Cheferna försvarar polisens pinnjakt

Rikspolisstyrelsen har slopat pinnjakten.

Men räkna inte med att den direkt försvinner och ersätts med kvalitetsmål.

Tvärtom. 

Bland landets högsta polischefer finns det de som försvarar pinnarna.

Båda målen behövs, anser exempelvis Lars Hallberg, länspolismästare i Västmanland.

 

Ett återkommande tema hos de hundratals poliser vi varit i kontakt med under polisgranskningen är pinnjakten: Hur chefernas statistikhets hindrar dem från att göra sitt arbete.

Vår granskning visar att många poliser till och med känner sig tvungna att fuska för att klara av chefernas krav.

Arbetssättet har länge varit ifrågasatt och under de senaste fem veckornas granskning har den interna kritiken varit svidande.

Lars Hallberg, länspolismästare Västmanland

I praktiken innebär det här att exempelvis polismyndigheten i Västmanland ska bötfälla 10 000 bilister för ordningsförseelser i år. Vi frågade länspolismästaren Lars Hallberg hur han ser på det här arbetssättet.

Han svarade i ett mejl:

”Att kontinuerligt följa upp och utvärdera vår verksamhet är därför viktigt för att säkerställa att vi använder resurserna rätt.”

Han fortsätter:

”Att mäta den typen av områden kan ge en mer kvalitativ bild av vår verksamhet och är ett bra komplement till en mer kvantitativ uppföljning. Båda behövs helt enkelt!”

Hans svar är rätt långt och han har bett att få bli citerad i sin helhet. Den som vill kan läsa hela  mejlet här.

Polisen i Västmanland är inte dock den enda som har kvar pinnjakten. Vår genomgång av verksamhetsplanerna visade att 18 av 21 distrikt har kvar de lätt mätbara kvantitativa målen.

Hans Nordin, biträdande länspolismästare. Foto: SCANPIX

Ändå har de slopats av Rikspolisstyrelsen, RPS, som i sitt styrdokument för 2012 till 2014 istället talar om övergripande mål och andelar som ska öka eller minska.

Dokumentet är daterat till februari 2012. Men i den preliminära versionen som länspolischeferna fick ta del av i höstas fanns de kvantitativa målen fortfarande kvar.

Det är en förklaring till att pinnjakten finns kvar – även i polismyndigheter där ledningen är gärna ser en förändring.

– Myndighetens mål i år bygger på Rikspolisens preliminära styrdokument. Därför ha vi kvar de här målen. Men det är inte säkert att de finns kvar nästa år, säger Hans Nordin, näst högste chef för Skånepolisen.

Det innebär exempelvis att det maximalt får finnas 14 000 oavslutade ärenden på de skånska utredarnas bord i december i år. Om två år ska siffran vara nere i 11 000.

– Jag tror personligen att personalen vill ha någon form av målstyrning, men den kan utformas på många sätt. Ett sätt är att de själva sätter sina mål. Ett sånt system är jag inte främmande för, säger han.

Även om alltså rikspolischefen lagt om kursen kommer är det inte helt enkelt för en organisation med sammanlagt 28 000 anställda, varav 20 000 poliser, att byta arbetssätt.

Christina Forsberg, länspolismästare Gävleborg

Christina Forsberg, länspolismästare Gävleborg

Detta är av allt att döma en process som kommer att ta lite tid. Det gäller även de tre polisdistrikt som redan avskaffat pinnjakten.

Ett bra exempel är Gävleborgspolisen, som slopade de kvantitativa målen redan 2011 efter ett beslut hösten 2010.

Ändå fortsätter av allt att döma pinnjakten ute på avdelningarna.

När vi pratade med  länspolismästaren Christina Forsberg om detta tidigare i veckan konstaterade hon att det  är en stor organisation med 600 anställda som måste ändra sitt förhållningssätt.

– Det är en resa som tar tid.

 

Fotnot: Vi kommer att uppdatera det här blogginlägget i takt med att vi får svar från fler länspolismästare.


 • Roffe

  Nu när alla är överens om att det är dåligt att ställa krav på antalet blås så skulle jag vilja vända på frågan.

  Varje dag färdas 20.000 berusade bilförare på svenska vägar. Ungefär 1 av hundra bilar framförs av någon som är onykter.
  Merparten av dessa bilister befinner sig precis var som helst i trafiken, på vilken gata och vilken stad som helst.
  Enda chansen för polisen att stoppa dessa är att göra kontroller. Och om man ställer mål på antalet blås så kommer självklart fler bli stoppade. Om man inte ställer krav på antalet blås så kommer färre att bli stoppade. Därmed komemr fler fyllon köra omkring på vägarna.

  Frågan är då hur vi ska få stopp på rattfyllona om man inte får fokusera på antalet kontroller? Självklart går det att hitta områden/tidpunkter där det är lättare att hitta fylleristerna och därmed kan man uppnå mer kvalitativa mål, men rattfyllon finns på på vägarna när som helst och var som helst och merparten går bara att stoppa med ett kvantitativt arbetssätt.
  Så, vad är alternativet?

 • Brandbilen2008

  Sätt en pinnjakt på våldtäktsmän. Pedofiler, kriminella gäng, rånare så är det ok…annars är det bara löjligt…använd skattemedel där det behövs

 • Anonym

  Men de är farliga brottslingar, sånt ska inte polisen syssla med. De ska bara bötfälla Svensson, så de får in pengarna till att fortsätta sin bötfällningsverksamhet. I kort: bötfälla för bötfällandets skull.

 • adrian

  Obligatoriska alkomätare i bilarna är väl ett bra mycket effektivare sätt att stoppa och förebygga rattfylla?

 • Momme

  Om du vet att det är 20 000 berusade bilförare som varje dag färdas på svenska vägar kanske kan du tipsa polisen om vilka de är så slipper de de onödiga kontroller.

 • Micke C

  Felet är ju att i många fall vi får läsa om här är inte målet ”antal blås” utan antal bötfällda för trafikbrott, skulle det mot förmodan bli att alla blåser rent en vecka så är det en misslyckad vecka för polisen med dessa mål. Målen kan sättas på sådant sätt att statistiken inte är målet utan kvaliteten, det behöver inte alls innebära färre blås.

 • Stefan

  Enda vettiga sättet att utvärdera polisens arbete måste ju vara att jämföra siffrorna anmälda respektive uppklarade brott. Om antalet anmälningar går ner och antalet uppklarade går upp, då har man ett bra resultat. För att få balans, så att inte poliserna börjar jaga snattare på Ica och fortkörare bakom 50-skylten i gryningen måste man väga brotten  så att typ ett inbrott är lika med 50 lindriga trafikförseelser och grova våldsbrott ännu mer. Då kanske inte poliserna tillbringar all sin tid med att lösa brott som ingen medborgare egentligen bryr sig om.

 • http://www.facebook.com/people/Po-Lundqvist/1595044255 Po Lundqvist

  Pinnjakt, tändstickor på bordet som föreställer människor.
  Skräckexempel på när chefer med dålig kompetens dricker för mycket kaffe och äter för många wienerbröd.
  Ska man inneha en befattning ska man ta mej tusan se till att göra sig fullvärdig av att inneha platsen annars lämna över till någon som bättre kan axla det mycket ansvarsfulla arbete det är att vara chef.
  Det osar en sorts bekvämlighet om det är så här inom polisen.
  Strömningen i samhället med att leva efter elfte budet: SKÖT DIG SJÄLV OCH SKIT I ANDRA bör ju även drabba denna kår.
  Då är det chefers fulla ansvar att få de som söker in till detta yrke att en proffesionell syn på detta jobb är att det finns endast 10 bud.
  Alla poliser ska tjäna spm förebilder i samhället. De flesta lever upp till detta var så säkra. Som vanligt är det någon % som frödärvar för de andra.  

 • Anonym

   Har du något som helst belägg för det du skriver?

 • Anders

  Detta är ett starkt skäl till att det blir en Polismyndighet istf 21 st.

 • Fullnejtack

  Sätt alkolås på bilen? nuff said.

 • Anonym

  Finns fler sjukdomar än beroende sjukdomar som man inte får köra bil, vilka sjukdomar ser man genom att blåsa? 

 • Anonym

  varför gör inte polisen enkla synprov, fler kör med dålig syn än på fyllan, såg en bilist som körde mot rött och stannade för grönt

 • Marko

  Skulle tro att det behövs både och. Hur många fyllon skadar inte andra i trafiken?

 • Schoultz

  Det är bara att se till att det är ok att beslagta bilen för försäljning eller skrotning som i england.

 • 1234

  Glöm nollvisionen och ta tag i våldtäkter, misshandel, hot, inbrott och annan jävelskap. Se till att öppna de lokala polisstationerna igen. polisen måste synas och vara närvarande. Var inte så bekväma och jobba inte bara 8-17, det är på kväll/natt buset är ute. På dagarna kommer ni bara åt vanliga hederliga strävsamma människor, vilket ni tyvärr gillar.

 • Toptecs

  alcolås i bilen e ju bra, visst andra kan blåsa till dem, men då borde den fällas för samma straff, om barn skulle göra de så e de ju synd men det går inte än hur man gör o vill stoppa allt

 • Svante

  Allvarligt, alkolås, tanken är god av er precis som alla politiker som fattar beslut. Vi tar rattfyllon, de får numera välja alkolås, får tillbaka körkortet, går in på google, söker på sitt alkolås, tjuvkopplar det och åker vidare. Eller som Volvo, berätter hur man kopplar förbi det ifall att det skulle krångla någon gång. Eller att du kör på och blir tagen flera gånger och får då rabatt på antalet rattfyllor…. Snälla svenskt lagstiftning ligger 20 år efter i tiden

 • Insidern

  Hur tänker man på RPS? Först i februari presenterar man vilka krav som ställs på polismyndigheterna. Varför var detta dokument inte klart och utskickat redan i höstas. Allt hänger på styrdokumentet. Det är regeringens krav på polisen. Hur förklarar CRPS denna nonchalanta hantering?

 • Roffe

  Sorry, var lite för snabb där.

  Här kommer lite mer detaljer:
  Motormännens Helnykterhetsförbund räknade fram 20.000 för ett par år sedan.Denna siffra korrigerades senare av Väg- och trafikforksninginstitutet som genomförde en mycket omfattande studie år 2007 som heter ”Rattfylleriets omfattning”.
  Deras beräkningar pekar på att ca 13.000 rattfulla färdas på vägarna varje dag.
  I snitt körs 0.25% av alla bilar av en rattfull, vilken 2007 innebar en ganska kraftig ökning från den förra mätningen .

  På förmiddagarna är fylleriet högre, ca 0.62% och på eftermiddagarna är det lägre, ca 11%. Ingen skillnad mellan vardagar och helger.

  Personer som vållar trafikolyckor är berusade i 25% av fallen.

 • Roffe

  Bortsett från att min siffra var lite för hög (ska vara 13000)  så är ju min poäng att det finns en anledning till att man vill göra många blåskontroller. Men om någon kan hitta ett bättre sätt att lokalisera packade bilister som åker omkring och orsakar olyckor så vore det ju jättebra.

  Av forskningen att döma så bör man i huvudsak stoppa män i åldern mellan 35 och 64 som kör bil på förmiddagar på hösten i tätort. Då uppnår man högst träffsäkerhet.

 • Anonym

  På RPS tänker man  inte och har aldrig gjort. Det är den  enkla förklaringen. 

 • Anonym

  Det  beror på att han är färgblind inte på att han ser  dåligt. 

 • Lolita333

  Lägg ner poliskontoren, alla ska jobba effektivt. Poliskontoren är bara en fika plats för avdankade poliser som får leka fritt utan att någon granskar deras arbete.

 • Roffe

  Blåskontroll förutsätter ju att man stoppar en bil och i och med det så försöker väl polisen kontrollera rent allmänt om föraren verkar vara i körbart skick. De kontrollerar ju också att man har körkort.

 • Anonym

  Och hur skall länsinkompetensmästarna i de 21  polisdistrikten fås att förstå detta enkla faktum? 

 • K Kristensen

  Pinnjakt på yrkeskriminella generellt är vad jag önskar mig precis som Herr Brandbilen2008 säger. Lägg ner hetsjakten på medel Svensson, spär bara på ett groende förakt för svensk polis. Blir dubbelförbannad på böter plus all dessa försäkringssjälvrisker jag betalar. Man kan ju inte återvinna något från dessa yrkeskriminella människorna toppa det med polisens nit. Varför skall folk ALLTID betala priset för att polisen inte gör sitt jobb.

  2 bilstölder, 2 vandaliseringar av andra förut ägda bilar och två cykelstölder. Var är polisen, rättsväsendet och samhället??????????

 • Anonym

  Bara under förutsättning att dom inte går att lura och det går dom tyvärr att göra. 

 • Civilization

  Att ha den typen av kvantitativa mål i en sån verksamhet som polisen är ett bevis på att man har ett endimensionellt tankesätt. Man klarar helt enkelt inte av att hantera något mer komplicerat än att räkna ”pinnar”. Om man ska kunna bedöma en verksamhet utan dessa endimensionella räkneövningar så måste man ha en högre kompetens och ett sinne som klarar av ett flerdimensionellt tänkande. Polisledningarna idag verkar vara nere på sandlådenivå och vi vet ju vilka utvecklingsnivåer som de klientelet brukar befinna sig på. Utveckla er eller sök jobb där era kvalifikationer passar bättre!

 • Stefan

  En minister måste säga det till dem och kicka de som inte förstår sitt uppdrag. Dessvärre är nog inte problemet att de inte förstår vad de bör göra, det är snarare så att den personliga vinningen är viktigare är det givna uppdraget. Ju högre upp i nivå som korruptionen kryper (inte nödvändigtvis ekonomisk korruption) desto svårare blir det för de underliggande lagren att vara hederliga. Om din chef jagar befordran vill han att du ska hjälpa honom, inte stjälpa. Vet inte hur många minsitrar vi har som tänker på sitt uppdrag i första hand, på sin egen karriär i andra.

 • Chefen

  Det är ju så att det ex. inte är så atraktivt att som polis fara ut på ”landet” från tätorten man tjänar ju inte så många pinnar ute i byarna, och då har man ju inte så mycket att visa upp när man har lönesamtal med chefen även om man gör ett bra jobb!!! Men det är klart att det underlättar ju för chefer att ha nåt att peka på om det blir delade meningar vid ex. lönesamtal.

 • Roffe

  Nja, det vi kan läsa här är att det är antalet blås som har varit målet och det är det som vissa poliser protesterar mot, tex genom att blåsa själva. Jag hävdar inte att det är en perfekt modell, jag vill bara försöka förklara att det finns en tanke bakom att ha många blåskontroller. Tyvärr är det ett trubbigt instrument, men eftersom rattfyllon inte är en homogen grupp med ett homogent beteendemönster så är det ganska svårt att hitta en mer effektiv modell.
  Sedan finns det andra mål som precis som du säger styr på antal positiva prov (tex narkotika). Då får polisen lika hård kritik eftersom man då kan plocka in samma gamla knarkare 10 gånger på en vecka och så är man i mål.

  Båda modellerna får alltså hård kritik och lustigt nog är det ofta samma personer som kritiserar båda modellerna.

  Alla vill ha en kvalitativ kontroll i stället och hur uppnår man det för att stoppa 13.000 rattfyllon? Jag tror att den frågan diskuteras betydligt mer än vad man kan tro om man läser Aftonbladet, men det visar väl också att det inte finns någon enkel lösning. Alkolås kan ju vara en modell och det skulle säkert stoppa en massa fyllon, men du skulle fortfarande behöva ha många poliser på vägarna för att hitta de personer som tveklöst skulle sätta sina alkomätare ur funktion.

 • Karl Andersson

  Alla chefer även den högste bör rekryteras från ”golvet”. Den erfarenheten saknas hos alla nuvarande jurist utbildade chefer.

 • Damen

  Hur tänker du Lolita333? Det går inte att lägga ner poliskontor. Det måste ju finnas någonstans dit folk kan komma och anmäla brott, söka pass, hittegods mm. Dessutom måste papper förvaras någonstans och det görs på kontoren. De som sitter inne på kontoren utför ju också ett jobb inte bara poliser som är ute på vägarna. Har du inte själv fikarast på ditt jobb och äter lunch? De som arbetar inom polisen är väl människor de också och behöver rast.

 • Damen

  Många av er som skriver här och spyr galla över polisen är säkert såna som någon gång blivit stoppade och bötfällda. Om inte polisen gjorde kontroller och tog fast rattfyllerister, hur skulle det då se ut. Jag kan bli förbannad på om de bötfäller någon om den kört lite för fort men rena trafikbrott måste ju stävjas på något sätt. Om inte polisen fanns hade ni säkert klagat då också. Att ställa krav på att polisen ska finnas överallt och ta fast tjuvar mm det funkar inte. Då skulle det ju finnas poliser i varje gathörn och överallt på vägarna och då hade ni klagat över det också. Polisen gör så gott den kan efter den personal som finns.
  Nej, det är ledningen och de som styr över ”pinnjakten” och kräver att det ska vara möten hela tiden om allting som behöver rättas till. Dessa evinnerliga Arbetsplatsträffar som inte ger någonting och det pratas om samma saker om och om igen, lägg ner dem och låt polispersonal få sköta sitt jobb istället.

 • Stefan

  Statistiken blir ju också lidande på grund av pinnjakten och den statistiken ligger till grund för resursfördelningen. Farligt. Kanske är rattfylleriet ett större problem än vad vi tror (även om jag är ganska säker på att problemet i de flesta andra länder är betydligt större). Om det viktiga hade varit att få fast rattfyllerister så hade nog målet sett annorlunda ut. Kanske ska det ”seriösa” arbetet kompletteras med statistikdagar.

 • http://www.facebook.com/people/Janne-Paavilainen/100001454281257 Janne Paavilainen

  Brottslingar kostar , bilister ger inkomster, enkel matte.

 • Jenshoernicke

  Ja du  det kan man verkligen fråga sig. Hur skall det går till.
  Man kanske måste tänka ???

 • Anonym

  Lägger man till dem som kör påverkade av narkotika eller läkemedel så blir siffran ca 30.000

 • lars

  Hur många trötta skadar i trafiken?
   

 • Förundrad

  Spy Galla över polisen sköter polisen utomordentligt bra själva.
  Det vore bättre om poliserna funderat på hur dom skall skapa
  ba relationer med befolkningen.
  Lämpligen kan polisen sluta upp att ljuga och skydda varandra.
  Att polischefer i Skåne kräver mer betalt är skrattretande.
  För det krävs att man sköter sitt jobb.

 • Jormungandr

  Tro inte på allt du läser. Tänk på vilka det är som har skrivit detta och i vilket som är deras syfte med siffrorna! 

 • Asondesign

  Vilket skitsnack denne  Lars Hallberg bluddrar på med!

  Om nu alla innevånare i Västmanlands län ger sig f-n på att absolut inte överträda en enda regel – vad sätter då denne Lasse Liten in för mätmetod då på hans medarbetares effektivitet? Blir det =0?

  Knäppskalle! 

 • Logik?

   Cheferna försvarar polisens pinnjakt!

  Verkar dock inte som om någon förvarar cheferna?

 • schavon

  Det är bra att ha en blåslampa på de ineffektiva poliserna. Termoskaffe och laserpistol är enklare än att försöka tänka smart. Omskola kling o klang till mer tänkpolis. Alla vet ju att Svensk Polis har mångfallt fler ouppklarade brott än andra länders poliskår.  

 • Anonym

   Väldigt mycket fokus på rattonykterhet här. Ungefär som det inte skulle finnas annan brottslighet. I och med avslöjandet om att endast 1 av 10 anmälningar klaras upp borde man fokusera mer på detta missförhållande. Polisen är tyvärr inte trovärdig. För undvikande av missförstånd har jag aldrig bötfällts för varken fortkörning eller rattonykterhet/fylla.

 • Kenneth Thoren

  Detta med pinnjakten är polisens i ett nötskal, grova brott behöver arbete och tankearbete och det klarar dom inte av, nej så lite besvär som möjligt är det som gäller.

 • Anonym

  Men hallååå? Om det INTE finns 10000 då???

 • Anonym

  Eller hur, som om vi har 10000 våldtäktsmän här i Sverige… Get real.

 • http://www.facebook.com/mikke.lillman Mikke Lillman

  I sovjetunionen kallades det här planhushållning. Staten sätter inte bara mål för industrin utan all verksamhet planhushållades. Nkvd (KGB) tävlade inbördes om att uppfylla olika mål. I dag kallas det målstyrning. Så inget nytt bara bara nytt namn. Och det fungerade inte där heller. Bara korkat.

 • Adrian

  Tänk vad många hastighetsböter man kunnat utdela om man inte utrett mordet av Anna Lindh.

  Det är helt uppenbart att vi måste avskaffa LAS för polismyndigheten så man kan sparka cheferna högst upp

 • Johnson Michael

  Ja har drygt 35 års tjänst inom Sv. Polis. Knappt hälften som ordningspolis (nuvarande IGV) och resten och alltjämt som utredare som kriminalpolis. Sedan ca 20 år har vi organiserat ihjäl oss. En ny org sjösätts och när väl den hittat sina former, så kommer det en ny o s v. Ja börjar nu bli så ”gammal” att ja bryr mig inte längre. Ja gör mina resterande år och sen e de bra. Alla pratar om att det nu är 20.000 poliser mot kanske 16 för 10 år sen. Trots detta läggs polisstation efter polisstation ner på landsbygden o Svensson som avlönar ”oss” blir orolig. Tyvärr e de så att alla som haft en ”cheftjänst” i tidigare org behåller sin höga lön o sitter i någon korridor o vänder papper. Vakna politiker o se till att tillsätt kompetenta personer på rätt plats så kanske de går o vända denna sjunkande skuta. Me detta vill ja ha sagt att det finns oerhört mycket kompetens inom Sv. Polis, men de gäller att dessa används på rätt sätt. De finns tyvärr alldeles för mycket ”rövslickare” som tar sig upp inom org o som inte har där att göra.

  Tack för mig!

 • Dajel

   Hur många fyllon tar man i trafiken vid blåskontroller? Svar: Försvinnande få för att motivera dom. I alla fall om man står placerad som man gör för att enbart generera blås och få fyllor som möjligt för att hinna med alla blåsen.

 • Lasse P

  Det är väldig skillnad om det finns uppsåt eller ej.

 • Lasse P

  Det finns ingen latare yrkeskår.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100003648039669 Gunnar Isaksson

  Det var mycket belysande att läsa hela Lars Hallbergs email. Han och gissningsvis hans kollegor har drabbats av kvalitetstänkandet från kurser i ISO9000. Tydligen försöker man ta till sig det tänkandet men ack så fel det har blivit. Inom parentes kan jag nämna att industrin har hamnat i snarlika problem där man hamnat rejält fel. Det gäller att förstå andan i dessa kvalitetskurser och inte vara bokstavstänkande. Idag kan man likna kvalitetstänkandet vid någon sorts religion som härjar i olika organisationers ledarskikt.

 • Insyn

  Men herregud…. fattar inte Lars Hallberg att han ska ”rätta in sig i ledet” ? Ytterligare en chef som ger ett ansikte åt den totala avsaknaden av ledarskap.
  -Skulle vilja se att RPS ”fryser” ut denna chef, på samma sätt som chefen gör mot de som arbetar på IGV som höjer rösten att ”pinnjakten” är fel.
  Hoppas alla läsare som inte är polisanställda nu förstår HUR det egentligen är ställt inom polissverige.

 • http://pulse.yahoo.com/_PD2RKCPBVAOFWV5K4MZ4SFAQIY Tom

  Polisen borde priritera brott som drabbar 3:e person, dvs rån, mord, misshandel, inbrott, knarkmaffiena.
  Strunta i om att ligga i buskarna runt Stureplan för att hitta nån nyttjar nån drog, gymnasieungdomar som röker nån ”ört”, vuxna som stoppar i sig ett doping piller. De drabbar ju inte 3:e person och då kan polisen titta åt sidan och istället satsa sitt dyrbara S.M.S krut där det verkligen ger ett bättre Sverige.

 • Magramstedt

  Har aldrig blivit hjälpt av någon polis, däremot blivit arrogant bemött av ointresserade snutar på väg till närmaste värmestuga……, ringer hellre vänner eller frågar grannen om hjälp än ringer polisen om något händer, varför ringa snuten? Antingen kommer dom för sent eller inte alls, slappare yrkeskår får man leta efter….

 • Josse65

  Jag är starkt emot pinnjakten, även om vi (polisen) slipper detta, innebär inte det att fler förbrytare kommer gripas. En del som skriver här är inte riktigt i fas medverkligheten, det går inte gripa alla busar på bar gärning.

  Dom som tror det kommer bli otroligt besvikna!!! För att polisen ska kunna göra det krävs en polis i varje portuppgång! Bara för att ge exempel. Vad som krävs är att, Du, Jag och alla övriga har lite civilkurage och ringer till polisen när man ser el känner till brott.

  Avskaffa pin jakten omedelbart.

  Jösse polis i huvudstaden…

 • Pelle Andersson

  Men hur kan man ha som mål att bötfälla ett visst antal medborgare enligt någon sorts planekonomisk modell. Hör man inte själv hur korkat och sjukt det låter. Ärligt talat så börjar jag undra om kablarna är rätt ihopskruvade i dessa individers huvud. Sen kan jag inte förstå hur man kan jobba kvar i en sådan miljö eller tankesätt. Har man ingen som helst moralisk ryggrad.

 • Mattias Petersson

  Staten behöver få in pengar!! Det räcker inte med skatt på skatt, moms och andra avgifter!! Det är väl bättre dom tar hela lönen från början.
  Jag tror inte att dom som blir poliser drömmer om att ge böter till en person som kör 96 på en 90 sträcka. Dom vill nog känna att dom löser den grova brottsligheten och hjälper folk i utsatta lägen! Skärpning styrande politiker och ledning! Inte konstigt polisen tappar sitt förtroende!

 • Snooker53

  Ett gammalt finskt ordspråk: tre  man aldrig får tag på när man behöver dom, kvinna, taxi och polis….smile

 • Skankin2

  En pinne per år i fängelse!!! Brottsförebyggande så det förslår!!!!!!

 • Lennartengvall

  Inte sant! Du kommer att uppnå fler utandningsprov med alkohol men inte mer trafiksäkerhet. De som du tar är de med 0.28 ppm för att dom kör för tidigt, dåligt, men inte farligast. De som kör med 2.5 ppm kl 03.00 är de som ska stoppas men då sover våra poliser…

 • Kaffe

   Lever du i en verklighet där du tror att kriminella bara jobbar nattetid så är det bara riktigt beklagligt. Dessutom finns det många idioter i trafiken som BÖR fråntas samtliga rättigheter att få framföra en bil.

 • Anonym

  Sänk lönerna för polischeferna eftersom de inte klarar att fullfölja ett bra arbete. Löjligt att de yrkar på lönehöjningar.
  Vem vill anställa en fd polischef om han skulle sluta inom polisen? Ingen vettig arbetsgivare.

 • Jag tror och kanske vet

  Finns det ingen som tänker inom polisen?

  Varför står polisen och tar utandningsprov en onsdag klockan 14.00-14.30 på en normaltrafikerad väg.

  Såg på ett annat ställe att polisen stod på en parkering som oftast används av systembolagets kunder strax efter 10.00.
  Tänkbart att hitta fyllon som måste ha ny/mer sprit dagen efter. Smart för en gång.

  Håller med om att lönerna för polischeferna skall frysas i väntan på att de kan leda ”sina som de tycker få poliser”.

  Håller med om att ingen arbetsgivare civilt skulle anställa en fd polischef.

  Dags att svenska folket och skattebetalarna säger till på skarpen. Gör det till en valfråga. Kräv dugliga poliser på alla nivåer.

  Hörde att Rikspolisen ansåg att hans viktigaste uppgift var att se till att ge poliserna bra datorer. Förlåt?? Men vad sysslar han med som högste chef??

 • Bötfäll_lata_Poliser_istället

   Huruvida ´Polisen gör rätt i att lurpassa på Svensson lämnar jag åt någon annan att bestämma men det är fruktansvärt provocerande att böter är högt prioriterat när våldtäkter och våldsbrott stiger i alarmerande takt och då är det ändå lågt räknat för alla brott anmäls inte. Jag förstår brottsoffer som inte anmäler, det måste vara oerhört kränkande att vända sig till en poliskår som anser att skriva böter är viktigare än att ge medborgarna en känsla av säkerhet.

 • Niclas

  Jo, om man installerar alkolås med DNA-Analys.

 • Lo Nilsson

  När ska ni landa i verkligheten chefer?

 • Anonym

  Sett The Wire (bra serie om du missat den)?

  Det finns poliser, det finns ”poliser” och det är en enorm skillnad mellan de två. Cheferna inom polisen är oftast jurister/byråkrater och politiskt tillsatta sådana…att sådana inte kan tänka ”polisiärt” är underförstått. Men de är riktigt duktiga på att räkna pinnar (bara pinnarna är svenska, annars räknas de inte).

 • Anonym

  Jag känner många poliser – bra yrkesmän. Det är de högsta cheferna på läns- Riksnivå som regeringen måste sparka – dvs inte omplacera. Tillsätt folk som kan polisarbete.

 • David^^

  tänkte just skriva det du skrivit. problemet är att det skulle förstöra statestiken över lösta brottett trafikbrott är ett lättlöst brott så om det blir 10grova brott så som mord,våldtäkter,misshandlar så räcker det med 10st personer som kör 115km/h på motorvägen där högsta tillåtna hastighet är 110km/h då har man nollat statestiken.

  tar man då 20 fortkörare så har man helt plötsligen löst 10 brott sen att det är bagatell brott det spelar ingen roll

  det sjuka är att dom aldrig arbetar där dom behövs när det gäller trafik övervakning.

  tänk om dom kunde övervaka 30sträckor vid skolor
  kolla betende i rondeller och vid högerregel

  då skulle dom åtminstånde påverka folk lite istället för att larva sig på 70sträckor och uppåt

  tycker att brott inte är något man ska sätta upp mål på
  att idag tar vi så här många dittan och så många dattan

  utan istället jobbar på i grovleks ordning

  man kanske inte ska ställa 5st poliser för att kolla att folk har cykellyset på utan istället sätta dessa 5st på att sätta fast någon grov brottsling istället

 • Kungdolby

  det där med att 0,62 skulle vara mer än 11 är jag inte med på.

 • :)

  Hur kommer det sig att det alltid är som så att den vanliga Arbetaren i samhället har mer insikt och kurage än de högt uppsatta? 

  Om vi inte gillar hur det är/går till i Sverige så är det väl bara att ALLA blint skiter i att rösta på någon av alla penning sugna trams partier. Är ändå vi som klagar på allt som har satt de flesta inkompetenta idioter vid makten, som sedan tillsätter fler stolpskott.Vid varje omval står alla %&/#¤/%) och ljuger om hur de ska förbättra Sverige med skattesänkningar för pensionärer och höjda avgifter för skit någon inte bryr sig om. Men sen då? sen händer det inget mer..eller?Jo, idioterna sitter och suger feta löner och garvar åt oss som får slita arslet av oss för o hålla vårat fina avlånga land rullande medan dom krånglar till vardagen för oss alla. Men vad vet jag. Jag arbetar ju bara och betalar en jävla massa skatt till några inkompetenta personer som inte gör annat än att ändra på 5% av sitt skitsnack vid podiet……….

 • Arbetaren

  Haha. instämmer. Inkompetensen flyter sen neråt i chefspositionerna…

 • oli

  Oli
  Statistikhetsen är kvar för att dåliga polischefer inte kan sätta lönen på de anställda om de inte kan peka på procenten ! Ganska enkelt, eller ?

 • Arbetaren

  Ganska sjukt…

 • Roffe

  Sorry, kungdolby. Jag såg också att jag hade skrivit fel. 0,11 ska det alltså vara.
  Till jormngandr: självklart ska man i rimlig utsträckning ifrågasätta vad manläser. Men när diskussionen lossade upp så httade jagoch läste hela denna rapport, så jag har väl åtmnstone gjort mer än vad de flesta orkar. Undersökninen baserar sig på ca 25000 blåskontroller som är fördelade över tid och geografiskt. Ja tror nog att siffrorna stämmer, men mer än att läsa rapporten kan jag nog nte göra. D kan äl läsa den slv och sem den verkar vara ett falsarium.

 • http://norah4you.wordpress.com Inger E(norah4you) Johansson

  Polisen är till för att skydda allmänheten och utreda brott. De chefer som fått något annat för sig, de torde hamnat på fel plats. Kan skälet möjligen vara att de inte platsat på platsen innan? Ni vet det där talesättet om att i Sverige sparkas man snett uppåt tills det står klart för alla att man inte klarar av…..

 • Kajsarulta

  Någon som överhuvudtaget hört talas om förebyggande effekt?? Det handlar ju inte primärt om att ta de som är rattfylla utan om att, genom närvaro, förebygga att folk kör fulla. Varje person som tas är ett misslyckande! Om man förstår att polisen faktiskt kontrollerar får det en och annan att tänka till och därmed avstå från att chansa. Kommer själv från ett samhälle där det kördes friskt på fyllan och vet att synliges gör skillnad! fortsätt finnas synlig, det är det som gör att folk kör nyktra!

 • Anonym

  om vi bara ska jaga det som är mest brottligt o få bästa resultat för att få fast dessa så kan ju alla poliser då jaga fildelare då dom är dryga 3 miljoner lågt räknat o då blir ju siffrorna jättebra för upp klarade brott. Skulle uppskatta mera att en brottsling som misshandlat o rånat nån gamling åkte fast än 10 fildelare.Tycker det ger mera för samhället.

 • Civilization

  Små polischefshjärnor kräver enkla sätt att granska arbetet på annars kan dom inte styra verksamheten. Tyvärr är det en sjuka som har spridit sig i Sverige, till både privata och offentliga sektor i takt med att de chefer som klättrar i karriären kommer sig dit på ryggkliande och rövslickande. Kompetenta personer göre sig icke besvär därför dom utgör ett hot mot de inkompetenta ovanför.

 • Anonym

  Felet är ju att rattfyllor får för låga straff.Hur kan man annars som i sverige ha åkt fast 30-50ggr för rattfylla o få fortsätta med det. Att köra rattfull är lika med att vara beredd på att ta nån annans liv.En som kört rattfull 50ggr borde ju sitta bakom lås o bom 20år frammåt men inte i sverige. I månad högst bakom galler sen ut igen o köra.Borde vara att det blir dubbel straff för nästa gång typ 2 månader o för 3e ggn 4a månader o nästa 8a månader o nästa 16 månader osv.Dubblera tiden hela tiden .Då skulle inte 1000 poliser behöva stå o blåsa folk så ofta för dom flesta skulle sitta inne bakom lås o bom o då skulle dessa poliser istället kunna jaga riktiga brottslingar som våltäcktsman bankrånare misshandlare mm.

 • Anonym

  Så sant ring polisen när ett inbrott begås.Så många har gjort det när man ringer efter 2 veckor för att höra vad som hänt i fallet så är det nedlagt då inget bevis framkommit. Trotts att i många fall har människor kunnat säga vad det var för bil mm mm.Dom brotten ger ingen bra statistik för dom tar upp resurser o tid så då läggs dom ned.Det är ju det här som är problemet.Ren skatteslöseri att ringa o så ska dom köra 100 km för att skriva en rapport om brottet som sen åker i soptunnan när dom kommer in på stationen.

 • http://www.facebook.com/people/Peter-Tveisme/613448121 Peter Tveisme

  Efter att ha läst en del kommentarer så undrar jag om inte alla förstått att trafiklagar är till för att brytas. Åtminstone kan man få det intrycket eftersom man budgeterar bötesbelopp. Det borde ju vara oförutsedda intäkter men så är ju inte fallet . Ergo trafiklagar är till för att brytas eftersom annars blir inte resultatet i balans.

 • Elin

  Sparka Cheferna.. Borde vara Mordmål, misshandelmål, våldtäktmål och all annan brottsmål att jaga istället för ynka PINNMÅL. Dom gör ett uruselt arbete så dom bör ersättas. Förlora jobbet när man gör ett dåligt arbete som alla andra i samhället gör. Polisen på gatan har högre anseende och inger mer förtroende än deras chefer. Titta vad som händer i Sverige och börja arbeta för lönen !

 • snuten

  Fy fan vad jag är trött på ordet PINNJAKT. Om allt sköts enligt ”regelboken” så är det korrekt rapporterade förseelser/brott vi talar om. Om ngt polis där ute  ”friserar siffrorna” för att få bra ”statistik” är detta bara beklagligt. Om målen är för högt satta, pga personaltillgång och annan verksamhet, så måste man ju gemensamt komma överens om vad som borde gälla som realistiska mål!!!!!. ”Lack of communication” mellan chefer och personal skulle jag vilja säga. Vad detta beror på får den enskilde polismannen som drabbas svara på. Tyvärr är det ju så ibland att den oengagerade och bekväme” polismannen har lättare att skrika ”pinnjakt” än att utföra det arbete som har har betalt att utföra. Vissa har svårt att bötfälla Svensson!!!!!!, Ja vilka tror ni är mest överrepresenterade att dö eller skadas i trafiken pga vissa mer eller mindre flagranta felbeteenden i trafiken, Jo just Svensson. Om man inte inser värdet av alla förar o fordonskontroller som utförs, och alla sidovinster som detta innebär, är det dags att se över sitt yrkesval, eller man kanske inte borde vara kvar i yttre tjänst eller rent av byta jobb. Men tyvärrr inser de flesta att polisyrket trots är bra betalt, och väljer därför att vara kvar. Tyvärr beror mycket av ovan på bristfälligt ledarskap, där chefer ej ”sparkar omotiverad och oengagared personal i röven”, eller sätter felaktiga mål beroende på enhetens personalstatus samt arbetsbörda. Detta delvis pga att de är jävligt långt ifrån den verksamhet de är satta att leda. TRÅKIGT att denna debatt verkat riktat in sig på PINNJAKT./ MOTIVERAD POLIS

 • Polis

  Skitprat.

  En kontroll renderar nästan alltid i en rattfylla.

  Man ska fortsätta ha trafikkontroller, men inte p.g.a att man måste uppfylla några kvantitativa mål. Rattfyllon ska bort!

 • Polis i Stockholm

  Så du menar att utredningarna är det enda polisen håller på med?

  Skäms du inte över din låga kunskapsnivå?

 • Roffe

  Lennartengvall, det ligger en hel del i det du säger. Det är väl också sant att polisen i huvudsak inte är i tjänst klockan 3 på natten, men något annat vore ju extremt ineffektivt eftersom det normalt sett inte händer så mycket då.  Fördelen med nattrattfyllon är väl möjligen att de i huvudsak kör ihjäl sig själva till skillnad från dagsfyllon som kör ihjäl andra också.

 • Roffe

  Ingen dum idé alls.

 • Beeblebrox247

  Sorry, men Beatrice Ask kan inte gå in och sparka polischefer utom möjligen RPC som väl är en politisk utnämning om jag inte misstar mig. Det skulle vara ministerstyre och det är strängeligen förbjudet i Sverige. Du får nog hitta ett annat träd att skälla på i det här fallet…

 • Baohman

  Det är förjävligt att skattemedel skall,gå till att jaga ärliga människor som i bland gör fel..Är inte rät säkerheten till för vanliga människors säkerhet längre. Jaga vanliga människor,polisen kan eller vill inte längre,jaga dom verkliga brottslingarna,utan dom fyller ut statistiken över vanliga hederliga människor. Det finns bara ett ord för det fy fan för rätts rötan i vårt samhälle av i dag. För fans det i alla fal en hederlighet inom lagen,som har försvunnit…..Var bär samhället vägen då moralen sviktar ??

 • Beeblebrox247

  Roffe, har du helt missat att exempelvis polisen i Västmanland har ett krav på sig att BÖTFÄLLA 10000 bilister? Motsäger inte det ditt påstående?

 • Fuckyou

  Helvete! Det här är bara löjligt! Kan ingen jävla polis stå upp för rättvisan och säga ifrån ? Är det inte ert egentliga jobb? Då slipper vi denna skiten! Nä, vi vågar inte för då blir vi av med jobbet? Men vad är samvetet värt?
  Håller med många, vad är poängen för pedofiler, kriminella gäng, rånare och väldtäcktsmän? Garanterat 0 i jämförelse med Svenssons om kört 4 km/h för fort..

 • Anonym

   Trafiken är väldigt säker, långt fler dog förr i tiden

 • The_hitman

  Hmm De här är ju klockrent ,Säg up ditt dag-job o starta nån illegal verksamhet för polisen jagar ju bara bara fortkörare på dom som ska till-från-o-till-jobbe, Jag har helt enkelt vart i fel branch dom sista 20 åren.
  Jävla puckon !!

 • Anonym

  Fylleriet på våra vägar har ökat i takt med att samhället mår dåligt och dåligt,den sociala utslagningen bland arbetsklassen gör att många människor mår dåligt,därför tror jag att,kombinationen bil och sprit har ökat i takt med den sociala utslagningen…En ren desperation av en vanlig människas reaktion. Låt oss bygga upp en ny samhällsklass där alla människor får plats,och känner gemenskap med andra,inget utanförskap,det gynnar bara,det destruktiva tänkandet hos folk,som vi ser i daggens samhälle…..
   

 • Anonym

  Det var ni medel svenssons som ville att polisen skulle nedrustas, och se mindre farlig ut! Detta är resultatet av. Vem fan går upp mot brottslingar när det är 99% chans att du hamnar i en likkista?

 • Anonym

  Ja, jäkla moral tanter. Ni ville ha polisen nedrustad. Detta är RESULTATET, av det. Vem fan ger sig på riktiga brottslingar när man inte får bruka våld. Vad trodde ni polisen skulle göra? Be snällt, snälla upp med händerna och brottslingarna skulle lyda? Vakna upp ur eran jäkla rosa bubbla av enhörningar och rosenbuskar!

 • http://misslyckande.wordpress.com/ Misslyckande

  Varför ha poliser när vi har fria gränser?

 • Zlatan

  Poliser letar efter brott som är ”beställda” och inte efter övriga. Vem vill leta efter övriga brott och få sämre löneutveckling som ”tack för hjälpen”? Det är bara nybörjare som kommer krossas inom att par år, eller de med ett par år kvar till pensionen som har råd att leta efter ej beställda brott.

 • Jack

  En sak är helt uppenbar efter att man läst alla artiklar, anledningen till att svensk polis är så dålig beror INTE på den vanlige polisen utan helt och hållet på ALLA DESSA sk. CHEFER. Hade detta varit en privat orgination/företag så hade det blivit konkurs.  När 6 av 100 jobbar med det som är kärnverksamhet då borde en efterbliven mussla fatta att det INTE funkar.

 • STR

  Detta med att definiera och använda tydliga och mätbara mål är en sjuka som idag sveper över många olika verksamheter i t.ex. Sverige. Polisverksamheten är därvidlag endast ett exempel. Men det blir ju mycket tydligt hur sjukt det är att på detta sätt styra en verksamhet. I grunden är detta inget annat än ett chefsproblem. Starka chefer som vågar vara transparenta och inte är konflikträdda, det är en nödvändighet om vi ska ta oss bort från denna sjuka. Men dit är resan lång befarar jag. Både inom polisen och i många andra verksamheter

 • Zlatan

  En arme på jakt efter en fortkörare stannade sidan om en knivrånare och ledaren utbrast – ser någon ett fordon?  Som svar fick han – inte så långt våra ögon kan se. Sergeanten utbrast – vi har en dag på oss att hitta honom, annars får vi ingen mat när vi kommer tillbaka till lägret.

 • Tobbe

  Tanken är att de poliser som finns ute i målade polisbilar, s. k. utryckningspoliser, inte ska vara overksamma i väntan på att bli beordrade på jobb från ledningscentral. De kan då t ex utföra utandningsprov för att hitta rattfyllerister. Målen för pinnjakten har i de flesta fall inte varit högra satta än att om alla gör ett blåsprov varje arbetspass så uppfylls målen. De kan också ha med sig en laserhastighetsmätare för att göra en hastighetskontroll på gator/vägar där allmänheten har ringt och varit otrygga och oroliga för t ex barnens säkerhet till skolan.

 • http://www.facebook.com/people/Elisabeth-Lundbladh/100003075491899 Elisabeth Lundbladh

  Varför inte införa beslag av fordonet i några dar vid trafikbrott o sen lite saftiga böter och indraget körkort (om sånt finns)….tittar man på utländska program om poliser som jobbar så är det hårda bud….i Sverige ska det fjantas och helst föras en dialog på snäll nivå. Man kanske kan använda FAS 3 jobbarna till den adminstrativa delen på stationen så kan polisen jobba mera ute på gatan istället. 

 • Uffe

   Jag håller med. Hur kan man sätta ett numeriskt mål överhuvudtaget? Tänk om bara 5000 bilister bryter trafikreglerna – ska man då fortfarande bötfälla de 10000 som är målet????

 • Daniel Trygg

  Rätta mig om jag har fel nu. Men jag har funderar över om denna pinnjakt har blivit ett ”shysst” sätt att kontrollera intäkterna. Nu vet de ju hur många som ska åka dit varje månad/ år.

 • Marcus

  Alla verksamheter behöver mål. Normalt pratar man om SMART mål, dvs specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt. Så ta inte bort målen men alla ledorden ovan kanske inte riktigt är uppfyllda i polisens fall. Hur ska man annars veta när man gör ett bra jobb?

 • Zlatan

  Det fungerar snarare som en kycklingfarm där alla fjäderlösa kycklingar står på en pinne och nedanför finns ett rullband som ska transportera bort avföring och döda kycklingar (ej pinnjägare) så att de kan återvinnas och fungera som näring (lön) åt de kycklingar (pinnjägare) som orkar stå kvar. Vem vågar ställa sig ner på bandet och säga att man är sjuk? ;)

 • Eva

  Svar till Michael Johnson Du skrev Tyvärr e de så att alla som haft en ”cheftjänst” i tidigare org behåller sin höga lön o sitter i någon korridor o vänder papper. Hur är detta möjligt ??

  Inom näringslivet blir man avskedad om man inte behövs längre.
  För i Näringslivet avlönar man bra personer som levererar.

  Dags att privatisera polisen.

 • Hemlis

  Vilken bra och insiktsfull kommentar! Du vet uppenbarligen mycket om polisens verksamhet.

  NOT!

 • asdf

  Enligt Brå så anmäldes det 17100 sexualbrott. Varav sexuellt ofredande var 7 760 anmälda brott, våldtäkt mot barn 2 990 anmälda brott. Med tanke på att mörkertalet bland sådana brott är okänt, så är det väl inte helt osökt att det finns 10000 våldtäktsmän i Sverige? Förmodligen finns det fler.

 • http://misslyckande.wordpress.com/ Misslyckande

  Varför ha poliser när staten har fria gränser och kriminella får stanna lagligt?

 • Hemlis

  Problemet är att du inte vet vad du snackar om.

  Polisen gör ex ofta kontroller i färjelägen där de varje gång tar berusade lastbilschaufförer i tunga fordon som ska köra långa sträckor.

  Det är ju bara löjligt att hävda att alla poliser borde jobba med mord och våldtäkter tills alla dessa är lösta och först då få gå ut och jaga annan brottslighet.

 • Bea

  Kunde inte skrivit det bättre

 • http://www.facebook.com/people/Tommy-Kihlman/100000378643302 Tommy Kihlman

  kan det vara bonusar med i detta som gör att de vill behålla det som kalls för pinnjakten, eller suga ut med pengar av bilisterna????

 • Haparanda

  Helt OK att jaga rattfyllerister. Jag har däremot sett polisen stå och jaga pinnar genom att vid en minirondell, likt en fyrvägskorsning, bötfälla bilister som inte blinkar när de kör rakt fram i korsningen/lämnade rondellen. Polisen hade fullt upp och fick hur många pinnar som helst den dan. Lättplockade pinnar. Idiotiskt slöseri med våra skattemedel.

 • Eleonorhammargren

  Har just varit tre veckor på Kanarieöarna. Där är poliserna hela tiden ute bland folk. De går, åker moppe och också bil så klart. Här ser man ju aldrig till en polis utom när när det är fotbollsmatch, då blir man förvånad över hur otroligt mycket bilar och poliser det finns. Kom ut ur badmössan nu!  

 • utlandsvensk

  När man besöker Sverige får man lätt intrycket av att det råder
  undantags tillstånd eller revolution i landet.
  Det börjar redan på flygplatsen med snorkiga gränspoliser.
  Sedan svartklädda beväpnade poliser på stan i och omkring sina
  färg glada bilar.
  Finns det inga normala ordningspoliser som hjälper folk?

 • Eva

   Svar till utlandsvensk Nej . ändå ska vi betala mer skatt. Vi får ingenting för skatten vi betalar.

 • Anonym

  Istället för att lösa brott där riktiga offer finns, så jagar man bilister och cannabisrökare. 

 • Eva

  Håller med dig…

 • Mrfantastisk

  Lägg ner nu bara, tänk på fred dra en fet o lugna ner er.

 • Mrfantastisk

  Förbud mot trötta i samhället!! lite hårdare straff vore på plats

 • qwerty

  Blir lite fundersam hur svensk polis fungerar egentligen. Hur kan man försvara sina dåliga resultat genom att säga att var tredje polis har inte mer än 5 års erfarenhet. Det är ju inte det som är problemet och väldigt respektlöst uttalande mot sina arbetare. Nån måste städa upp i polisorganisationen och börja med högst upp. Dom skämmer ju bara ut sig just nu och på skattebetalarnas bekostnad fy fan…

 • Miraretsi

  Hej fantastki att ni visar hur det är, jag vill tacka aftonbladet

 • Erling Andersson

  Märkligt att man inom en arbetsenhet om ”bara” 600 anställda som Gälveborgspolisen, inte kan ändra ett arbetssätt på en relativt kort tid. Det måste helt enkelt bero på en svag ledning. Inom näringslivet skulle detta vara en smal sak, då detta ofta sker som ett krav på överlevnad och ekonomiska resultat. Att polisen inte har dessa överlevnadskrav på sig visar ju bara att verksamheter baserade på skattemedel inte behöver förändra sig och vara effektiva både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

  Esan

 • Freddan

   Om det är riktiga ”idioter” som är ute och härjar i trafiken
  tror du då att dom kommer sluta köra bil/mc om polisen tar av dom körkortet??

 • http://www.facebook.com/daniel.ohrqvist Daniel Öhrqvist

  Chefsnonsen från en person medioker person som är upplärd i ett system att inte tänka själv. Han kommer från en miljö där chefskurser och coachingmenatalitet sätter agendan i någon sort nyreligiös form. 

  Tankevurpan här är att han inte förstår skillnaden mellan statistik och mål. Man använder statistik som en fingervisning på att se hur enskilda delar av verksamheten ändrar sig över tiden. Om man börjar använda statistik som mål och talar om för verksamheten hur man mäter så påverkar man statistiken och den är då inte längre ett statistiskt urval eftersom den då per definition blir manipulerad data och således helt meningslös.Om man använder statistik som mål så är man per definition en idiot.

 • http://www.facebook.com/daniel.ohrqvist Daniel Öhrqvist

  Chefsnonsen från en medioker karriärist som är upplärd i ett system att inte tänka själv. Han kommer från en miljö där chefskurser och coachingmenatalitet sätter agendan i någon sort nyreligiös masshysteri. 

  Tankevurpan här är att han inte förstår skillnaden mellan statistik och mål. Man använder statistik som en fingervisning på att se hur enskilda delar av verksamheten ändrar sig över tiden. Om man börjar använda statistik som mål och talar om för verksamheten hur man mäter så påverkar man statistiken och den är då inte längre ett statistiskt urval eftersom den då per definition blir manipulerad data och således helt meningslös.Om man använder statistik som mål så är man per definition en idiot.

 • 6zeroten4

  Så det är helt okej för Svensson att snatta, köra sig skyldig till ringa misshandel, köra rattfull, köra med undermåliga bromsar, köra för fort, utan bälte mm mm?

 • 6zeroten4

  göra sig skyldig till ringa misshandel ska det vara…

 • Alexis

  hej ville bara säga tack till alla som har kommenterat under granskning här 

  jag har läst 120  av dessa kommentar idag

  och har kommit fram sen denna granskning börjar och kunnat bekräfta en sak

  vi Svensson är inte säkra alls 

  de som jobbar hos polisen och har jobbat som polisen tror att de har rätt 

  och kommer alltid att tro  de har rätt och se oss alla andra som inte jobba hos polisen att 

  vi kan ju ingenting bara för att vi inte har den grunden som de har 

  jag kan säga till dem att vi är inte DUMMA vi kan få fram fakta läsa undersöka

  ha vår egna åsikt, SLUTA underskatta oss, VI svensson vet att polisen har makt

  Men kom ihåg att vi andra betalar också skatt och ni använder de resurserna för att kunna driva eran verksamhet 

  sluta tänka på eran verksamhet och fokusera mera på framtidens SVENSSON 

  se längre framåt hur vill vi att våra barn ska ha det, det gäller också andra myndigheter,

  POLISEN HAR INTE ALLTID RÄTT 

  POLISEN SKA JOBBA DET ÄR DET DE SKA GÖRA JOBBA OCH INGET ANNAT HA EN PLANERING HUR SKA NI LÖSA ALLA BRÖTT OCH INTE TÄNKA PÅ STATISTIK 

  DET ÄR JAG TYCKER NI SKA GÖRA 

  JOBBA FÖR FAN 

  NI BRA POLISER SATSA PÅ ATT KOMMA UPP I HÖGRE RANG SÅ NI KAN ÄNDRA  ERAN VERKSAMHET OCH DET SÄTTET ATT BEHANDLA OSS SVENSSON

 • http://www.facebook.com/KungsbackaUlf Ulf Hedlund

  Pinnajakt på vardagsbrott kanske?

  Nu innebär det iofs lika enkla pengar till stadskassan. Men enn uppgradering av egna förtroendekapitalet gentemot medborgarna

 • http://www.facebook.com/KungsbackaUlf Ulf Hedlund

   Bra poliser är i allmänhet inga rövslickare. Gissa varför dom bra poliserna inte kommer upp ifrån ”verkstadsgolvet”

 • Sesam2012

  En arme på jakt efter en fortkörare stannade sidan om en knivrånare och ledaren utbrast – ser någon ett fordon? Som svar fick han – inte så långt våra ögon kan se. Sergeanten utbrast – vi har en dag på oss att hitta honom, annars får vi ingen mat när vi kommer tillbaka till lägret. De gick vidare. En stund senare var det nerförsbacke och en soladat ropade – här går det undan! Sergeanten tog fram en griffeltavla och antecknade namnet på de som ropade och replikerade med – staten belönar alltid de som sköter sig.

 • http://www.facebook.com/KungsbackaUlf Ulf Hedlund

  Skylla på att resan tar lång tid?

  Det är väl bara för Christina Forsberg att beordra stopp av pinnjakt på avdelningarna! Om jag inte har missat något, så är hon chef för myndigheten.

  Och lyssnar man inte till sin chef i andra organisationer får man sparken!

  Varför inte förse alla poliser med guldstjärnor, så att dom kan sätta en stjärna på bilen för varje böteslapp man delar ut. Så kan alla se ur ”redig” man är!

 • Tobias Ribbing

  Denna granskning av polisen kan vara något av det löjligaste AB gjort…… jag litar helt och hållet på att poliser gör det som förväntas av dem. Om dom har krav på sig att sätta dit ett visst antal fortkörare så är väl det bara bra eller? Jag tror inte att andra brott och utredningar blir lidande för det….. Sluta upp med det här tramset och hjälp polisen i dess arbete istället!!

 • Roffe

  Precis.Så varför skulle vi då ta bort den verksamhet som i hög grad har bidragit till detta?

 • http://www.facebook.com/KungsbackaUlf Ulf Hedlund

   Och av vilken polismyndighet uppbär Du din lön? Eller är Du bara blind för hur det ser ut runtomkring oss.

  Men det kanskek är så att Du fram till nu sluppit bli utsatt för sk. vardagsbrott. Tycker Du skall fråga runt i egna bekantskapskretsen och fråga efter deras egna erfarenheter så skall DU se hur väl vår svenska polis fungerar i dagsläget.

  Du kommer antagligen bli lite förvånad av vad dom har att säga. Om du har tid och lust att lyssna

  http://www.youtube.com/watch?v=bOmqq-dMXcU
  http://www.youtube.com/watch?v=ssbjD_nA67M

  Text av bl.a. ICA Stig

 • Pingback: Free and thinking » Ska vi ha en narkotikapolitik så ska den väl vara bra? - IDG.se - Störst på it-nyheter