Startsida / Inlägg

Här kommenterar Polisen inlägget om bristande terrorberedskap

av Mira Micic

Här är kommentaren från Polisen efter gårdagens inlägg – som handlade om att 3 av 4 poliser inte vet exakt vad de skulle göra vid en terrorattack samt om uppgifter om att för få poliser utbildas på förstärkningsvapen.

Tomas Windahl, Polisen, änmnesansvarig för Polisiär konflikthantering vid Polisens HR-avdelning, svarar i ett mejl på Aftonbladets frågor:

• Tre av fyra poliser anser inte att de goda kunskaper om hur de initialt skulle agera vid ett terrordåd. Kommentar?

Tomas Windahl, Polisen, svarar:

–Inom polisen genomförs ett flertal kompetensinsatser som innehåller träning av färdigheter som är viktiga vid hantering av våldsamma situationer.
En sådan utbildning har varit Taktisk konflikthantering där en del har varit att förbereda polismännen för situationer som liknar ett terrorattentat.

Poliser som har genomgått utbildning i Taktisk konflikthantering har fått utbildning i sjukvård som, till vissa delar, är hämtade från försvarets utbildning. Denna del av utbildningen har visat sig vara mycket viktig vid ett flertal situationer bl a vid händelsen i Trollhättan där en gärningsman skadade och dödade ett flertal skolelever vid en skola.

I den taktiska konflikthanteringen har även poliserna tränat grundfärdigheter i vapen, taktik och fysiska metoder, som är förutsättningen för att klara av situationer som kan innebära våldsanvändning.

Taktisk konflikthantering ersätts nu av Polisiär konflikthantering som är ett utbildningssystem som bemöter verksamhetens behov av fortbildning i vapen, taktik och fysiska metoder.
Nu startar en kompetensinsats för samtliga poliser där fokus är terrorism. Utbildningen är nivåanpassad med en grunddel som följs av mera funktionsinriktade delar för befäl och insatsledningspersonal.

efter terrordåden i köpenhamn bevakas de judiska institutioner i skåne av tungt beväpnad polis med k-pistar.

• Enligt uppgift så är det för få poliser i Stockholm som har utbildning på förstärkningsvapen. Ingen i Stockholm ska ha fått denna utbildning på 6-7 år. Kommentar?

Tomas Windahl, Polisen, svarar:
Inom Stockholms geografiska område finns det två insatsstyrkor, Piketen och Nationella insatsstyrkan. Båda dessa enheter förfogar över förstärkningsvapen inom ramen för det nationella insatskonceptet.
Under våren genomförs en större kompetensinsats för att fortbilda och även grundutbilda polismän på förstärkningsvapnet MP5.
Inom en snar framtid kommer förstärkningsvapnet MP5 att ingå i den kontinuerliga fortbildningen (Polisiär konflikthantering) som är beslutad att omfatta 48 timmar/år för poliser som innehar vapen och i sin tjänst genomför polisiära uppgifter som t.ex. husrannsakningar, stoppande av fordon eller andra normalpolisiära uppgifter.

 • Tjänstgörande redaktör: Aleksandra Wojcik, Paula Westerberg, Karl Meyer von Bremen
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB