Startsida / Inlägg

Skolor köper kritiserade program mot mobbning

av Karin Östman
loggor2

Skolverket har sågat samtliga antimobbningsprogram.
Trots det fortsätter skolor att köpa de kritiserade kurserna.
– Idén att använda metoder och programkoncept är ett feltänk, säger Annika Hjelm, undervisningsråd på Skolverket.

För att komma till rätta med mobbning och kränkningar i skolan använder sig många skolor av olika program.
När Skolverket 2011 utvärderade åtta av de vanligaste blev domen hård:
”Inget specifikt program bör rekommenderas svenska grundskolor. Programmen kan användas som inspiration och källa till specifika insatser, men på grund av ineffektiva insatser, och vissa kontraeffektiva insatser, bör de inte användas fullt ut”

Enligt utvärderingen saknar kurserna saknar vetenskaplig grund, elevinflytande och brister i att tillvarata lärares professionalitet. Alla program innehåller visserligen positiva delar som kan minska mobbning men de innehåller också delar som riskerar att öka mobbning och metoder som inte har någon effekt alls mot mobbning. Kamratstödjare, värdegrundsstärkande särskilda lektioner och medling är metoder som kan öka mobbning.

Stiftelsen Friends är störst på marknaden och växer snabbt, det senaste året med 65 procent. Carolina Engström som är utbildningsansvarig på Friends säger att man nu utbildat mellan 1 500 och 2 000 skolor. Skolorna betalar 25 000 kronor för programmet under ett år.
– Efter Skolverkets rapport gick bokningarna ner och det gjorde det för de allra flesta. Nu märker vi av en enorm efterfrågan, säger hon.

Friends tog till sig av kritiken och har gjort ändringar när det gäller kompisstödjare som en stor del av programmet tidigare byggde på. Numera är det bara ungefär en tredjedel av skolorna som använder sig av kamratstödjare och då alltid i förebyggande syfte.

Ett av programmen, Farstametoden, har helt lagts ner och flera andra uppger att de fått färre bokningar efter Skolverkets granskning.
Stiftelsen Lions Quest har minskat antalet genomförda kurser de senaste åren men tagit till sig av kritiken.
– Vid varje kurs har vi en ingående diskussion med deltagarna om hur programmets innehåll och övningar kan anpassas till den enskilda skolans unika behov, säger Anders Medin på stiftelsen Lions Quest.

Enligt Annika Hjelm på Skolverket kan programmen vara till nytta om de anpassas efter skolornas behov och situation. Många skolor använder sig av flera olika kurser för att få stöd i sitt arbete mot mobbning. Men det innebär extra kostnader.
– Program känns som en omväg att göra rätt saker. Det är enklare och billigare att följa Skolverkets allmänna råd.

Vilka metoder fungerar mot mobbning i skolan?
– De effektiva insatserna är att väl genomtänkta rastvaktsystem, trygghetsteam med både lärare och personal från till exempel elevhälsan, rutiner för hur man dokumenterar ärenden när någonting händer. Man ska regelbundet göra en kartläggning av elevernas situation. Eleverna ska vara  delaktiga i insatser för att skapa en god atmosfär. Man ska också ha en medveten strategi  för hur man ska utveckla goda relationer mellan eleverna, säger Annika Hjelm.

Skolverket kommer snart med en fördjupande uppföljning till sin rapport från 2011 och enligt Annika Hjelm förstärker den nya rapporten de tidigare slutsatserna:
– Det blir ännu tydligare att det inte är särskilda program som är lösningen, säger Annika Hjelm.

Här är programmen som utvärderades av Skolverket:

Farstametoden
Friends
Olweusprogrammet
Lions Quest
SET
Stegvis
Skolkomet
Skolmedling

 • Tjänstgörande redaktörer: Elin Wieslander, Mia Carron och Annika Panas
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB