Ask: Polisen behöver öka sin effektivitet

Justitieminister Beatrice Ask. Foto: STEFAN MATTSSON

 

I dag kom förslaget om hur polisen ska omorganiseras.
21 polismyndigheter ska bli en.
– Vi behöver öka effektiviteten. Och som utredningen visar finns det problem i dag med organisationen därför att det är otydligt med styrningen och det skapar utrymme för olika bedömningar och prioriteringar, säger justitieminister Beatrice Ask (M) till TT.
Här kan du läsa TT:s rapportering från presskonferensen.

TT. Polisorganisationskommittén föreslår att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) slås ihop till en myndighet – Polismyndigheten.
Förslaget har i dag lämnats över till justitieminister Beatrice Ask. Samtidigt föreslås att Säpo ombildas till en fristående myndighet.

 

Den nya myndigheten ska vara indelad i geografiska polisregioner, enligt förslaget. En kommission ska förbereda och genomföra bildandet med sikte på att den nya organisationen ska införas den 1 januari 2015.
Polisen får en uttalad skyldighet att samverka med kommunerna för att minska brottsligheten.
Vid sidan av ska ett fristående organ bildas för tillsyn över Polismyndigheten och Säpo.
– Det är väldigt många nivåer inom svensk polis och man vet inte vem som har ansvar för vilken uppgift, säger kommitténs ordförande Nils Öberg på en pressträff.
Öberg lyfter fram skillnaden mellan de olika polismyndigheterna, framför allt i storlek. Han anser också att det i dag är svårt att utveckla nationella strategier för polisen och att det finns stora svårigheter med samarbeten mellan myndigheterna.
– Det är praktiskt närmast omöjligt för någon del att ta ansvar för helheten, säger Öberg.
Polismyndigheten ska ledas av en rikspolischef, som anställs av regeringen. Regionerna ska ledas av en regionpolismästare. Det finns inget förslag på hur många regioner som ska inrättas.
Enligt Öberg kräver omorganisationen också en ny inriktning för den nationella operativa verksamheten.
– Rikskriminalpolisens nuvarande roll och uppgifter behöver förändras, säger han.
Kommittén föreslår också något som Öberg kallar ”allmänhetens kontaktpunkt”, som ska finnas nationellt och i varje region.
– Medborgare ska kunna lämna positiva och negativa synpunkter på Polismyndigheten, säger Öberg.
Fackförbundet ST, som omfattar de civilanställda inom polisen, välkomnar utredningens förslag:
”Vi har sett att det, framförallt inom ledning och styrning, finns stora brister och vi tror att en ny organisation skulle avhjälpa en stor del av dessa” skriver Karin Svenning, ordförande i ST inom Polisväsendet i en kommentar.
Svenning varnar samtidigt för att mista den lokala förankringen.
– Vi hoppas naturligtvis att man även tar hänsyn till det när man samtidigt gör om polisens organisation, skriver hon.
– Vi behöver öka effektiviteten. Och som utredningen visar finns det problem i dag med organisationen därför att det är otydligt med styrningen och det skapar utrymme för olika bedömningar och prioriteringar, säger justitieminister Beatrice Ask (M).
TT: Om polisen blir en myndighet, finns det inte en risk att delar av landet glöms bort?
– Nä, uppgiften är att se till att tryggheten ökar i hela Sverige. Det gäller att hitta en form för regionerna, som utredningen föreslår. Ansvaret ligger på helheten, man får inte glömma bort någon landsdel. En viktig sak i utredningen är att man skärper kraven på ett samarbete med kommunen, säger Ask.
TT: Det här blir ett stort och svårt arbete, hur ska det genomföras effektivt?
– Det är nog så att många kommer att engagera sig i organisationsfrågor, i stället för det som är huvuduppgiften, att lösa brott. Vi måste göra två saker samtidigt och det blir en utmaning för polisen, säger Ask.

Maria Trägårdh

är projektchef och leder Aftonbladets öppna granskning om polisen.Kontakta mig på mejl: maria.tragardh@aftonbladet.se
maria.tragardh@aftonbladet.se
 • Eva Birgitta Karlsson

  Nu har eran chef talat. Hoppas det blir bättre. Mycket bra att allmänheten får ge synpunkter både positiva såväl negativa.
  Att de negativa synpunkten från allmänhetn utreds tar jag för givet.

 • Eva Birgitta Karlsson

  Tack Beatrice Ask.
  Fast jag hade väntat mig privata bolag också.
  Men man kan inte vänta sig få allt.
  Hoppas alla får sina ärende utredda av polisen nu.

 • http://www.facebook.com/people/Kaj-Hedlund/100000674617856 Kaj Hedlund

  Behöver vara något nytt som justitieminister ?????

 • http://www.facebook.com/people/Kaj-Hedlund/100000674617856 Kaj Hedlund

  Hoppas kan man göra, men tyvärr ingen bättring..

 • Greymalkimn

  Hon arbetar snabbt, 6 år och nu kommer ett förslag…
  Snacka om att försöka vända kappan efter vinden nu när kritiken växer.
  Kan någon ta någon utav M(inistrarna) på allvar längre; då de utåt sett bara gör något när folk klagar på dem tillräckligt mycket?

 • Eva Birgitta Karlsson

  Svar till Greymalkimn  Är du missnöjd??

 • Eva Birgitta Karlsson

  Var inte så negativ Kaj.
  Förändring tar tid, men det blir alltid bättre jag lovar dig.

 • Johan

  Även de som uttalat att de inte vill medverka i någon utredningm, eller de som lämnar in polisanmälningar om ALLT och inget, trots att inget brott begåtts? Ska man verkligen lägga tid och resurser på sådant? Eller på den där cykelstölden som ägt rum någon gång under vinterhalvåret… 

 • http://www.facebook.com/people/Ola-Ljungberg/100001894939751 Ola Ljungberg

  B.Ask om pinnplockning 2008:”Om det
  förekommer att polisen utför nykterhetskontroller med enda syfte att ”plocka
  pinnar” är det naturligtvis inget bra polisarbete”//.Hon har således vetat om detta myglande sedan 2008, men valt att blunda. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Alkotester-och-polisens-resurs_GW12352/

 • Eva Birgitta Karlsson

  Självklart, du är till för allmänheten och ska ge service eftersom du valt ett serviceyrke.

  Annars blir det nog svårt för dig att passa in i framtiden inom denna bransch.

 • http://www.facebook.com/people/Erling-Larsson/100001426313135 Erling Larsson

  Du kan ju inte vara riktigt klok, privata bolag som driver polisärenden. Vill du att rättssäkerheten totalt skall haverera. Dessutom är det här förslaget lika verksamt som att pissa i Öresund och tro att det skall bli översvämning i Malmö. Polisens problem är större än så, inkompetent ledning, usla tekniska resurser, felaktiga upplägg. Men det klart, du är ju moderat och de lever ju inte i verkligheten.

 • Ka Nilsson

  Det skulle räcka om poliserna började att arbeta som vi övriga får göra d.v.s. i 8 timmar och att cheferna utförde sin uppgift och såg till att detta. Idag förefaller det som om deras viktigaste uppgift är att se till att de själva och övrig personal kan planera sina tider som i första hand passar dem själva och inte för att på bästa sätt utföra ålagda arbetsuppgifter som tex att vara synliga i samhället genom att patrullera.

 • Hakan Djelp

  Höja effektiviteten, mN Kn ase rött för mindre. Ordet som sådant användes redan 90 talets slut, men sen då? Det är lika illa för närvarande, för många som ska best ämma och för få som har kunskapen!

 • Eva Birgitta Karlsson

  Svar till Johan. Du måste var öppen i ditt sinne. Varför inte privat bolag som det är nu kan inte fortsätta…

  Jag är inte moderat.

 • Eva Birgitta Karlsson

  Svar till Erling Larsson. Du måste var öppen i ditt sinne. Varför inte privat bolag som det är nu kan inte fortsätta…
  Jag är inte moderat

 • Eva Birgitta Karlsson

  Tänk dig då ett privat bolag och ni får datavaruprogram så det inte tar 20 minuter för er att logga in på datorn. Bara det ger massa tid…

 • Filis

  ASK   AVGÅ  LÅT NÅGON  KUNNIG MÄNNISKA  HA  ETT  ANSVARSFULLT JOBB!  DU  KLARAR INTE  AV  DET

 • Anonym

  Du har nog träffat rätt vad gäller sanning! Hur kan Beatrice Ask generalisera allt så här ”enkelt” i vårt avlånga land! Beatrice är nog låst i något ”Stockholms-syndrom”. Men varför inte ”testa” (införa)  lite ökad effektivitet och mognad bland politikerna först !

 • Gun Käfling

  Då föreslår jag vår just.min. Ask som är ansvarig,, anställ mer civil personal så man kan friställa polis för de uppdrag som kräver polisiär utb.
  Äska egna medel för civilanst. personal som är öronmärkta för löner åt civilanst.
  Det kommer aldrig att fung. när polisen ska splittras mellan olika arb.uppg. som ska skötas av annan anst.
  Låt poliserna fokusera på sina arb.uppg. där det behövs utbild.polis.

 • kb

  Kan man tänka sig att det blir 21 regioner med 21 regionspolismästare ?
  Vad ligger vinsten förutom att man förmodligen får ytterligare chefer?
  kb

 • Owe

  Det är ett bra förslag. Jag jobbar på en annan myndighet och vi har dagligen operativ kontakt med flera olika polismyndigheter och ser vilka skillnader i prioritering man gör inom olika länspolismyndigheter i samma typ av ärenden. Styrningen inom polisen är idag icke existerande eftersom RPS endast kan komma med rekommendationer och i slutänden är det alltid upp till respektive polismyndighet om man VILL följa rekommendationen eller inte. Fullständigt absurt.

 • digitalt

  Till Beatrice!
  Ni MÅSTE ta fram lagar som gör det svårare för människor att använda internet, sociala medier och mobiltelefoner till att framförallt hota, mobba, psyka etc. Det är ännu värre att bli utsatt här eftersom du kan vara anonym, ha användarnamn som inte är du själv m.m. 
  Som det är nu är det en frizon där folk kan bete sig hur som helst och gör saker de aldrig skulle våga göra face to face!
  Det handlar inte bara om omorganisation utan nya lagar som reglerar den vardag vi lever i idag. Nog för att lagar ska vara tröga att göras om men nu handlar det faktiskt om en teknisk revolution och en vardag som inte fanns förut och den har inte har speciellt mycket lagar som reglerar.
  Hur mycket arbetar ni politiker med denna lagstiftning?

 • Eva Birgitta Karlsson

  FILIs det är nog du som ska avlägsna dig! Tyvärr.

 • Po Pettersson

  Polisen skall göra sitt  jobb och inte bara samla poäng ,flest tagna  fartsyndare  o s v  Lös  brotten som begås 

 • Anonym

  TILLSÄTT en TILLSYNSDOMSTOL eller fristående MYNDIGHET -
  som utan ”kopplingar” som utreder alla anmälningar mot Polisen.
  Det får vara slut på alla sorters så kallade ”internutredningar”
  hos Polisen och ”lojala” polisåklagare.

  SAKNAR TILLSYNSMYNDIGHET.
  Samma gäller Migrationsverket – som sedan mååånga år saknar
  ”Tillsynsmyndighet” vilket både Migrationsverket och Polisen vet.
  Därför kan Migrationsverket göra som de vill – ingen svarar för
  granskningen av den dagliga eller beslutande verksamheten – även
  om den många gånger strider mot FN,s konventioner om Mänskliga
  rättigheter.
   - TVÅNGSHÄMTARoch LÅSER IN människor, som INTE begått något brott.
  - LÅSES IN bakom 5 m. HÖGA MURAR och LÅSTA DÖRRAR.
  - Amnesty och Svenska FN-förbundet – Sverige vet om det – men
    de och alla politiker -  – - TIGER.

 • Roffe

  Vinsten ligger väl i att rikspolischefen får rätt att fatta tvingande beslut för hela landets polis.

 • Viva

  Att organiser OM är säkert bra.
  Blir de nya regionspolismästarna samma Batonghäckar och Pinnsamlar
  Nissar som Länspolischeferna men i högre löngrad?
  *Samma resultat.
  Det är den sadistiska och onda KÅRANDAN rötter i nazi
  Tysklands polis med chefer som Göring, Himler, Heinrich, Muller
  mfl. Angiveri, Arkiveri, slutenhet utan insyn.
  Polisen måste i en domokrati och rättstat kontrolleras, synas, revideras
  och utredas av myndigheter utanför polisen och dess kåranda.
  Vi behöver INTE fler poliser eller mera avlyssning eller vapen.
  Återställ FÖRTROENDET för polisen hos medborgarna.
   

 • http://profile.yahoo.com/YJ5XEEUHY22UQRB3EPFZVV3Y44 D

  Ja du Beatrice. Om du inte haft insyn i verkligheten tidigare så hoppas jag  att du med dina åtgärder räknar med att ta itu med den  här sortens översitteri, maktmissbruk och tecken på omognad hos Polismännen som är alltför vanlig i Sverige idag;  http://coltingblogg.com/2011/10/21/darfor-ar-jag-radd-for-polisen/

 • Tqasfasf


  – Det är praktiskt närmast omöjligt för någon del att ta ansvar för helheten, säger Öberg.”

  Brukar man inte säga att man blir vuxen när man kan ta ansvar och stå för sina egna misstag?

  vad i helvette är det? 12 åringar som är poliser i Sverige eller?

 • Tqasfasf

  kan man ens ta politik och politiker på riktigt? fattar inte att folk i Sverige är blinda och vägrar vakna till liv.

  Det spelar ingen roll om personen ifrågan har en röd slips på sig eller en blå slips på sig, båda kn*llar dig i röven lika mycket!

  båda ljuger lika mycket, och båda gör att dom närmaste får det bättre. INGET ANNAT.

  finns ingen rättvisa och har och kommer aldrig finnas eller existera på denna planet tyvärr..

 • Tqasfasf

  Sätt en trådlös kamera på varje polis som spelar in hela tiden.
  Så ska ni få se hur mycket smuts som finns under huven.

  Alla vet tyvärr om denna faktan och alla vet om att polisen missbrukar makten, och ALLA VET om att en värld utan poliser inte skulle funka.

  endå är det ingen som gör något skit åt det och framför allt dom sk. politikerna.

  det ni gör är att ni sitter ni och läser detta inlägg och tänker vad e det för idiot som försöker yttra sig?

  men sanningen svider och har / kommer alltid göra det.

 • Anonym

  Ask har haft statsrådsansvar för polisen seda 2006. Om hon hade haft lösningen på problemet så kunde hon genomfört det för länge sedan.

 • Owe

   Att Migrationsverket skulle sakna en tillsynsmyndighet är ju ren bullshit, i princip alla beslut kan överklagas till två överinstanser, inklusive att folk blir tagna i förvar. Att sedan en del personer tycker att man inte ska kunna ta folk i förvar är en annan sak, men det är en politisk fråga och ska tas via politikerna som stiftar lagarna vilka Migrationsverket har att följa, precis som idag. 

 • Anonym

  ”…
  problem i dag med organisationen därför att det är otydligt med styrningen…”, bla, bla bla …

  Typisk byråkratsvenska för ”… vi organiserar om lite och hoppas att stormen lägger sig, och att allmänheten slutar bry sig.”

  Finns inget konkret i detta som visar på hur man tänkt komma till rätta med problemen.

 • Nina

  Jag hatar ”polisgranskningen” när det borde vara ”politikgranskningen”. Poliserna i fält gör som de måste enligt lagar och förordningar. Lagarna och förordningarna bestäms av politikerna i makten. Detta är Aftonbladets sätt att sparka på den lilla människan i det stora sammanhanget. Politikerna är de som förtjänar ALL kritik!

 • Stig Hakan

  Fler myndigheter har gjort den resan organisatoriskt – nu senast Arbetsförmedlingen. Inte har effektiviteten där påverkats positivt. Snarare tvärt om.

 • SH

  Anställ mer administrativ personal på polisen!! Det är vi som arbetar och sliter men får inget för det!! Jag har jobbar på polisen i 42 år som administrativ och har sett hur det har försämrats. Arbetstid för skiftarbetare mm har blivit uruselt. Personalen kommer att gå ”i väggen snart” då inte chefer förstår vilken arbetsbörda och stress som personalen utsätts för.

 • Anonym

  Owe – tycks inte ha en aning om vad en Tillsynsmyndighet är – eller så vill han undvika visa att han vet det.
  Det finns ingen Tillsynsmyndighet som har ansvaret ha tillsynen över Migrationsverket. Inte JO – inte JK – inte Länsstyrelsen – inte Socialstytrelsen. Detta vet säkerligen Owe mycket väl, tror jag.
  Verkar som att Owe är medveten om detta och därför slår från sig med sina påståenden för att hindra tillkomsten av kontinuerlig tillsyn, även oanmälda sådana.
  — Tillsyn handlar inte om ”att överklaga” utan ha kontroll över vad som pågår inim denna verksamhet som Migrationsverket bedriver – utan insyn.

 • Erik Ljungqvist

  Alltid lätt att beskylla… det svåra är dock att beskylla rätt ansvarig. I själva verket är det inte Polisen utan de order uppifrån som är problemet. var snäll och rikta energin åt rätt håll.

 • Tycko

  Sex år har Ask suttit på sin stol, och i sex år har hon känt till att polisorganisationen inte fungerar. Hur lång tid kommer det ta innan Ask reagerar på den här utredningen? 2008 kom en utredning om en ny polisutbildning, och med den har den hänt…ingenting. Man kan inte anklaga Ask för att vara för snabb iallafall. Om vi ska få en ny organisation måste vi också en ny ledningsstruktur befolkade med nya ledare. De som finns idag är mest intresserade av guld på axlarna, inte en effektiv kärnverksamhet som svarar mot verksamhetens behov. Idag levererar RPS konstigheter till polismyndigheterna, och ingen förstår varför.

 • Eva Birgitta Karlsson

  Svar till Erling Larsson.

  Rättsäkerheten har redan halverat vad har ni att förlora.
  Det kan bara bli bättre

 • Russin

  Vilka påhitt, det blir bara en omflyttning av jurister som tror de är bra chefer. Låt juristerna knäcka juridiska pobem. Alla håller varandra om ryggen och ingen törs säga som det är inom polisen. Tyvärr efter 40 som polis har jag helt tappat tron på polisen. Ni kan inte ana vilka påhittade modeller man tror ska lösa de usla resultaten i verksamheten, att det finns en yrkeskunskapinom polisen har hlt plöjts ner. Detta löser inte polisens problem, det kostar bara extra skattepengar och sen kommer nog en fd länspolismästare få ansvaret att genomföra sllt. Polisförbundet har gått i träda…

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100001429068996 Berra Af Johansson

  Det effektivast vore att få bort Ask som minister! och sätta Leif GW persson på Posten! då blir det nog faan fart på Blårockarna, och slutar med sina matavbrott.. Lös brott i stället för att fika!!!

 • J W

  Det är ditt ansvar som chef Beatrice att rekrytera personal som har kompetens inom det polisiära och det är ditt ansvar som högsta chef att få organisationen att fungera. Lär gärna av industrin hur man följer upp organisationen och dess effektivitet. Det får inte ta flera år att förändra en organisation utan det måste ske brutalt och med hög hastighet.

 • Anonym

  Ack du milde, tänk ändå att det tagit en jäkla massa år innan vår justiteminister kom på vad alla vi andra vetat om för länge sen. Men det är klart vi andra har ju inte haft en ministerlön som blockkerat det sunda förnuftet. Naturligtvis skall, inte bör, polisen bli betydligt effektivare i sitt arbete per omgående. Och ett råd till Beatrice Ask AVGÅ MEDETSAMMA och låt någon som orsakar mindre skada ta över  

 • Magaretha Lindblom

  Hur vore det om vi fick en person som kunde sin uppgift, och inte en tant som svamlar om allt och inget, och har en kunskapsnivå i detta gebit, som är skrämmande dålig. När ska vi få ministrar som är proffs, och inte någon som är haffad på gatan och, i de flesta fall, inte har en aning om det område som de blivit ministrar för. Skulle ett företag skötas på samma sätt, vore en konkurs oundviklig. Men, Styra Sveriges förehavande, det kan vilken intellegensbefriad varelse som helst bli utsedd till att göra. Detta är skrämmande!!!! 

 • http://profile.yahoo.com/JXPIQ7WEACEIEHYFOMY43DPRLQ Darius

  Hoppas polisen ägnar sig åt brott på de översta skickten! Det är allt jag säger. Vi normala svenssons ska inte jagas över smärre överträdelser som inte skadar samhället. Vid en polisutbildning så erkände en äldre polisman att man inte kommer de grövsta brottslingarna pga man lägger resurser på mindre ting. Oftast sådant som borde gå till någon vårdinstans ist.

 • GK

   Blir troligen som alla andra omorganisationer, ingen skillnad men naturligtvis fler chefer och inte att förglömma så ska väl alla 21 regioner ha nytt namn så alla handlingar inkl kuvert kostar ju inget heller och ändra !!!!!

 • GK

   Jo men då gäller det att det inte finns för många mellan chefer det ska gå igenom innan besluten kommer till golvet liksom

 • Ramon Talamo

  När jag i dag läser om att man ska tillsätta en utredning för att se över hur man ska förändra och effektivisera polisens arbete, måste ansvariga för verksamheten ställa sig frågan: ”hur är det möjligt att inte ansvariga inom Rikspolisstyrelsen och dess chefer kan sitta kvar efter alla misslyckanden”. Vi har utökat antalet poliser, men vi får till närmelsevis inte ett tryggare samhälle, motsvarande den utökade resursen.  Poliserna ska inte sitta inne och vända papper, utan vara ute och visa sig. Papperarbetet ska väl skötas av administrativ personal. Så länge vi inte ställer krav på resultat, utan gömmer oss bakom ”utredningar” så kommer inkompetenta chefer att fortsättningsvis sitta i ”rutan” och raljera över resursbrist och annat trams.
  Jag läser att poliserna av sin aktiva tid spenderar 1% ute, där brotten begås. Om detta är fasit av granskningen som pågår, är det inget annat än skandal och borde rendera ett antal ansvariga chefers avgång.

 • Anonym

  Det  viktigaste är nog att det borde  försvinna 21 polisstyrelser med tillhörande obegåvade  politiker. Sedan försvinner självbestämmandet som varje  länspolischef har haft över sin egen lilla polisstat. Istället för att ha egna lokala experter kan man låna av andra distrikt. Man kan också bygga upp centrala team som åker ut till distrikten vid svårare fall utan att länspolischefen kan stoppa det. Äntligen kanske vi får en statlig  polis  på  riktigt. 

 • Erik Nyman

  Kommunal” ordningspolis”, en framtidsfråga
  En fråga som engagerar många människor är förutom arbete, vård, skola  och omsorg i allmänhet, är den personliga tryggheten  vad gäller våld och annan brottslighet mot enskilda.  Det är väldigt lätt att  som flera politiska partier, spela på medborgarnas känslor . Ofta säger man att lösningen är fler poliser, måhända  är detta en del av lösningen.  Så vitt jag har förstått i den allmänna debatten  så tycks det var så,  att polisen har problem med att lösa de s.k mängdbrotten, d.v.s  vardagsnära brott såsom , inbrott i hemmen, våld både i hemmen och på gator och torg, förseelser mot den allmänna ordningen m.m. Uppklarningsprocenten  är mycket låg. Fler poliser tycks inte vara lösningen, kvarstår då  bl.a organisatoriska förändringar. Mitt förslag är att undersöka möjligheten att  låta  Kommunen  bli huvudman för dessa smärre brott av vardags- och ordningskaraktär samt tillståndsärenden av olika slag. Naturligtsvis skall verksamheten styras och kontrolleras  av Staten. Men det är ju trots allt kommunen som närmast bäst kan se och bedöma  hur man  ska prioritera,  vad gäller resurser . Jag tror vidare det skulle ha en psykologisk effekt på allmänheten och dess förtroende för Polisens arbete. Det skulle kännas  tryggt att låta Polisen bli lite mer ”jordnära”.  Inte nog med det,  jag tror vidare att effektiviteten hos Polisen när det gäller att klara upp och förebygga ” enklar” brott, som inte har riksintesse ,skulle öka.  Jämför med skolans  organisation. Naturligsvis måste det finnas centrala resurser som hanterar grövre brottslighet och som arbetar oberoende av kommungränser. Med dagens IT-system tror jag att samordning med en ”Statlig polis” och en ”Kommunal  ordningspolis” inte borde vara nåot problem.
  Jag tror att detta skulle vara ett vitalt inslag i 2014 års valrörelse och, en fråga som engagerar många människor.

 • Insyn

  Kommittén bör även få mandat att i oberoende ställning syna och lämplighetspröva sittande chefer i organisationerna. Kommittén bör därefter tillse att s.k olämpliga chefer får söka om sina tjänster ånyo.

  Alternativt ska kommittén kunna fatta ett arbetsledningsbeslut i den ”nya” organisationen.

  Omplacering av olämpliga chefer, och då inte ”snett uppåt” i systemet utan lämpligen tillbaka till radiobilstjänst, av det argumentet att 

  ”kunna erbjuda den enskilde anställde möjlighet att utveckla sig själv och att under en längre period kunna ha möjlighet att påvisa lojalitet mot medborgaren”

 • David_omelius

   Ka Nilsson – Har du någon insyn i polisens verksamhet så vet du att polisen inte planerar sina tider efter bekvämlighet. Visst poliser i yttre tjänst planerar sina scheman till viss del själva med hjälp av skugglistor. Detta krävs då man ska kunna ha ett fungerande familjeliv när man samtidigt ska få till ett treskifts jobb! Under passen som de sedan jobbar har de inte så mycket att säga till om, tex de som jobbar ingripande verksamhet styrs av deras ledningscentral, är det mycket att göra ett pass så har de ingen frihet utan åker dit de blir beordrade. Känns som du bara läst Holgerssons undersökning om vad poliserna spenderar sin tid på och svalt allt med hull och hår. T.ex. de 35% som spenderas inne på stationen går inte till att dricka kaffe eller titta på TV utan till avrapportering, 35% i bilen- ja kanske det men då är ju undersökningen som är baserad på dygnets 24h, det är ju t.ex. inte lönt att fotpatrullera under nätterna då allmänheten sover eftersom du inte löser brott genom att fotpatrullera utan ökar bara folks ”uppfattade trygghet”. Alla poliser jag känner vill vara ute och vara på ärenden och framgångsfaktorerna vid de flesta lite grövre brott är bl.a. att polisen snabbt är på plats och säkrar brottsplatsen, detta blir svårt om du som en av de enda lediga bilar fotpatrullerar på natten.;) På dagarna så är ärendeflödet ofta så högt att bemanningen inte räcker till, då finns det helt enkelt inte tid. Klart vill du betala 50% i skatt så vi kan bli fler som jobbar ute så varsågod. Dock bör polisen effektiviseras, men detta problem ligger på ledningen och inte på personalen i yttre tjänst som brinner för sitt jobb och gör vad de kan med de resurser de har!!  Blir trött på alla som tar allt som skrivs här av aftonbladet som en sanning, klart en del saker stämmer men man får vara lite källkritisk då en stor del av tipsen de får antagligen är från anonyma tipsare.

 • Snurrespratt423

   Jaha, skall alla poliser få en bärbar övervakningskamera, som bekant är Beatrice Ask ivrigt förespråkare av övervakningskameror.

 • http://profile.yahoo.com/2EOGM6DYNCMWZWG252I77JCIIA Per

  Jahapp.
  Så får vi ännu en Stockholmifiering.
  GBG å andra delar av landet kommer även här glömmas bort med raketfart.
  Sthlm kommer även på denna punkten att suga åt sig _ALLA_ resurser från övriga riket.
  ”Måste koncentrera oss på…” -osv. kommer det att heta, i fall efter fall.
  3 sekunder senare står övriga riket lämnat på bakgården, för hela högen sitter, likt allt annat i detta land, i en klump i sthlm och har endast blickarna riktade till det som händer utanför dörrn.
  Bläääh!
  Dags att dela landet.

 • George de Culpa

  Denna justisiminsier är ett av Aliansens större skämt som helt saknar juridisk utbildning. Det är som tillsätta en domare utan juridisk utbildning. Ett synnerligt högt bevis på hur hög rättsäkerheten är av betydeles inom aliansens politik. Därför bör vi utesluta alla deras polisiära modeller, att lyckas. Hitils har de bevisat att alla deras politiska modeller, inte har fungerat. Det kommer inte den här heller att göra.

 • Schassen

  Beatrice Ask måste först och främst komma ner på jorden och leva i samma verklighet som alla vi som på ett eller annat vis måste handskas med hennes och hennes kollegors beslut. Hörru Beatrice, det är hög tid att du vaknar och luktar på rosorna nu!!!!!!!!!!!! Du och alla anra politiker skall ju för fan representera oss … ”folket”, gör ditt djävla jobb!!!!!!!!!!!!!!!

 • Schassen

  Givetvis gäller detta även ministrarna som representerar Social Demokraterna, Vänster Partiet, Kommunist Partiet Marksismen Leninismen Revolutionärer, Sverige Demokraterna, Miljöpartiet, Krist Demokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Pensionärspartiet, Piratpartiet …. , alltså, inte bara Moderaterna. För det skall ni ha klart för er att dessa förb….. politiker håller varandra om ryggen oavsett vilket parti de tillhör, vad de gör dvs. hur de uppträder framför kamerorna är bara spel för gallerierna.

  ”POLITIKER ÄR INTE ATT LITA PÅ – OAVSETT VILKET PARTI DE REPRESENTERAR”

 • Lolle

  Du verkar av banan. Vet du vad du skriver. Att sådana typer som du är att det bara finns. Du har nog allt Putte men,sitter det rätt?

 • Lolle

  Du måste vara bakom. Fy fan att bara uttala sig om detta när du inget vet. Tror bara det är truten som skall gå på dig. Att dom inte låser in dig och kastar nycklen.

 • Lolle

  Du vet väl inget om detta. Tror polisen jobbar mer än de skall. Hade varit kul om du följt med en vecka och sett hur lata de är. Efter detta hade du hållt truten. Bättre att vara arbetslös som jag tror du är. Skönt slippa gå upp på morgonen,så se först över ditt eget hus,sedan kan du klaga.

 • Lolle

  Tycker ni som kommenterar är riktiga flabbskallar. Tydligen sitter ni bara framför Datan istället för att göra något som har mening. Vad fan vet ni om vad polisen gör. Jävligt bra att ha dom när det gäller. Inte fan ingriper ni UTAN BARA TITTAR. Stora tuffa killar som gömmer sig bakom en data. Ni är under all kritik och man önskar det händer Er något så ni förstår polisens arbete.

 • http://Avpixlat.se/ Ks1

  Du är ju det största skämtet i hela pajasregeringen. Dina förslag är totalt värdelösa och politiskt sett skrattar hela världen åt dig. VARFÖR tror du det begås så mycket brott i sverige? jo straffen är löjliga.

 • Gstylenumber1

  Ask kan bara snacka skit, hon är en tom burk som skramlar mycket

 • Info

  Ask, att du inte styr upp polisorganisationen till att arbeta effektivt och med kvalitet istället för enbart med kvantitet är ju löjligt! Att säga att ni tillsätter rätt chefer är ju även detta ett skämt då LPME i VG län borde fått sparken redan för många år sedan! (Precis som den fd LPME fick).

  Det är tråkigt att regeringen inte har någon koll på vilka chefer de anställer utan chansar, men vågar inte backa när de valt fel!

  Hade detta varit inom den privata sektorn där företag syftar till att gå med vinst och arbeta effektiv då hade både du och våran LPME fått sparken!

 • Pingback: De flesta vardagsbrotten klaras aldrig upp | What If...

 • Pingback: My Homepage

 • Pingback: SEO

 • Pingback: Review Of EZ Cash Creator

 • Pingback: have a peek at this site

 • Pingback: what is depression, what is depression and how is it related to sadness, treat depression, best treatment for depression, signs of depression, symptoms of depression, what is depression and anxiety, treating major depression, what is depression chemically

 • Pingback: amazon raspberry ketone

 • Pingback: jetpackjoyride.in

 • Pingback: dreadlock wig

 • Pingback: the easiest sales system review

 • Pingback: www.fastsocialfans.com

 • Pingback: realizzazione app per smartphone cuneo

 • Pingback: Early Christian Writings

 • Pingback: Email Processing For Cash

 • Pingback: mini ipad accessories keyboard

 • Pingback: www.youtube.com

 • Pingback: rhinoplasty los angeles

 • Pingback: Lawyer Divorce Arizona

 • Pingback: dc movers│dc movers and shakers│dc movers cheap│dc movers and storage│dc movers durham│dc movers memphis│dc movers raleigh nc│moving company washington dc│dc movers el paso│dc movers yellowknife│local movers dc│DC local movers Moving

 • Pingback: what is vemma

 • Pingback: hacks

 • Pingback: Calgary SEO Consultant

 • Pingback: Aziende italiane che producono calibri di controllo

 • Pingback: Consulente del lavoro che operi in provincia di Torino e di Cuneo

 • Pingback: quali sono i prezzi di mercato delle case prefabbricate?

 • Pingback: learn ecommerce

 • Pingback: bluetooth laptop speakers

 • Pingback: angry birds unlock

 • Pingback: http://happywheelsdemogameonline.com

 • Pingback: Calliope Real Estate

 • Pingback: Calagry real estate

 • Pingback: earn money online fast

 • Pingback: how to lose weight in your face

 • Pingback: Calgary Web development

 • Pingback: Calgary Plumbing reviews