvariga utgivare kommer i allt större utsträckning att hantera bilder som i sin ursprungsform är intressanta för polisen, men som av pressetiska skäl i vissa fall kommer att maskeras vid publicering på grund av att alla omständigheter inte är kända.

Framåt kommer vi nu att diskutera en policy om hur vi hanterar polisens förfrågningar om denna typ av bilder.

Det kommer att ske i samråd med jurister med ledning av Högsta domstolens dom, och presenteras för branschen för diskussion i lämpligt forum.

 

Här är Schibsteds jurist My Golands analys av domen:

HD avslog RÅ:s yrkande om husrannsakan. Skälen för detta var i korthet följande:
HD har gjort en så kallad proportionalitetsbedömning av huruvida polisen i det här fallet har  rätt att göra en genomsökning av de IT-enheter som finns hos Aftonbladet. I denna bedömning har HD vägt in att om anonymitetsskyddet undergrävs riskeras massmedias möjlighet att ge riktig och väsentlig information till allmänheten. Ett intresse som enligt HD väger ”synnerligen tungt, särskilt när husrannsakan riktar sig mot en tidningsredaktion.

Mot detta har vägts brottsutredningsintreset. HD har funnit att det inte finns hinder mot husrannsakan eller beslag bara för att annan skyddad information än den efterfrågade finns på en ”elektronisk informationsbärare”. Vid en samlad bedömning finner HD dock i det här fallet att proportionalitetsbedömningen väger över till vår fördel. Att viss information kan innehålla metadata som kan avslöja avsändaren tillmäts inte någon betydelse vid bedömningen.

Högsta domstolens slutsats blir att genomförandet av en husrannsakan för att genom beslag  åtkomma viss information som finns på en elektronisk informationsbärare hos en tidningsredaktion i allmänhet lär vara utesluten. Samtidigt understryker HD vikten av att lagstiftaren tar tag i den otidsenliga lagregleringen när det gäller tvångsmedel i vad HD kallar ”det virtuella rummet”.
Annorlunda uttryckt: källskyddet bör inte vara beroende av bedömningar i rättspraxis, utan regleras uttryckligen i lag vad gäller elektroniskt lagrad information. Därför måste lagstiftaren undanröja den kvarstående osäkerheten kring hur sådan information ska hanteras.

My Goland

Sida 1 av 49
 • Tjänstgörande redaktör: Victor Lindbom
 • Chefredaktör, ansvarig utgivare och VD: Jan Helin
 • Stf ansvarig utgivare: Lena Mellin
 • Sajtchef: Andreas Aspegren
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: http://support.aftonbladet.se/
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB