Startsida / Inlägg

Aftonbladet först till framtiden med nya kompisar

av Jan Helin

För er som är intresserade av Aftonbladets inre liv kan jag i dag berätta lite nyheter.
Några veckor efter sommaren fick jag i uppdrag av Schibsted Sveriges koncernchef Raoul Grünthal att bilda och leda ett nytt affärsområde inom Schibsted koncernen. Affärsområde Publishing.

I vårt hus finns en större potential än vad vi utnyttjar i dag. Mer energi, mer spännande journalistik, mer pengar, mer kul, mer utveckling, mer kreativitet finns att ta ut om de nya och de gamla medierna vågar komma varandra ännu närmare.
I grunden handlar bildandet av affärsområdet om att vi tror på tillväxt inom medier.
Det är en fantastiskt positiv utgångspunkt, i skarp kontrast till vad vi nästan dagligen hört från den traditionella mediebranschen i år.
Grunden för vår positiva syn är egentligen två saker.

• Aftonbladets kraftfulla utveckling och dominans på den svenska digitala mediemarknaden under hela 2000-talet.
• Ett antal lyckade satsningar på helt nya, mindre och entreprenörsdrivna mediebolag.

Vi satsar all in digitalt – och det ger resultat. Betänk några saker framåt:

• Aftonbladet fortsätter att ha tillväxt i antal läsare. I år har vi nått över den magiska gränsen tre miljoner läsare – varje dag
• Aftonbladet TV har hela hösten varit den stora snackisen i de stora tv-husen.
• Betänk den imponerande kreativiteten i affärsutvecklingen inom Minimedia.
• Tänk på fokuset på en klassisk servicegren inom TV.nu som gett framgång och en mycket spännande strategi framåt.
• Reflektera över hur Klart.se lyckats göra en affär av en klassisk utgiftspost i ett traditionellt mediehus – vädret.
• Fundera på potentialen i Bokon där vi i intressant partnerskap står redo när bokmarknaden de närmaste åren kommer att digitaliseras.
• Känn på kraften i att över 70 procent av den totala trafiken för nyhetssajter i mobilen i Sverige kommer via Aftonbladet mobil.
• Lägg till denna känsla nyskapandet och briljansen för användaren i nyhetstjänsten Omni.
• Och häpna över viraliteten som via snabb utveckling i kombination med ungt, engagerat redaktörskap gett svindlande 0,5 miljoner unika besökare under en vecka till Politism utan en enda länk, allt via sociala medier.

Det här är riktigt, riktigt spännande förutsättningar för att leda utvecklingen av medier i Sverige – tillsammans.
Utmaningar saknas inte.
Jag har haft några mycket viktiga ingångsvärden i arbetet med att organisera affärsområde publishing.

• Aftonbladet ska som första tidning i Sverige klara strukturomvandlingen och fullt ut vara ett onlinebolag 2017 som också ger ut en papperstidning.
• Aftonbladet ska vara Sveriges största och mest engagerande nyhetskälla och mötesplats för alla som gillar att vara uppdaterade.
Strategin, där vi utvecklar Aftonbladet genom tre brytpunkter får inte störas av en omorganisation. Strategin kan enkelt sammanfattas så här:
Brytpunkt ett handlar om att aktivt jobba för att få fler läsare i digitala utgåvor jämfört med print. Före det är den nödvändiga kulturella omställningen till online först mycket svår att göra. Aftonbladet nådde denna brytpunkt 2004.
Brytpunkt två handlar om att utveckla annonsaffären så att mediehuset får högre annonsintäkter digitalt jämfört med print. Aftonbladet nådde som första tidning i världen den brytpunkten 2012.
Brytpunkt tre handlar om att utveckla digitala betalintäkter motsvarande kostnaden för att producera det redaktionella innehållet. Vårt mål är att nå dit 2017.
Att bilda Affärsområde publishing handlar för Aftonbladet om att skriva ett nytt kapitel i denna historia.
Rätt gjort är jag övertygad om att denna organisation kommer att stärka Aftonbladet – och därmed Schibsted.

• Vi ska skapa en miljö där nya och befintliga bolag kan växa i samverkan.
Vi har flera spännande initiativ i den här delen av koncernen. En massa kunskap där vi kan bli bättre på att dra lärdom av varandra. Viktigt också när vi nu säger att vi tror att det finns fler bolag på stan som vi vill ska komma och växa med oss på mediemarknaden i denna miljö.
Vad är det för miljö?
Jag har en vision om bilda en typ av campus, en start-up miljö tillsammans med de bästa i landet på just detta: Schibsteds Tillväxtmedier.
Det ska vara en miljö som utmanar befintliga strukturer på ett bra sätt. En inbjudande och öppen miljö där såväl en gammal bjässe som Aftonbladet och en ny liten startup som Politism eller Klart.se trivs ihop och lär av varandra.

• Väl fungerande befintliga bolag ska behålla sitt fokus och autonomi.
Det kan tyckas lite motsägelsefullt att prata om samverkan och samarbete och sedan betona fokus. Att det kan tyckas så beror på att det är så. Motsägelsefullt.
För å ena sidan:
En viktig insikt vid den här typen av omorganisationer är att synergieffekterna är tämligen begränsade om vi leker med tanken att vi skulle lyckas skapa en supereffektiv matrisorganisation där alla funktioner samverkar helt utan överlappning.
Vinsterna med det skulle vara begränsade, vi är ingen jättekoncern. Riskerna skulle med våra mått mätt vara enorma och kan enklast uttryckas så här:
En omorganisation får inte skruva ur drivkrafterna ur verksamheten. Nyckelpersoner måste vakna och somna med sin journalistik, sitt varumärke eller sin bottenrad.
Min filosofi är att den drivkraften, sammanhållningen kring en tydlig idé är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn. Det gäller från minsta startup till Aftonbladet.

Å andra sidan:
Samtidigt är det så att vi lever i en ny värld som ändrar förutsättningarna bokstavligen vecka för vecka.
Det finns i dag här hemma i Sverige konkurrens från internetjättar som växt sig gigantiska och globala på kort tid för att de haft en skalbar logik i sin utveckling som gör dem blixtsnabba jämfört med oss. Centralstyret och effektiviteten på avgörande punkter i ett Google, Linked in eller Facebook trotsar all beskrivning.
I verkligheten finns det också en önskan från våra kunder att köpa målgrupper och datadrivna annonsprodukter tvärs igenom hela Schibstedsystemet.
Att hantera detta framåt är en balansgång som jag formulerade som ett annat viktigt ingångsvärde i bildandet av Affärsområde publishing:

• Vi kommer att befinna oss i en process för att skapa väl fungerande samarbeten över tid.
Denna process kan inte vara en diskussionsklubb utan måste bestå av tre saker:
1.     Genomgripande centrala utvecklingsprojekt som förflyttar oss alla snabbare framåt. Vi driver just nu två sådana projekt. ADA som handlar om avancerad data analys för ställa om vitala delar av affären till att bli mer datadriven.
2.     Ett Tech initiativ som handlar om att jobba smart kring gemensamma tekniska plattformar.
3.     Bygga en kultur där vi vågar testa nya samarbeten mellan små bolag och stora mediesajter. Utveckla vidare om de flyger, lägga ner snabbt och utan prestige om de kraschar.

• Vi ska utveckla Sveriges bästa och modernaste sälj för onlinemedier.
I affärsområdet Publishing skapas nu en ny organisation för att utveckla och driva annonsprodukter tvärs hela Schibsteds ekosystem av trafik.
Det handlar om att kombinera Aftonbladets unika kraft och kompetens på den svenska digitala annonsmarknaden med produktutveckling och datadrivet sälj tvärs genom hela Schibsteds enorma annonsvarulager.
Det ska bli lättare för våra kunder att göra affärer med alla koncernens bolag.
Vi satsar stor på ny annonsteknik för att utnyttja all vår kunskap om användarna på tvärs av våra sajter för att ge relevans åt våra användare och bygga större värden för våra annonspartners.

Detta har varit ingångsvärden i diskussioner och tankearbete kring organisationen av AO Publishing.

För att stå bättre rustade för utvecklingen har jag delegerat om en del i min ledning.
Den nya ledningsgruppen kommer att se ut så här:

Jan Helin, Publisher
Jag kvarstår som chefredaktör, ansvarig utgivare och vd för Aftonbladet i rollen som chef för affärsområdet Publishing.

Carina Wiman-Brataas, assistent.
Kvarstår som min assistent och sköter administrationen kring ledningsgruppen.

Jörgen Konradsson, COO.
Får en ny roll som operativ chef.  Jörgen blir min förlängda arm gentemot verksamheten, både vad avser styrning och uppföljning av våra mål men också vad gäller att utföra det strategiska arbetet.

Exempel på ett stort strategisk projekt är Aftonbladet TV.
Det drivs operativt i dag utifrån redaktionsledningen. TV-chefen Magnus Zaar kommer att initiera ett strategiskt projekt för affärsutveckling.
Exakt hur det formeras kommer vi att återkomma till efter helgerna.

Jörgen Konradsson har fortsatt affärsansvar för printaffären vad avser upplaga, tryck och distribution.

Magnus Ringman. HR-chef.
Magnus Ringman är i dag HR-chef för Aftonbladet. Han kvarstår som det, men får ett utvidgat ansvar som HR-chef för AO Publishing. Magnus ingår i ledningsgruppen för affärsområdet Publishing, men rapporterar till Schibsted Sveriges HR-chef Håkan Halvarsson.

Marica Finnsiö, redaktionschef
Marica Finnsiö fortsätter som i dag som redaktionschef för Aftonbladet.
Aftonbladets redaktionella verksamhet påverkas inte i det operationella av omorganisationen i koncernen.
Redaktionsledningen kommer att vara ännu närmre produktutvecklingen av Aftonbladets digitala utgåvor och ännu tydligare organiseras för verksamhetsutveckling. Det kommer att ske inom ramen för den lyckade satsningen Aftonbladet Online Academy för utveckling av nya kompetenser.

Andreas Aspegren, chef för Nyhetsprodukter.
Andreas Aspegren är i dag sajtchef för Aftonbladet. Han får ett utökat ansvar för att hålla ihop alla affärsområdets digitala Nyhetsprodukter.
Det skapar ett tydligare utvecklingsfokus mot våra stora kärnprodukter.
Omni och Politism kommer att organiseras här, men som egna autonoma bolag.
Kombinationen av Aftonbladets räckvidd, Omnis innovationskraft och viraliteten i Politism lägger grunden för en mycket spännande utveckling av nyhetsprodukter.

Annika Söderberg, chef för Nya medieprodukter
Annika Söderberg kommer att leda det område där vi nu samlar kraft för att fokuserat lyckas utveckla livsstil online inom fyra utvalda områden.
Mode. Hälsa. Resa och Inredning.
Aftonbladets nuvarande featureverksamhet kommer att organiseras här. Det blir en rejäl satsning på att ta position på den magasinsmarknad som de närmsta åren kommer att digitaliseras.
Anna Kult – Aftonbladets featurechef kvarstår som det, men kommer också att bli Publisher för de nya Livsstilsområdena
Jag kommer att delegera det ansvarig utgivarskapet för de nya produkterna och nuvarande Aftonbladet Feature till Anna Kult. Hon kommer att rapportera till Annika Söderberg.

Annika Söderberg kommer också att ansvara för bolagsstyrningen av de nya bolag som kommer in i affärsområde Publishing.
TV.nu, Bokon, Klart.se och Minimedia kommer organisatoriskt att ligga här, liksom Allt om Stockholm.
Annika kommer att vara styrelseordförande i flera av dem. Ett arbete tillsammans med bolagens ledningar inleds efter helgerna för att säkerställa rätt kompetens till de respektive styrelserna.

Försäljningsdirektör, Anders Nylander
Anders Nylander har, som tidigare kommunicerats, få tjänsten som försäljningsdirektör för Schibsted Sverige. I praktiken en sammanslagning av Aftonbladets säljorganisation och Schibsted Sales.

CRM-chef, vakant.
Vi kommer att rekrytera en ny CRM-chef som ska vara ansvarig för alla våra kundrelationer.
Nuvarande marknadsavdelning, med ansvar för sponsor och event kommer att ligga här.

IT-utvecklingschef, CTO. Vakant.
Aftonbladets utvecklingschef Anders Berg är tillförordnad på denna tjänst så länge rekryteringen pågår.

Så ser ledningsgruppen för affärsområdet Schibsted Publishing ut.

Investment manager, Pontus Ogebjer
Utöver det kommer, som tidigare kommunicerats, affärsområdet att få en dedikerad Investment manager. Till tjänsten har Pontus Ogebjer utnämnts.
Pontus har i många år jobbat i ledande befattning på Aftonbladet som marknadschef, crm och strategiska partnerskap.
Pontus Ogebjer kommer nu att jobba med Tillväxtmedier. Rollen som Investment Manager skapar en ny relation mellan affärsområdena Tillväxtmedier och Affärsområde Publishing.
Pontus kommer att rapportera till Richard Sandenskog i ledningen för Tillväxtmedier, men också till Jörgen Konradsson i ledningen för AO Publishing.
Pontus kommer att jobba med att identifiera behov, plocka upp vad som händer i affärsområdet Publishing och jobba med Tillväxtmedier för att hitta nya spännande bolag som kan växa ihop med oss. Han kommer också att ha kvar ett ansvar för strategiska partnerskap.

Ledningen för den nya säljorganisationen som leds av Anders Nylander kommer att se ut så här:
• Fredrik Lehman, leder ett team av Senior Account Managers som ansvarar för speciellt utvalda kunder.
• Frida Lundh, ansvarar för försäljning och utveckling av koncernens samlade varulager samt för datadrivna annonsprodukter och webbtraffic.
• Joakim Flodin, ansvarar för försäljningen på Aftonbladet.
• Sofia Krook, ansvarar för en ny satsning på målgruppsförsäljning inom Nya Medoeprodukter. Hon stödjer och koordinerar också tillkommande bolag i affärsområde Publishing.
• Johan Åsén, leder produktutveckling annons för hela koncernen, med särskilt fokus på mobila enheter och ansvarar för Creative Sales.
• Joakim Claesson jobbar närmast Anders Nylander med speciellt ansvar för affärsutveckling och strategi.

 • Tjänstgörande redaktör: Stefan Sköld, Sandra Christensen, Mattias Kling
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB