Helle Kleins blogg

Skribent, debattör, präst

Arkiv för tagg homosexuella

- Sida 1 av 2

Tröttsamma biskopar!

av Helle Klein

Jag vaknade till Ekot i morse där nyhetsinslaget handlade om att majoriteten av Svenska kyrkans stiftsstyrelser är för att kyrkan behåller vigselrätten och för att viga homosexuella. Väldigt positivt!
(Däremot är stiften negativa till det förslag till ny vigselordning som gått ut på remiss och det finns säkert goda skäl till att se över formuleringar där.)

Men sen finns den där märkliga alliansen av biskopar som driver att kyrkan ska avsäga sig vigselrätten – i nån sorts strategi att slippa den kontroversiella frågan om samkönade äktenskap. Det håller inte och det är bara tecken på fegt kyrkligt ledarskap.

Lyckligtvis har kyrkan en ärkebiskop och biskopar som exempelvis Martin Lind i Linköping som rakryggat står upp för homosexuellas rätt till äktenskap och värnar den kyrkliga vigselrätten.

Mer om detta på morgondagens ledarsida.

Varför är biskoparna så fixerade vid juridiken?

av Helle Klein

Av de nio biskopar som för en tid sedan gick ut i Dagens Nyheter och ansåg att kyrkan skulle avstå vigselrätten när äktenskapslagstiftningen öppnar upp för samkönad vigsel fortsätter nu fyra att driva frågan – denna gång i Svenska dagbladet.

Biskoparna försöker göra hela frågan till ett vackert försvar för att kyrkan inte ska ha en myndighetsroll i ett mångkulturellt samhälle. Det går förstås att principiellt anse det.
En annan inställning kunde vara att staten mycket väl kan delegera samhällsuppgifter till det civila samhället såsom kyrkor och samfund.
De kyrkor och religiösa samfund som accepterar samhällets beslut att äktenskapet också omfattar samkönade par får därmed också bli myndighetsutövare. De andra får avstå.
Svårare än så behöver det inte vara.

Varför ska kyrkan säga nej till att spela en samhällelig roll?

Det förutsätter förstås att kyrkan är FÖR samkönad vigsel. Och det är här biskoparna fegar som teologer. I stället för att ägna sig åt juridiken borde de ägna sig åt att teologiskt stå upp för allas rätt till kärlek och rätten för homosexuella att ingå äktenskap.

För faktum är att även om kyrkan skulle avstå vigselrätten har den ändå att hantera inom sig frågan om kyrkbröllop för samkönade par. Hur ska kyrkan undvika att bli diskriminerande här? Tänker biskoparna kräva av sina präster att kyrkbröllop ska hållas för både homo- och heterosexuella par?
Att kyrkan kan fortsätta diskriminera om den inte är myndighetsutövare borde vara ett moraliskt/teologiskt dilemma för biskoparna. Hur vill de vägleda sin kyrka här?

Om detta har visst Krook, Koskinen, Stiglund och Aurelius ingenting att säga.

Så trist.

Alla dessa äktenskapspoliser

av Helle Klein

Lyssnade just på Aktuellt som hade ett långt inslag om frågan om könsneutral äktenskapslag. Den borgerliga alliansregeringen har inte lyckats enas om ett lagförslag – kristdemokraterna vägrar gå med på att äktenskapslagen ska gälla såväl hetero- som homosexuella parrelationer.

Oheliga allianser mellan frikyrkoledare, kristdemokraterna, RFSU och de militanta ateisterna driver att kyrkorna ska fråntas vigselrätten och att vigseln bara ska vara en civilrättslig historia.

Principiellt går det förstås att hävda att äktenskapet enbart är en juridisk företeelse och att man som i exempelvis Frankrike låter staten sköta det medan religiösa samfund sen kan få ha sina välsignelseriter.

Jag tror dock det är helt fel väg att gå och att det bara skulle öka homofobin i vårt land – de homosexuella skulle ges skulden för att man inte längre får gifta sig i kyrkan…
Dessutom har kyrkorna i åhundraden skött vigslarna på ett alldeles utmärkt sätt och kan väl få fortsätta med det. De som inte vill gifta sig i kyrkan har full frihet att gifta sig borgerligt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt ser igenom kristdemokraterna grumliga försök att slippa göra upp med homofobin och låter nu riksdagen besluta om en könsneutral äktenskapslag. Det är utmärkt.
Tyvärr tycks utredarens förslag att låta präster/pastorer som inte vill viga samkönade par få fortsätta vägra det vara det förslag som (m), (fp) och (c) tänker lägga till riksdagen. Det skulle innebära att staten godkänner fortsatt disrkiminering av de som utöver den juridiska myndighetsutövningen av vigseln. Det är oacceptabelt.

Bättre vore om riksdagen antog en könsneutral lag och sedan erbjuder vigselrätten till de kyrkor och samfund som ställer upp på lagen och viger samkönade par. De eventuella frikyrkor som inte vill viga homosexuella får helt enkelt avstå från vigselrätten.

Jag är övertygad om att Svenska kyrkan kommer att behålla vigselrätten och acceptera en könsneutral lag.

Svenska kyrkans forskningschef Ann-Louise Eriksson var för övrigt lysande i Aktuelltstudion när hon gjorde upp med den förvirrade hållning som påstår att begreppet äktenskap alltid betytt det det gör idag (och bara gäller för man och kvinna).

Se upp för ny samvetsklausul!

av Helle Klein

Det ryktas att regeringen är på gång att lägga förslag om att införa en könsneutral äktenskapslag. Äntligen! Det är sannerligen inte en dag för tidigt.

Kristdemokraterna konstrar förstås. Men det är otroligt om detta lilla fyraprocentsparti kan stoppa en stabil riksdagsmajoritet från att genomföra det som utredare och svenska folket vill. I kväll ökade trycket på kristdemokraterna då folkpartiets riksdagsgrupp vägrar kompromissa i frågan.
Birgitta Ohlsson (fp) med flera riksdagsledamöter hotar att rösta med oppositionens förslag om inte regeringen kommer fram med en proposition.

Tydligen tänker regeringen gå på utredarens linje och låta det vara upp till präster i olika samfund att viga eller inte viga samkönade par. Det är en olycklig linje. Mer rakt hade varit att säga att de trossamfund som vill behålla vigselrätten måste ställa upp på svensk lag.
Jag anser att kyrkorna ska ha fortsatt vigselrätt för äktenskapet måste kunna ingås både i en religiös rit liksom i en civil. Däremot tycker jag det är oacceptabelt att någon enskild präst ska kunna fortsätta diskriminera.

Om nu regeringen lägger ett sånt förslag så bör Svenska kyrkan klart och tydligt deklarera att den ställer upp på en könsneutral äktenskapslag och att den som vill vara präst i Svenska kyrkan måste kunna samarbeta med HBT-personer och kunna tänka sig viga homosexuella par.

Det vore djupt olyckligt om det infördes en samvetsklausul såsom man gjorde i samband med beslutet att tillåta kvinnor att bli präster för 50 år sedan. (Då präster som var motståndare kunde fortsätta vägra samarbeta med prästvigda kvinnor.)

Gör inte om misstaget med samvetsklausulen. Diskriminering är aldrig acceptabelt!

Åh dessa homofober

av Helle Klein

Vi var nog många som suckade tungt när vi hörde kristdemokraten Lennart Sacrédeus intervjuas i Agenda i går kväll.

Han menade på fullt allvar att om staten införde en könsneutral äktenskapslag och därmed gav homosexuella par rätt att ingå äktenskap så skulle man öppna för månggifte och sexuella relationer med djur. Herregud!

Det är sanslöst att den här typen av fördomsfullt nonsens kan uttryckas av en politiker 2008.
Inte blir det bättre av att mannen som har denna uppfattning har tagit sig namnet Sacrédeus – Sacre Deus= helig Gud.

Tacka vet jag Nina Eklund, en modig oppositionell kristdemokrat som också uttalade sig i Agenda.
Motståndet mot könsneutrala äktenskap har lagt sig som en våt filt över kristdemokraterna och blivit ett hinder att rösta på partiet”, sade Eklund.

Läs mer om äktenskapsdebatten här i dagens ledare i Aftonbladet.

Läs också den klartänkta prästkollegan Karin Långström Vinges bloggkommentar.

Sluta förhala, Reinfeldt

av Helle Klein

Sju av tio svenska vill att äktenskap ska gälla för såväl homosexuella som heterosexuella, enligt en ny Sifo-undersökning.
96 procent av Sveriges riksdag är för.
Det är bara det lilla partiet kristdemokraterna som är emot.
Och Fredrik Reinfeldt vet inte hur han ska göra med sin alliansregering.

Det är enkelt. Frågan är färdigutredd. Lägg proposition nu och låt kristdemokraterna rösta emot. Kd behöver den här frågan att profilera sig på för att kunna vara kvar som riksdagsparti och faktum är att det är bättre att kd samlar de moralkonservativa än att Sverigedemokraterna tar över dem.

Alliansen behöver väl inte vara överens i allt?
Kom igen, statministern! Svenska folket vill ha en lagändring NU!

Tisdag

av Helle Klein

Ännu en hektisk dag.
Ska på en lunch på stan. Sen till Storkyrkan och hämta upp mässkläderna som jag ska forsla till Nacka kyrka.
I Nacka ska jag träffa Nacka Värmdö Postens fotograf.
I morgon blir det intervju med dess reporter.

I dag går remisstiden ut för utredningen om könsneutral äktenskapslag.
Oppositionen är helt enig om att det är dags att införa en neutral lag som inte diskriminerar de homosexuella.

Den borgerliga alliansen är splittrad. Det är kristdemokraterna som vägrar gå med på en könsneutral äktenskapslag. Det finns dock hopp även inom det partiet – två ledamöter i kd:s partistyrelse går emot partilinjen och kräver att homosexuella ska få ingå äktenskap. Heja Nina Ekelund och Carina Liljesand!

Moderaternas partisekreterare Per Schlingman skriver bra i Aftonbladet i dag.

Förhoppningsvis införs den könsneutrala äktenskapslagen snart och kyrkan bestämmer sig för att ha en vigselordning för alla!

Kyrkostyrelsens konstiga beslut

av Helle Klein

Här intervjuas jag i Kyrkans tidning om kyrkostyrelsens konstiga ställningstagande angående förslaget om könsneutral äktenskapslag.
 
På väg till stationen i Uppsala i eftermiddags stötte jag ihop med Levi Bergström ledamot i kyrkostyrelsen. Han tillhör reservanterna och jag passade på att tacka honom för det. (Se min förra bloggnotis i ämnet)

Måtte kyrkomötet nästa år ta ett bättre beslut i frågan, dvs äntligen säga JA till VIGSEL av homosexuella par som vill ingå ÄKTENSKAP. Då har förmodligen Sveriges riksdag redan infört en könsneutral äktenskapslag.

Och sen införa en vigselgudstjänstordning där bibeltexter och böner finns som passar både homo- och heterosexuella kärleksrelationer. Faktum är att den försöksordning som finns för välsignelse av partnerskap har mycket bättre texter än den traditionella vigseln. Jag skulle vilja viga om mig, fniss.

Framförallt önskar jag slippa ingå i en diskriminerande ordning där vi skiljer på kärlek och kärlek och kallar det ena för parterskap och det andra äktenskap och välsignar det ena och viger det andra.
Basta!

Förvirrat, kyrkostyrelsen!

av Helle Klein

I dag har kyrkostyrelsen lämnat sitt remissvar på den statliga utredningen om könsneutral äktenskapslag. Kyrkans ledning, biskopar och förtroendevalda, säger ja till en gemensam lagstiftning men nej till att begreppet äktenskap också ska gälla samkönade parrelationer.
Goddag yxskaft!

Positivt tolkat är det bra att kyrkan anser att homosexuellt partnerskap är likvärdigt med ett heterosexuellt äktenskap. Inte heller förs någon teologisk argumentation för att begreppet äktenskap bara kan handla om relationen man-kvinna. Så bra, för det finns inte någon sådan.
Negativt tolkat är detta förvirrade remissyttrande ett utslag av kompromissandets ädla konst. Kyrkan är splittrad i denna fråga även om det finns en klar majoritet för homosexuella kärleksrelationer. Kyrkan är exempelvis för att välsigna ingånget partnerskap.
Men varför i allsin dar väljer kyrkostyrelsen och biskoparna att vara språkpoliser istället för spridare av evangelium? Att begreppet äktenskap historiskt alltid handlat om man-kvinna-relationen är förvisso sant men innehållet i begreppet äktenskap har sannerligen ändrats genom historien – det äktenskap som ingicks för hundra år sedan är inte alls detsamma som det som ingås i dagens samhälle.
Äktenskapet är en social konstruktion och har sett mycket olika ut juridiskt, kulturellt och religiöst under historiens lopp.

Att kyrkostyrelsen fortsätter använda de olika begreppen partnerskap och äktenskap innebär i realiteten ett särskiljande – konsekvensen blir att man fortsätter diskriminera.

Att först ställa sig bakom en könsneutral äktenskapsbalk, för att i nästa mening påstå att ordet äktenskap ska reserveras för heterosexuella par är ologiskt och riskerar att skada folks förtroende för Svenska kyrkan,” säger s-ledamoten Levi Bergström. Han och de andra socialdemokraterna i kyrkostyrelsen har reserverat sig till förmån för ett könsneutralt äktenskapsbegrepp. Utmärkt!

Enligt mina källor är det två biskopar som förordar att begreppet äktenskap ska omfatta både hetero- och homosexuella relationer: Martin Lind (Linköping) och Claes-Bertil Ytterberg (Västerås). Heder åt dem!

Kyrkan öppnar för att det ska gå att registrera partnerskap också i en kyrklig ordning (alltså inte bara välsignelse i efterhand). Så bra, men allt detta blir ju historia när riksdagen inom en snar framtid kommer att införa ett och samma begrepp och en och samma lag – det kommer inte att finnas några ”registrerade partnerskap”. Hur gör kyrkan då?

Nej, det är hög tid att utforma EN vigselordning för både homosexuella och heterosexuella ÄKTENSKAP.

Stiften splittrade om äktenskapet

av Helle Klein

Stiftens och domkapitlens svar på kyrkans interna remiss om den statliga utredningen om könsneutral äktenskapslag och vigselrätten håller på att skickas in till kyrkokansliet.

Jag läser på Kyrkans tidnings hemsida att Härnösands stift enhälligt beslutat både i stiftsstyrelsen och i domkapitlet att säga ja till samkönade äktenskap (de föreslår att kalla allt för giftemål, då kan både homosexuella och heterosexuella vara gifta) och ja till att kyrkan behåller vigselrätten.
Ett liknande beslut har Västerås stift tagit meddelade biskop Ytterberg nu i kväll på samtalet i Galaxen.
Lunds stifts stiftsstyrelse och domkapitel säger också ja till samkönade äktenskap och kyrklig vigsel.
Festligt nog vågade Uppsala domkapitel frondera mot sin biskop och stiftsstyrelsen och säger ja till samkönade äktenskap och fortsatt kyrklig vigselrätt.
Alldeles utmärkt!

Men vad sjutton håller mitt eget stift på med? Stockholms stiftsstyrelse och domkapitel tar inte ställning till frågan om samkönade äktenskap (!) men vill att kyrkan avsäger sig vigselrätten.
Mycket märkligt beslut.

Visby stifts svar hör dock till det mest pinsamma – kyrkan kan inte viga homosexuella par för då förlorar den sin ”kyrkliga heder”. Herregud! Är det kyrklig heder att diskriminera och döma ut människors kärlek som inte råkar passa den heterosexuella normen?
Den sexuella föreningen mellan två kroppar som passar ihop, är det fysiska uttrycket för en kompletterande gemenskap som berör också andra delar av människolivet”, skriver stiftet i sitt svar.
Så fick den biologistiska konservatismen sitt teologiska uttryck. Suck.
Det är mycket man kan motivera med en så kallad skapelseordning – mannens överhöghet över kvinnan, slavsystemet, apartheid osv… Visby stift borde nog fundera ett varv till på sin inställning till kärleken….

Sammanfattningsvis så verkar det som om det trots allt finns en majoritet bland stiften och domkapitlen som är för samkönade äktenskap och för vigselrätten.
Det bådar gott!
Kyrkomötet samlas till sin andra sammanträdesvecka nästa vecka. Då ska ett antal motioner om vigsel/äktenskapsfrågan upp till beslut.
Spännande. Ropen skalla: vigsel åt alla!

Sida 1 av 2
 • Tjänstgörande redaktör: Hans Österman
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB