Startsida / Inlägg

Bidödargiftet finns i Sverige

av biodlaren .
Dött honungsbi på hallonblad

Jordbruksverket läser nog min blogg. Eller nån fin journalist på Ekot.

Verkets Thorsten Rahbek Pedersen säger nämligen idag till Ekoredaktionen att det är de nya kemiska bekämpningsmedlen neonikotinoider som misstänks ligga bakom bidöden.

– En av de huvudmisstänkta är den gruppen av pesticider, säger Thorsten Rahbek Pedersen.

Nu ska Kemikalieinspektionen luskamma giftförrådet i Sverige. Svenska skogsbrukare använder till exempel Bayers preparat Merit Forest WG flitigt mot bland annat snytbaggar.

Så här skriver svenska skogsbrukets forskningsinstitut på sin hemsida om Merit Forest (och nu blir det krångligt, ber om ursäkt för det):

”Imidakloprid är ett systemisk (kan tas upp och transporteras i växten) bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Preparatet tillhör en grupp bekämpningsmedel, nikotinoider (nikotin och imidakloprid har liknande aktivitet i nervsystemet) som kan hämma överföringen av signalsubstansen acetylkolin i insektens nervsystem.

Acetylkolin förmedlar nervimpulser från en cell till en annan eller till en vävnad som nerven kontrollerar. Detta sker genom att imidakloprid binder till acetylkolinmottagarna och på så vis förhindrar signaler och leder till en ansamling av signalsubstansen acetylkolin. Imidakloprid kan döda insekter både genom kontakt med preparatet eller genom att de äter av preparatet.

Både insekters och däggdjurs nervsystem har acetylkolin som signalsubstans och som blockeras av imidakloprid. Skillnaden är att de flesta känsliga mottagarna hos insekter finns i det centrala nervsystemet medan det hos däggdjur är bundet till muskler. Insekternas acetylkolinmottagare är dessutom känsligare för imidakloprid jämfört med däggdjur. 

Imidakloprid anses ha låg giftighet på människa men har viss påverkan på fåglar, särskilt deras häckningsförmåga. Vissa arter är dock väldigt känsliga, exempelvis sparvar och duvor vilka reagerar med koordinationsproblem och rörelsesvårigheter. Imidakloprid är även giftigt för de flesta vattenlevande djur liksom för en del jordlevande djur såsom daggmask.”

Italienarna har förbjudit den utpekade typen av preparat efter massdöden. Då återhämtade sig bina. Något forskare anser är en tydlig fingervisning om vem som dödar bina.

Vill man läsa mer om Bayers snytbaggemedel finns Kemikalieinspektionens faktablad här.

Skogshonung, någon..?

 • Tjänstgörande redaktör: Hans Österman
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB