Startsida / Inlägg

Migrationsverkets hemliga krisplan

av Eric Tagesson

Antalet asylsökande till Sverige är långt större än Migrationsverket kunde förutspå. 
Man inrättade därför en krisgrupp för att klara trycket – och utformade en handingsplan.
Nu ska man prioritera de ärenden som snabbt kan avgöras – de andra får vänta.  

Det var efter sommaren, och den kraftigt ökade flyktingströmmen från framförallt Syrien som Migrationsverket startade en krisgrupp, under ledning av rättschefen Mikael Ribbenvik.
I mitten på september presenterade de en handlingsplan, som består av 41 punkter.

Mikael Ribbenvik, rättschef och den som lett krisgruppen

Aftonbladet har tagit del av den interna handlingsplanen. Bland punkterna finns att personalen ska jobba 7-dagarsveckor och att en jourorganisation ska inrättas.
Det finns också punkter som rör själva asylprocessen. Migrationsverket ska, enligt handlingsplanen ”skapa möjlighet för tidig sortering och ärendeklassificering”. Vid prövningen ska man prioritera ensamkommande barn, barnfamiljer, Dublinärenden och andra ”prioriterade grupper”.

Migrationsverket har dock övergivit tanken på att handläggarna ska fatta enmansbeslut. Idag arbetar alltid minst två personer med beslutet.

Flera av åtgärderna innebär, konkret, att man prioriterar ”snabba ärenden” – alltså sådana där beslutet är mer eller mindre självklart. Sökanden från Syrien prioriteras exempelvis, eftersom de per automatik ska få tillstånd att stanna.
På andra sidan finns ”Dublin-ärenden”, alltså personer som redan sökt asyl i något annat EU-land och därför ska skickas tillbaka dit.
Mer tidskrävande ärenden, sådana som kräver utredning, får vänta.

Det svenska Migrationsverket har fortsatt att avvisa sökande till Italien, trots att flera andra länder stoppat avvisningar efter rapporter om missförhållanden.
I krisgruppens rapport framgår att Migrationsverket överväger frågan:
”Ta ställning till hur verket ska agera i Dublinärenden till Italien,” lyder en av punkterna på listan.

Den stora tillströmningen av ärenden har satt hård press på de anställda på Migrationsverket. Förutom att omprioritera ärenden ska verket nu ”ta in timvikarier” och ”möjliggör upphandling av personalresurser genom bemanningsföretag”, framgår av handlingsplanen.

 • Tjänstgörande redaktör: Johan Edgar
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB