proffstyckarna White House Edition

med Aftonbladets experter Manuel Ferrer och Roland Poirier Martinsson

Startsida / Inlägg

Om sjukvård i USA och HD:s beslut

av Roland Poirier Martinsson

Förra gången jag kommenterade HD:s beslut sköt jag från höften, beslutet hade precis kommit. Nu har jag hunnit läsa hur HD resonerat, ta del av kommentarer från USA, och fundera en smula. Ungefär så här går resonemanget:

Den långa diskussionen som jag och Manuel haft om huruvida staten ska kunna tvinga folk att köpa broccoli avgjordes till min fördel, vilket är en seger för konservativa i USA. President Barack Obama ville under inga omständigheter kalla sin försäkringsreform för en ny skatt på folket, utan ansåg att den reglerade handeln på ett sätt som godkänds av the commerce clause i grundlagen.

Det var ett ohållbart krav, som skulle inneburit att staten också har rätt att tvinga alla medborgare att köpa broccoli. Följdriktigt gjorde HD:s chefsdomare John Roberts en poäng av att förklara just detta. Obamacare kan inte rättfärdigas genom commerce clause, den strider i det avseendet mot konstitutionen.

Att reformen ändå godkändes beror på att Roberts ansåg att den kunde tolkas som en ny skatt, och staten har rätt att beskatta medborgarna. Det är en tolkning som Obama gång på gång motsatt sig, och efter beslutet har framträdande språkrör för Obama fortsatt att hävda att det inte handlar om en skatt.

Och de har rätt. Alla måste nu köpa sjukförsäkring. De som inte gör det kommer att tvingas betala en straffavgift. Det är denna avgift som tolkas som en skatt, vilket tänjer på begreppet mer än vad som är rimligt. Några exempel illustrerar detta:

Är det en skatt att betala böter vid fortkörning? Eller, om man vill hitta undlåtenhetsexempel, ta länder där man är förpliktigad att hjälpa till om en annan person är i nöd, och låter bli. Är det en skatt att betala straffavgift för det man inte gjorde? Eller, om man tillåter sig att lämna verkligheten, låt oss tänka en lag i Sverige som säger att ingen får ha ett BMI över 27, vore det en skatt att betala den straffavgift som följt för dem som ätit för mycket pizza?

Givetvis inte, i något av fallen. Staten kan beskatta sådant man äger eller gör, nu väljer staten att beskatta det vissa inte gör. Det är intellektuellt helt osammanhängande.

Varför gjorde John Roberts detta? Av samma skäl som angavs av dem som trodde att han skulle bli tungan på vågen för demokraterna: han vill värna Högsta Domstolens anseende. Ett 5-4-beslut som gått emot Obamacare hade uppfattats som ett helt och hållet politiskt utslag. Det hade varit fel perception, de politiska är de fyra liberala domare som går emot den rimliga tolkningen av konstitutionen, men icke desto mindre hade det blivit fallet. När Roberts, konservativ konstitutionalist, röstar på det här viset sänder han en tydlig signal om att HD inte är en politisk institution.

Det är nu upp till de republikanska politikerna att befria landet från Obamacare. HD har inte sagt att staten måste genomdriva reformen, bara att den får.

Vad beträffar alternativet kan det vara på sin plats med några klarlägganden, för att upplysa Manuel och andra om situationen i USA.

Sjukvården i USA är fantastiskt bra och tillgänglig för alla. Jag har besökt vårdcentraler och sjukhus som i huvudsak tjänar fattiga och låginkomsttagare. Också de är fantastiskt bra. Vardagsvården i USA utklassar, enligt min erfarenhet, den svenska i tillgänglighet och bemötande.

Sjukförsäkringssystemet i USA är extremt krångligt och dåligt, och måste förändras. Men det är en oberoende fråga i förhållande till sjukvårdens kvalitet och tillgänglighet.

Manuel ger ett exempel på en räkning på en halv miljon dollar för läkarhjälp. Grejen är att den som inte kan betala den räkningen ändå får vård. Och om vederbörande kommer tillbaka till sjukhuset nästa vecka med en ny åkomma, nu skyldig en halv miljon från förra besöket, då får hon vård igen. Och igen. Och igen. Sådan är lagen. Föreställningen att oförsäkrade eller fattiga nekas vård i USA är falsk.

Däremot krossas deras privatekonomi. Och det är såklart en oacceptabel konsekvens, som bland annat har följden att många inte går till sjukhuset och kräver vården de har rätt till. Inget konstigt med det, jag hade antagligen gjort likadant.

Obamacare vill komma åt detta genom att tvinga alla att köpa sjukförsäkring. Jag anser att han i princip har rätt i detta, liksom Mitt Romney hade rätt som guvernör. Om vi inte accepterar att medborgare står utanför sjukvården måste försäkringen vara obligatorisk. Med mindre kommer det alltid att finnas de som väljer att inte köpa försäkring (och många miljoner av de som saknar försäkring i USA gör ett sådant aktivt val, de har råd, men avstår), och då får vi folk som antingen inte får den behandling de behöver eller får sin ekonomi förstörd för resten av livet vid banala sjukdomar.

Tillsammans med problemet med preconditions leder detta till den självklara slutsatsen att sjukförsäkringen måste vara obligatorisk. Annars kan alla amerikaner låta bli att köpa sjukförsäkring till den dag då de behöver den, då de snabbt ringer ett försäkringsbolag och tecknar sig för vad de behöver. Men så kan såklart inte en försäkringnsbransch fungera, att den bara har de som behöver rejäla utbetalningar omedelbart som kunder.

Min invändning mot Obamacare är bland annat att det är den federala staten som tvingar folket att köpa sjukförsäkring. Det är ett brott mot tanken om hur federalismen i USA ska fungera, och skänker den federala överstaten för mycket makt i förhållande till delstaterna. Dels i det aktuella fallet, dels som exempel på hur staten kan agera inför framtida scenarier. Dessutom finns det goda skäl att tro att det som sköts av den federala staten sköts mycket bättre av delstaterna.

Den andra invändningen mot Obamacare är att det är en usel reform. Manuel, Obama och demokraterna erbjuder ett falskt val: antingen lever USA med det dåliga försäkringssystem man har nu, eller väljer man Obamacare. Men det finns ett annat val: antingen lever USA med det dåliga försäkringssystem man har nu, eller väljer man en annan lösning, som inte är Obamacare.

Det är inte så att motståndet till Obamacare följer av att man försvarar den rådande ordningen eller inte bryr sig om de som lider på grund av den rådande ordningen. Att teckna den bilden är valstrategiskt snömos. Obamacare är helt enkelt en mycket dålig lösning på det problem som finns, ekonomiskt och praktiskt. Dessutom finns det mycket goda skäl att anse att den strider mot grundlagen. Därför hade det varit bra om HD beslutat annorlunda.

 

 • Tjänstgörande redaktörer: Lina Thorén, Lukas Jacobson och Elvira S Barsotti
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB