Helle Kleins blogg

Skribent, debattör, präst

Startsida / Inlägg

Förvirrat, kyrkostyrelsen!

av Helle Klein

I dag har kyrkostyrelsen lämnat sitt remissvar på den statliga utredningen om könsneutral äktenskapslag. Kyrkans ledning, biskopar och förtroendevalda, säger ja till en gemensam lagstiftning men nej till att begreppet äktenskap också ska gälla samkönade parrelationer.
Goddag yxskaft!

Positivt tolkat är det bra att kyrkan anser att homosexuellt partnerskap är likvärdigt med ett heterosexuellt äktenskap. Inte heller förs någon teologisk argumentation för att begreppet äktenskap bara kan handla om relationen man-kvinna. Så bra, för det finns inte någon sådan.
Negativt tolkat är detta förvirrade remissyttrande ett utslag av kompromissandets ädla konst. Kyrkan är splittrad i denna fråga även om det finns en klar majoritet för homosexuella kärleksrelationer. Kyrkan är exempelvis för att välsigna ingånget partnerskap.
Men varför i allsin dar väljer kyrkostyrelsen och biskoparna att vara språkpoliser istället för spridare av evangelium? Att begreppet äktenskap historiskt alltid handlat om man-kvinna-relationen är förvisso sant men innehållet i begreppet äktenskap har sannerligen ändrats genom historien – det äktenskap som ingicks för hundra år sedan är inte alls detsamma som det som ingås i dagens samhälle.
Äktenskapet är en social konstruktion och har sett mycket olika ut juridiskt, kulturellt och religiöst under historiens lopp.

Att kyrkostyrelsen fortsätter använda de olika begreppen partnerskap och äktenskap innebär i realiteten ett särskiljande – konsekvensen blir att man fortsätter diskriminera.

Att först ställa sig bakom en könsneutral äktenskapsbalk, för att i nästa mening påstå att ordet äktenskap ska reserveras för heterosexuella par är ologiskt och riskerar att skada folks förtroende för Svenska kyrkan,” säger s-ledamoten Levi Bergström. Han och de andra socialdemokraterna i kyrkostyrelsen har reserverat sig till förmån för ett könsneutralt äktenskapsbegrepp. Utmärkt!

Enligt mina källor är det två biskopar som förordar att begreppet äktenskap ska omfatta både hetero- och homosexuella relationer: Martin Lind (Linköping) och Claes-Bertil Ytterberg (Västerås). Heder åt dem!

Kyrkan öppnar för att det ska gå att registrera partnerskap också i en kyrklig ordning (alltså inte bara välsignelse i efterhand). Så bra, men allt detta blir ju historia när riksdagen inom en snar framtid kommer att införa ett och samma begrepp och en och samma lag – det kommer inte att finnas några ”registrerade partnerskap”. Hur gör kyrkan då?

Nej, det är hög tid att utforma EN vigselordning för både homosexuella och heterosexuella ÄKTENSKAP.

 • Tjänstgörande redaktör: Lina Thorén, Vilma Stockvall, Tobias Sahlén & Aleksandra Wojcik
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB