DET HÄR ÄR EN PLUS-ARTIKEL

Do or Die i DC

Do or Die i DC

Det var väl i Valbo som i Nedre Tjärna i Borlänge. Varje gång det kom en bil på radhuskvarterets glest trafikerade gata fick kidsen flytta på den rangliga ställningen som tjänstgjorde som målbur så granngubben kom förbi med sin senapsgula, lätt rostskadade Volvo 240 Kombi. Sedan ställde de snabbt tillbaka...