Startsida / Inlägg

Vanliga frågor – och svar

av Nivette Dawod

Vi får väldigt många frågor och påståenden om migrationsprocessen. Migrationsverket svarar på flera av dem på sin sajt, men vi tar dem här också i kortare form.

Fråga: Är de ensamkommande barnen verkligen barn?

Migrationsverkets svar i korthet:
”Oavsett om en asylsökande är barn eller vuxen ska de skyddsskäl som de uppger prövas. Om det visar sig att en person är i behov av skydd har åldern ingen betydelse.

Åldern spelar roll för tre saker:
– Om det saknas skyddsskäl och en person ska utvisas. Om ett ordnat mottagande inte kan ordnas kan barnet beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av synnerligen ömmande omständigheter.
– Om en person är registrerad för att illegalt ha rest in i något annat EU-land. För en vuxen person tillämpas då Dublinförordningen. För ett barn är detta endast aktuellt om barnet har ansökt om asyl i ett annat EU-land (förutom Grekland).
– Åldern är av betydelse även när det gäller mottagande och omsorg i Sverige. Ensamkommande barn får ett helt annat stöd under sin asyltid än vuxna.

Det är den asylsökandes ansvar att göra sin identitet sannolik.

Migrationsverkets tjänstemän ska bedöma om den uppgivna åldern verkar sannolik. Det sker genom ett eller flera åldersorienterade samtal med den sökande. I undantagsfall genomförs en frivillig medicinsk bedömning.

Migrationsverket ändrar åldern i uppskattningsvis fem procent av de ärenden där sökanden uppger sig vara under 18 år. ”

Du kan läsa svaret i sin helhet här.

Påstående: Ensamkommande barn skickas som ”ankarbarn”, sedan kommer deras anhöriga efter.

Migrationsverkets svar i korthet:
”Under åren 2007–2011 beviljades totalt 6 109 ensamkommande barn/ungdomar permanenta uppehållstillstånd. Under samma period har 1 487 personer (föräldrar och syskon) beviljats uppehållstillstånd på anknytning till ett ensamkommande barn.”

Du kan läsa mer och se statistiken här.

Påstående: Sverige tar emot mest ensamkommande flyktingbarn i hela världen.

Migrationsverkets svar i korthet:
”Ja, det stämmer, Sverige toppar mottagandet av ensamkommande barn. De flesta ensamkommande barn och ungdomar som sökte asyl i Sverige under både 2010 och 2011 kom från Afghanistan följt av Somalia, Eritrea och Irak.”
Enligt Migrationsverkets tabell tog Sverige emot 2 657 ensamkommande flyktingbarn 2011. Du kan läsa mer om det här.

Påstående: Det pågår massinvandring till Sverige, flest kommer från (valfritt land).

Migrationsverkets svar i korthet:
”En korrekt bild av i vilken omfattning invandringen påverkar befolkningsstatistiken kan endast ges om man också tittar på antalet personer som utvandrar varje år.

Totalt invandrade 96 467 personer under 2011, varav 15 582 svenskar.
Totalt utvandrade 51 179 personer under 2010, varav 22 205 svenska medborgare.

Sveriges totala folkmängd var, per den 31 december 2011, 9 486 591 personer. Invandringsöverskottet var 45 288 personer vilket blir 0,5 procent av den totala befolkningsmängden. ”

Du kan läsa mer om det här.

 • Tjänstgörande redaktör: Ellinor Brenning, Frida Westergård, Rebecka Rakell
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB