Lars Hallbergs svar till Aftonbladet

”Det är bra att Polisens arbete granskas, det hjälper oss att utvecklas. Vad gäller frågan om uppföljning av verksamheten är det nödvändigt att vi mäter vårt arbete för att få en bra bild över hur vi ska använda våra resurser på bästa sätt. Vi behöver följa upp och utvärdera vårt arbete och våra arbetsmetoder. Det förutsätter att vi använder oss av både kvalitativa  och kvantitativa mål och uppföljningsmetoder.

Polisen är finansierad av offentliga medel. Det ställer naturligtvis stora krav på oss att arbeta effektivt och med kvalitetssäkrade metoder. Att kontinuerligt följa upp och utvärdera vår verksamhet är därför viktigt för att säkerställa att vi använder resurserna rätt. Varje invånare i Västmanland har rätt till en effektiv och tillgänglig polis. Det här är något vi ständigt arbetar med  – vi kan alltid fortsätta att utveckla oss.

Brottsförebyggande Rådets senaste Nationella Trygghetsundersökning visar att såväl tryggheten som förtroendet för Polisen i länet har ökat. Att mäta den typen av områden kan ge en mer kvalitativ bild av vår verksamhet och är ett bra komplement till en mer kvantitativ uppföljning. Båda behövs helt enkelt!”

Lars Hallberg
Länspolismästare
Polismyndigheten i Västmanlands län

 • Einstein

  Att försvara pinnjakten är att visa sin obegåvning offentlig. Uppföljning är bra, men den måste vara vettig. Tyvärr så är pinnjakten inte vettig.

  Inför IQ-tester för polischefer nu!

 • http://studentfrunannica.blogspot.in/ Annica

  Jag tycker inte direkt han har svarat på detta med pinnjakten. Det är svaret på varför poliser känner sig tvingade att fuska och tvingade att ta ”enkla” jobb istället för att verkligen lösa till exempel våldtäkter och liknande. Nä, ta hellre missbrukarna än de unga – de unga är ju mer raffinerade och vet hur de ska gömma saker och ting, de krånglar till det = de tar mer tid = polisens statistik sjunker… OJ! 

 • Sanningen

  Lars Hallberg, hur skulle det vara med ÖPPENHET.
  Eller är det sekretess belagt i din snedvridna lilla värld?

 • http://pulse.yahoo.com/_PD2RKCPBVAOFWV5K4MZ4SFAQIY Tom

  Mycket ord och lite verkstad, vore bättre om Polischefen berättade om vilka 5-6 huvudproblem han ser under de närmaste 12-24 månaderna, och redovisade vilka de 5 viktigaste iniativen är för att fixa dem. Sedan kunde han förklarar hur han kvartalsvis ska redovisa resultatet av ansträngningarna till oss, hans arbetsgivare.
   

 • Pelle

  Svaret är ett standardsvammelsvar! Det viktiga är att få valuta för skattepengarna ur ett samhällsperspektiv. Mätbara mål är antagligen bra i de situationer de kan användas på ett bra och effektivt sätt. Ingen ger dock svaren på frågan om när och hur detta är möjligt. Istället införs mätbara mål okritiskt och utan kvalitetskrav av blåögda och/eller okunniga ledningar. 

  En ledning som kan försvara sina ledningsbeslut utan svammel skulle i mina ögon respekteras. Ledning enligt tillfälligt populära metoder utan inslag av kritiskt tänkande är mindre lyckad ledning. Enligt min uppfattning bör en sådan ledning ersättas med en tänkande, konstruktiv, kunnig och därmed effektiv ledning. 

 • Peter Odh

  ”kvalitetssäkrade metoder” – av vem då?
  Som granskningen visat tycks inte kvalitet och effektivitet genomsyra hur Polisen styrs.

 • Alf B

   Sveriges poliskår lider inte av brist på resurser utan av bristande ledarskap. Av detta följer en effektivitet i klass med en gammal ångmaskin – ca 15 %. Länspolismästarens s k svar här ovan har inget som helst konkret innehåll – det är en anemisk sörja av luddiga ord och begrepp staplade på varann.

 • Eva

  Varför utvärderar man inte alla brott. Hur många som blivit uppklarade och fockuserar på det.Hur man ska bli bättre mkt samarbetsproblem

  Inte bara trafikbrott.

 • Polis

  Poliser i organisationen efterfrågar styrning från ledningen och cheferna. Problemet är bara att när man försöker leda och styra som chef inom polisen så springer alla direkt till facket och bölar. Man kan knappt säga till en underordnad vad han eller hon ska göra längre förrän skyddsombud och fackliga organisationer ska in på banan. Det klagas och gnälls över precis allt inom polisen, det råder en riktig gnällkultur. Alla skyller ifrån sig och allt är alltid ledningens fel, individen själv har aldrig något ansvar. Ställ istället frågan till dig själv vad du kan bidra med som polis för att tjäna medborgaren och samhället på ett bättre sätt istället för att hela tiden leta syndabockar inom ledningen.

Tio senast publicerade