Efter avslöjade juryfusket: Tv-bolag hotar hoppa av Eurovision, stämma EBU – och att anklagelserna ska dras tillbaka

av Tobbe Ek

Sex jurygrupper diskades alltså från Eurovision song contest efter att både ha försökt ge varandra högsta poäng och dessutom gett sig på att sänka förhandsfavoriten Sverige och Cornelia Jakobs ”Hold me closer”.

Läs allt om det, och siffrorna som visar på oegentligheterna, i den här artikeln.

Det handlar om jurygrupperna från Rumänien, Montenegro, Azerbajdzjan, San Marino, Polen och Georgien.

Eurovision-chefen Martin Österdahl under sändningen av finalen i Turin. Foto: Heiko Junge / NTB / TT

EBU:s oberoende röstningspartner, det tyska telecomföretaget Digame tillsammans med röstningsgranskare på revisionsfirman Ernest & Young slog larm på grund av stora avvikelser, där de sex ländernas jurygrupper röstade på varandra i semifinalen, samtidigt som de övriga 15 länderna som röstade i samma semi sammantaget bara ville rösta två av de sex länderna till final, och rankade de övriga fyra i botten.

Avvikande röstningsmönster har diskuterats flitigt bland fans förut, med länder som tyckts ha bytt poäng med varandra, men nu slog alltså EBU bakut rejält och betonade i ett uttalande att:

”Oegentligheter i juryröstningen av den här omfattningen saknar motstycke.”

Men efter att EBU förra veckan gick ut med siffrorna försöker nu flera av de inblandade tv-bolagen att slå ifrån sig och säga att det inte alls handlar om fusk.

Montenegro: Inget med oss att göra

Montenegros tv-bolag RTCG skriver i ett uttalande på sin sajt:

”De påstådda oegentligheterna i expertjuryns röstning har inget att göra med Montenegro. Vi vill betona att det här bara är antaganden som inte är korrekta och inte verifierad information.”

Tv-bolaget drar in den svenska juryn i sitt resonemang och vill påvisa att Sveriges, Belgien och Australien också röstat på varandra.

En talesperson för Montenegros tv-bolag säger till den egna kanalen att:

”Det är inte upp till oss att döma hur det kommer sig att de här länderna inte misstänkliggjorts.”

Men det är ju så klart misstänkliggörande de försöker sig på, dock utan att ha tagit i beaktande att det som skilde ut de sex diskvalificerade jurygrupperna också var att deras röster skilde sig tydligt från övriga länders.  Så är inte fallet med Sveriges, Belgiens och Australiens juryröster.

San Marino: EBU är auktoritära

San Marinos tv-bolag RTV fortsätter att stå bakom sin diskade jury i ett uttalande:

”Ingenting får oss att tro att våra jurymedlemmar röstade på något de inte gillade”.

RTV har surnat till över att de inte fick information om juryfusket på förhand utan fick pressmeddelandet om de detaljerade oegentligheterna samtidigt som det publicerades på Eurovisions sajt, något som de menar är ett ”auktoritärt” agerande.

”Sättet som EBU har agerat i det här ärendet är, enligt vår uppfattning, något auktoritärt, snarare än i linje med de riktlinjer som guidar och reglerar förhållandet mellan EBU:s medlemmar”, skriver RTV.

RTV vill också få svar på hur deras proxyröster har räknats ut. EBU har bara gått ut med att man vägt samman poäng från andra länder som historiskt brukar rösta snarlikt som den diskvalificderade juryn.

Rumänien hotar lämna Eurovision – och stämma EBU

Det rumäniens tv-bolaget TVR går så långt att de både hotar med att hoppa av Eurovision efter att landets jury diskats och dessutom överväger att dra EBU inför domstol.

TVR tar också upp exemplet med de svenska, belgiska och australiensiska jurgryppernas poäng till varandra, men utelämnar också bort det faktum att övriga jurygrupper också röstade snarlikt på dessa tre länder.

Eurovision-chefen Martin Österdahl levererade Rumäniens röster på grund av ”tekniska problem” påståds det i sändningen. För att Rumänien vägrade avlämna proxyrösterna, enligt det rumänska tv-bolaget. Bild: EBU / Rai

Uttalande från Rumäniens tv-bolag går knappt att läsa i sin helhet för det är långt, men ge det ett försök. Jag har bara kortat ner lite grann, och översättningen är med hjälp av google translate, och andra sajter som översatt: Eurovoix och Wiwiblogs.

Jag försöker tolka det hela längre ner:

”TVR ogillar det sätt på vilket European Broadcasting Union (EBU) hanterat situationen som uppstått av att de nationella juryernas röster under semifinalerna och finalen i Eurovision 2022 fördelades på ett sätt som väckte misstankar.

Medan vissa länder har bestraffats – jurymedlemmarnas betyg ersatts av EBU-betyg – genom en icke-transparent  så kallad ”algoritm”, vilket i sin tur väcker misstankar – har för andra inga sanktioner tillämpats. Ännu värre, de fick ytterligare poäng, fördelade av EBU på uppdrag av de straffade länderna (detaljer i slutet av pressmeddelandet).

Effekten av dessa misstankar mot tävlingen och ryktena för de tv-bolag som sanktioneratshade kunnat eliminierats helt om EBU hade meddelat de inblandade parterna sina farhågor så snart de observerats, det vill säga onsdag 11 maj, efter juryrepetitionen för den andra semifinalen.

Om EBU hade kommunicerat anmärkningarna på jurypoängen till delegationerna dagen efter röstningen och på ett övertygande sätt förklarat förekomsten av ett ”oregelbundet röstningsmönster”, skulle TVR ha haft tid att reagera för att omedelbart utreda anklagelserna och korrigera situationen, om behövts.

På det sättet hade vi på torsdag 12 maj kunnat eliminera alla misstankar som svävade över jurymedlemmarnas röster under den andra semifinalen, och under sändningen, för allmänheten, kunde finalisterna ha tillkännagetts baserat på jurypoängen, inte på dem som genererats av ”algoritmen”.

Detta skulle dock ha varit möjligt endast om EBU hade behandlat TVR som en verklig partner och tagit hänsyn till att Eurovision song contests regelverk ger fullt oberoende till de nationella jurygrupperna och att tv-bolagen varken kan ta reda på eller påverka poängen som lämnats ​​av jurymedlemmar, förrän långt efter att de skickats till EBU. TVR fick alltså inte reda på förrän efter finalen hur de rumänska jurymedlemmarna röstade i semifinalen.

Tyvärr, eftersom EBU inte skickade oss relevant information förrän efter sju dagar, var allt vi kunde göra att be den rumänska juryn om officiella förklaringar, ”post-faktum”, om omröstningen i den andra semifinalen. Även i detta sammanhang, där vi redan har prövats och sanktionerats, utan att ha fått möjlighet att försvara oss, kommer TVR att samarbeta med alla andra sanktionerade tv-bolag för att ta reda på om de rapporterade oegentligheterna var resultatet av ett bedrägeriförsök.

En annan sak att notera är att EBU har förebyggande kontrollmekanismer. När det finns misstanke om en jury kan man skicka observatörer för att övervaka omröstningsprocessen. Detta är vad som skede i år när EBU skickade observatörer till två av de sex sanktionerade länderna.

Observatörernas slutsats var att omröstningen var regelrätt och de rapporterade inte några missförhållanden eller bedrägeriförsök. Detta är en av anledningarna till att EBU-representanten i inledningen av röstavlämningen meddelade att alla de röster som avgivits av jurygrupperna var giltiga.”

Och så angående Sveriges, Belgiens och Australiens poäng till varandra:

”När det gäller dessa länder rapporterade inte arrangörerna ”oregelbundna röstningsmönster”. Dessutom fick de flest poäng som delades ut via ”algoritm”, från de länder som sanktionerats för att de röstat sinsemellan. Av de sex länder som anklagades för att ha en uppgjord affär för att nå finalen, lyckades bara tre. Av de tre länder som fick poäng genom ”algoritm” från sanktionerade länder, lyckades alla ta sig in i finalen.

EBU:s obegripliga inställning till TVR, en långvarig medlem i denna organisation, som förtjänar att behandlas med respekt, understryks också av det faktum att Eurovisionsarrangörerna valde att ljuga under sändningen av tävlingens slutresultat. När det var Rumäniens tur att tillkännage resultatet av juryns omröstning, åberopade arrangörerna ett obefintligt tekniskt problem för att presentera poängen från ”algoritmen”.

Vi upprepar vad vi sagt i vårt första uttalande: det var inga tekniska problem! Eda Marcus var redo att gå live och uppkopplingen fungerade perfekt. Den enda anledningen till att vi förbjöds att meddela den rumänska juryns resultat, som hade tilldelat Moldavien 12 poäng, var att vi vägrade att acceptera poängen som EBU ålagt oss.

På grund av den här situationen som uppstått och den anseendeskada som åsamkats tv-bolaget, överväger TVR ett tillbakadragande av Rumänien från framtida sändningar av Eurovision song contest och att dra arrangörerna inför domstol.”

Min känsla är att TVR försöker säga ungefär:

”Vi fuskade absolut inte, men om vi fuskade, så varför berättade ni inte tidigare att ni kommit på oss så att vi kunde ändra vår röstning så att det inte var lika lätt att avslöja?”

Nu raljerar jag, så klart, men jag måste säga att det är den känslan det här uttalandet ger.

Det rumänska tv-bolagets vd Dan Cristian Turturică gick i fredags ut och stöttade tanken på att dra sig ur Eurovision och underströk då återigen att TVR kan komma att stämma EBU och kräva skadestånd för att tv-unionen skadat TVR:s anseende genom att diska landets jury.

Polen: Räknar med att anklagelserna dras tillbaka

Det polska tv-bolaget TVP är inte riktigt lika drastiska i sina publika uttalanden som att anklaga EBU för ”auktoritärt” styre eller hota med att dra tv-unionen inför domstol. Men i ett uttalande till nyhetssajten Plejada säger en talesperson för TVP att de fortfarande (Trots att EBU i torsdags förra veckan slog fast att det givna tävlingsresultatet gäller och jurygrupperna fortsatt är diskade) förväntar sig att EBU ska inse sitt misstag och dra tillbaka anklagelserna:

”TVP:s delegation har deltagit i ett förklarande möte med respresentanter för EBU, men har inte försetts med övertygande argument. TVP håller inte med EBU om de påstådda oegentligheterna under röstningen, samma anklagelser kan formuleras i förhållande till andra grupper av länder, både i år och under många tidigare upplagor av Eurovision.

Därför väntar TVP på det slutgiltiga klarläggandet av missförståndet och följaktligen på att EBU drar slutsatser av de misstag som Eurovision-arrangören gjort och drar tillbaka anklagelserna.”

Polens röstavlämnare Ida Nowakowska fick tillkännage proxyröster istället för rösterna från den diskade juryn. Bild: EBU / Rai

Såväl Georgiens tv-bolag GBP och Azerbajdzjans Ictimai TV ifrågasatte också diskningen av sina jurygrupper direkt efter finalen, men jag har inte hittat några bra uppdateringar efter att EBU gick ut med siffrorna som visar på fusket.

Nu återstår att se om några av de här bolagen faktiskt drar sig ur tävlingen.

Under sommaren kan vi nog också räkna med att värdland och stad för nästa års Eurovision blir klart och offentliggjort. Men bloggmässigt får det här vara det sista inlägget för den här långa säsongen.

De satt i svenska juryn – och så skilde deras röster sig från svenska folket

av Tobbe Ek
Slutresultatet i Eurovision song contest 2022

Svenska juryn bestod i år av Josefin Glenmark, Michael Cederberg, Miriam Aigbogun, Tara Moshizi och Tusse Shiza.

Men jag undrar faktiskt hur de resonerade. Exempelvis gav den svenska juryn 7 poäng till Azerbajdzjans låt, det är dubbelt så mycket som den fick från alla telefonröster i hela Europa. Det får mig att tänka att den svenska juryn kanske påverkats av att det är svenska låtskrivare som skrivit den…

Så här skilde sig juryns och folkets röster åt i Sverige i alla fall:

Svenska juryns poäng
12 Spanien
10 Australien
8 Storbritannien
7 Azerbajdzjan
6 Estland
5 Tjeckien
4 Serbien
3 Norge
2 Armenien
1 Belgien

Svenska folkets poäng
12 Ukraina
10 Norge
8 Serbien
7 Finland
6 Storbritannien
5 Polen
4 Estland
3 Litauen
2 Spanien
1 Nederländera

Vill ni själva djupdyka i röstresultatet, land för land så kan ni göra det på den här länken.

Äntligen kunde Oleh Psiuk och Kalush Orchestra le och skratta

av Tobbe Ek

Oleh Psiuk har gett hundratals, kanske tusentals, intervjuer under de två veckor han och Kalush Orchestra varit i Turin och under månaden dessförinnan när de från en vecka in i april fick lämna hemlandet för att resa runt på en pr-turné i Europa och jobba för att väcka opinion för Ukraina.

Foto: Robin Lorentz Allard

I varje ögonblick har han varit allvarlig. Ofta upprepat samma, lite inövade, meningar om hur viktigt det är för Ukraina att tävla och att visa upp sin kultur. Blicken har varit riktad rakt fram, men också ibland känts lite frånvarande.

Den allvarliga minen har aldrig rubbats.

Foto: Robin Lorentz Allard

För det här är på allvar. Hans upppdrag har varit från den ukrainska staten, att kämpa i det kulturkrig som Ukraina behöver vinna för att behålla sin självständighet.

Därför var det så otroligt härligt att få se honom le på vinnarpresskonferensen äntligen. Först lite försiktigt när han överrumplades av att pressen sjöng Happy birthday för honom.

Foto: Robin Lorentz Allard

Men sen igen, större, när hela bandet ställde upp sig för att fotograferas efter presskonferensen.

Foto: Robin Lorentz Allard

Då skrattade de äntligen tillsammans. Förhoppningsvis har de kunnat göra det bakom stängda dörrar under repetitionsveckorna också.

Men äntligen kände de sig bekväma nog att även våga göra det offentligt.

Foto: Robin Lorentz Allard
Foto: Robin Lorentz Allard

Men så har de också tagit den där segern, som är så viktig för hela Ukrainas befolkning.

Jag hann kasta ur mig en fråga till Oleh Psiuk när de var på väg ut från presskonferensen, eller kanske snarare ett påstående:

– Oleh, det är första gången vi får se dig le, hur känns allt?

Han kollade på mig och hann uppfatta frågan, men skrattade bara medan hela bandet försvann ut från presskonferensen igen.

Jag hoppas att de får fira ordentligt tillsammans nu.

Är det jag som är Toby Neck?

av Tobbe Ek

Mycket glad över att Laura Carusino och Mario Acampa återigen gav mig ordet under presskonferensen så attt jag fick ställa mina frågor till Oleh Psiuk och Kalush Orchestra.

Inte lika nöjd över att Youtubes automattestning under presskonferensen. För givetvis presenterar man sig när man ställer sina frågar: ”Hi, I’m Torbjörn Ek from Swedish newspaper Aftonbladet”.

Eller vad var det jag sa egentligen?

Vem fasen är Toby Neck, egentligen? Ett nytt alias kanske?

 

 

Pressen sjöng för Oleh Psiuk som fyller år på måndag

av Tobbe Ek
Foto: Robin Lorentz Allard

Min mycket goda journalistkollega Szymon från Radio Newsletter i Polen har koll på många av Eurovision-deltagarnas födelsedagar och visste att Oleh Psiuk fyller 28 på måndag. Så han fick hela presskonferensen att sjunga Happy birthday för Kalush Orchestras frontman.

Han blev lite generad över det, men tackade så mycket.

Lite senare fick jag också möjlighet att ställa en fråga och eftersom Oleh Psiuk flera gånger berättat om sin oro för familj och vänner i Ukraina undrade jag hur oroliga de själva var för att åka hem till  kriget igen.

– Min oro har inte att göra med om jag är i Ukraina eller inte. Min familj, vänner, nära och kära är kvar där var jag än är. Ibland är det mer tröstande att vara där på plats för det är då jag kan hjälpa dem och vara nära dem, svarade Oleh Psiuk.

Jag kunde inte låta bli att ställa en följdfråga:

Kommer du kunna fira din födelsedag med din mamma Stefania?

– Den 16 maj kommer jag resa. Först med flyg, sedan med bil och buss. Men dagen efter kommer jag tillbringa med min mamma, flickvän och de andra som är nära, svarade han.

Foto: Robin Lorentz Allard

Även Sveriges Radios Carolina Norén kunde ställa en fråga och undrade om han hunnit prata med sin mamma, Stefania, som låten är tillägnad. Det hade han inte, men däremot hunnit sms:a.

Först säger han att han inte ska säga vad de skrivit till varandra, men ändrar sig sen och berätar:

– Det hon skrev till mig är att hon är väldigt stolt över mig och att hon är väldigt lycklig över resultatet.

Första frågan: Kan jag få krama er alla?

av Tobbe Ek

Första frågan under vinnarpresskonferensen kom från en representant för den ukrainska fanklubben, som varit mycket aktiv under Eurovision-veckorna.

Foto: Robin Lorentz Allard

Hon gratulerade till segern och berömde Kalush Orchestra och avslutade med att säga:

– Ni känns som mina bröder. Jag har ingen fråga egentligen, jag undrar bara om jag kan få krama er alla.

Och det är klart att hon fick.

Foto: Robin Lorentz Allard

Kalush Orchestra tog upp henne på scenen för en stor gruppkram till pressens applåder.

Foto: Robin Lorentz Allard

Cornelias jubel när hon inser att hon vunnit sin semi

av Tobbe Ek
Foto: Jessica Gow / TT

Cornelia och svenskteamet jublade över Ukrainas vinst från greenroom. Och för det egna resultatet så klart!

Foto: Robin Lorentz Allard

Och sen kunde Cornelia jubla lite extra när jag berättade för henne att hon dessutom vann sin semi.

Foto: Robin Lorentz Allard

Hon kunde inte tro det först.

Foto: Robin Lorentz Allard

En våg av konfetti sköljde över Kalush Orchestra

av Tobbe Ek
Foto: Jessica Gow / TT

Kalush Orchestra fick börja firandet på scenen i natt efter att ha tagit hem segern.

Foto: Jessica Gow / TT

Det var rätt mycket konfetti om man säger så.

Foto: Jessica Gow / TT

Förutom över vinnarna har EBU förbjudit konfetti under Eurovision. Det tar för lång tid att städa undan. Ja, verkligen, åtminstone med den här mängden glitterpapper.

Foto: Jessica Gow / TT

Sverige var folkets 6:a – Ukraina fick i genomsnitt 11,26 poäng från varje land

av Tobbe Ek

Inte alls dåligt med en sjätteplats bland folket för Cornelia. Och Kalush Orchestras poäng är otroliga. Det innebär att Ukraina fick 11,26 poäng i genomsnitt av varje telefonröstsgrupp. Varje lands telefonröster kan ju som max ge 12 poäng. Och Ukraina fick alltså ett genomsnitt på 11,26 poäng. Det innebär att de vann telefonröstningen i nästan varje land som röstade. Makalöst!

Folkets topp såg ut så här:

1. Ukraina 439 poäng
2. Moldavien 253 poäng
3. Spanien 228 poäng
4. Serbien 225 poäng
5. Storbritannien 183 poäng
6. Sverige 180 poäng
7. Norge 146 poäng
8. Italien 110 poäng
9. Polen 105 poäng
10. Estland 98 poäng
11. Litauen 93 poäng
12. Grekland 57 poäng
13. Rumänien 53 poäng
14. Nederländerna 42 poäng
15. Portugal 36 poäng
16. Finland 26 poäng
17. Armenien 21 poäng
18 Island 10 poäng
19. Frankrike 8 poäng
20. Tyskland 6 poäng
21.  Tjeckien 5 poäng
21. Belgien 5 poäng
23. Azerbajdzjan 3 poäng
24. Australien 2 poäng
25. Schweiz 0 poäng

Sida 1 av 2816
Anton Ewald Benjamin Ingrosso christer björkman Danny Saucedo eric saade esc Henric von Zweigbergk John Lundvik Lina Hedlund Lisa Ajax loreen melodifestival Måns Zelmerlöw norge Oscar Zia Robin Bengtsson ryssland sanna nielsen schlager zweigbergk
 • Tjänstgörande nöjesredaktör: Joel Holmgren
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB