Helle Kleins blogg

Skribent, debattör, präst

Arkiv för tagg vigsel

- Sida 1 av 2

Fega och modiga biskopar

av Helle Klein

I dag skriver vi om de fega biskopar som försöker bli av med den kontroversiella frågan om samkönade äktenskap genom att förorda att kyrkan ska bli av med vigselrätten. Det är en beklämmande hållning från ett kyrkligt ledarskap.

Som tur är finns det en framsynt minoritet biskopar som exempelvis ärkebiskopen och biskoparna i Linköping, Härnösand, Västerås och Skara – de och förhoppningsvis kyrkomötet i höst säger ja till kyrklig vigsel av homosexuella par!

I dag väljer Stockholms stift ny biskop. Jag hoppas innerligt det blir en som är tydlig i denna fråga…

Moderaterna för homovigsel i kyrkan

av Helle Klein

Moderaterna har i sitt politiska program inför kyrkovalet i höst skrivit in att partiet förespråkar att homosexuella par ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan.

”Vår uppfattning är att Svenska kyrkan också i framtiden ska ha kvar sin vigselrätt”, skriver de vidare.

Utmärkt!

Den politiska enigheten är därmed i det närmaste total inför höstens kyrkomöte när de tre stora partierna socialdemokraterna, centern och moderaterna förordar att kyrkan ska behålla vigselrätten och samtidigt säger ja till samkönat äktenskap.

De biskopar som är av annan mening lär få se sig besegrade.

Se upp för ny samvetsklausul!

av Helle Klein

Det ryktas att regeringen är på gång att lägga förslag om att införa en könsneutral äktenskapslag. Äntligen! Det är sannerligen inte en dag för tidigt.

Kristdemokraterna konstrar förstås. Men det är otroligt om detta lilla fyraprocentsparti kan stoppa en stabil riksdagsmajoritet från att genomföra det som utredare och svenska folket vill. I kväll ökade trycket på kristdemokraterna då folkpartiets riksdagsgrupp vägrar kompromissa i frågan.
Birgitta Ohlsson (fp) med flera riksdagsledamöter hotar att rösta med oppositionens förslag om inte regeringen kommer fram med en proposition.

Tydligen tänker regeringen gå på utredarens linje och låta det vara upp till präster i olika samfund att viga eller inte viga samkönade par. Det är en olycklig linje. Mer rakt hade varit att säga att de trossamfund som vill behålla vigselrätten måste ställa upp på svensk lag.
Jag anser att kyrkorna ska ha fortsatt vigselrätt för äktenskapet måste kunna ingås både i en religiös rit liksom i en civil. Däremot tycker jag det är oacceptabelt att någon enskild präst ska kunna fortsätta diskriminera.

Om nu regeringen lägger ett sånt förslag så bör Svenska kyrkan klart och tydligt deklarera att den ställer upp på en könsneutral äktenskapslag och att den som vill vara präst i Svenska kyrkan måste kunna samarbeta med HBT-personer och kunna tänka sig viga homosexuella par.

Det vore djupt olyckligt om det infördes en samvetsklausul såsom man gjorde i samband med beslutet att tillåta kvinnor att bli präster för 50 år sedan. (Då präster som var motståndare kunde fortsätta vägra samarbeta med prästvigda kvinnor.)

Gör inte om misstaget med samvetsklausulen. Diskriminering är aldrig acceptabelt!

Åh dessa homofober

av Helle Klein

Vi var nog många som suckade tungt när vi hörde kristdemokraten Lennart Sacrédeus intervjuas i Agenda i går kväll.

Han menade på fullt allvar att om staten införde en könsneutral äktenskapslag och därmed gav homosexuella par rätt att ingå äktenskap så skulle man öppna för månggifte och sexuella relationer med djur. Herregud!

Det är sanslöst att den här typen av fördomsfullt nonsens kan uttryckas av en politiker 2008.
Inte blir det bättre av att mannen som har denna uppfattning har tagit sig namnet Sacrédeus – Sacre Deus= helig Gud.

Tacka vet jag Nina Eklund, en modig oppositionell kristdemokrat som också uttalade sig i Agenda.
Motståndet mot könsneutrala äktenskap har lagt sig som en våt filt över kristdemokraterna och blivit ett hinder att rösta på partiet”, sade Eklund.

Läs mer om äktenskapsdebatten här i dagens ledare i Aftonbladet.

Läs också den klartänkta prästkollegan Karin Långström Vinges bloggkommentar.

Sluta förhala, Reinfeldt

av Helle Klein

Sju av tio svenska vill att äktenskap ska gälla för såväl homosexuella som heterosexuella, enligt en ny Sifo-undersökning.
96 procent av Sveriges riksdag är för.
Det är bara det lilla partiet kristdemokraterna som är emot.
Och Fredrik Reinfeldt vet inte hur han ska göra med sin alliansregering.

Det är enkelt. Frågan är färdigutredd. Lägg proposition nu och låt kristdemokraterna rösta emot. Kd behöver den här frågan att profilera sig på för att kunna vara kvar som riksdagsparti och faktum är att det är bättre att kd samlar de moralkonservativa än att Sverigedemokraterna tar över dem.

Alliansen behöver väl inte vara överens i allt?
Kom igen, statministern! Svenska folket vill ha en lagändring NU!

Tisdag

av Helle Klein

Ännu en hektisk dag.
Ska på en lunch på stan. Sen till Storkyrkan och hämta upp mässkläderna som jag ska forsla till Nacka kyrka.
I Nacka ska jag träffa Nacka Värmdö Postens fotograf.
I morgon blir det intervju med dess reporter.

I dag går remisstiden ut för utredningen om könsneutral äktenskapslag.
Oppositionen är helt enig om att det är dags att införa en neutral lag som inte diskriminerar de homosexuella.

Den borgerliga alliansen är splittrad. Det är kristdemokraterna som vägrar gå med på en könsneutral äktenskapslag. Det finns dock hopp även inom det partiet – två ledamöter i kd:s partistyrelse går emot partilinjen och kräver att homosexuella ska få ingå äktenskap. Heja Nina Ekelund och Carina Liljesand!

Moderaternas partisekreterare Per Schlingman skriver bra i Aftonbladet i dag.

Förhoppningsvis införs den könsneutrala äktenskapslagen snart och kyrkan bestämmer sig för att ha en vigselordning för alla!

Kyrkostyrelsens konstiga beslut

av Helle Klein

Här intervjuas jag i Kyrkans tidning om kyrkostyrelsens konstiga ställningstagande angående förslaget om könsneutral äktenskapslag.
 
På väg till stationen i Uppsala i eftermiddags stötte jag ihop med Levi Bergström ledamot i kyrkostyrelsen. Han tillhör reservanterna och jag passade på att tacka honom för det. (Se min förra bloggnotis i ämnet)

Måtte kyrkomötet nästa år ta ett bättre beslut i frågan, dvs äntligen säga JA till VIGSEL av homosexuella par som vill ingå ÄKTENSKAP. Då har förmodligen Sveriges riksdag redan infört en könsneutral äktenskapslag.

Och sen införa en vigselgudstjänstordning där bibeltexter och böner finns som passar både homo- och heterosexuella kärleksrelationer. Faktum är att den försöksordning som finns för välsignelse av partnerskap har mycket bättre texter än den traditionella vigseln. Jag skulle vilja viga om mig, fniss.

Framförallt önskar jag slippa ingå i en diskriminerande ordning där vi skiljer på kärlek och kärlek och kallar det ena för parterskap och det andra äktenskap och välsignar det ena och viger det andra.
Basta!

Förvirrat, kyrkostyrelsen!

av Helle Klein

I dag har kyrkostyrelsen lämnat sitt remissvar på den statliga utredningen om könsneutral äktenskapslag. Kyrkans ledning, biskopar och förtroendevalda, säger ja till en gemensam lagstiftning men nej till att begreppet äktenskap också ska gälla samkönade parrelationer.
Goddag yxskaft!

Positivt tolkat är det bra att kyrkan anser att homosexuellt partnerskap är likvärdigt med ett heterosexuellt äktenskap. Inte heller förs någon teologisk argumentation för att begreppet äktenskap bara kan handla om relationen man-kvinna. Så bra, för det finns inte någon sådan.
Negativt tolkat är detta förvirrade remissyttrande ett utslag av kompromissandets ädla konst. Kyrkan är splittrad i denna fråga även om det finns en klar majoritet för homosexuella kärleksrelationer. Kyrkan är exempelvis för att välsigna ingånget partnerskap.
Men varför i allsin dar väljer kyrkostyrelsen och biskoparna att vara språkpoliser istället för spridare av evangelium? Att begreppet äktenskap historiskt alltid handlat om man-kvinna-relationen är förvisso sant men innehållet i begreppet äktenskap har sannerligen ändrats genom historien – det äktenskap som ingicks för hundra år sedan är inte alls detsamma som det som ingås i dagens samhälle.
Äktenskapet är en social konstruktion och har sett mycket olika ut juridiskt, kulturellt och religiöst under historiens lopp.

Att kyrkostyrelsen fortsätter använda de olika begreppen partnerskap och äktenskap innebär i realiteten ett särskiljande – konsekvensen blir att man fortsätter diskriminera.

Att först ställa sig bakom en könsneutral äktenskapsbalk, för att i nästa mening påstå att ordet äktenskap ska reserveras för heterosexuella par är ologiskt och riskerar att skada folks förtroende för Svenska kyrkan,” säger s-ledamoten Levi Bergström. Han och de andra socialdemokraterna i kyrkostyrelsen har reserverat sig till förmån för ett könsneutralt äktenskapsbegrepp. Utmärkt!

Enligt mina källor är det två biskopar som förordar att begreppet äktenskap ska omfatta både hetero- och homosexuella relationer: Martin Lind (Linköping) och Claes-Bertil Ytterberg (Västerås). Heder åt dem!

Kyrkan öppnar för att det ska gå att registrera partnerskap också i en kyrklig ordning (alltså inte bara välsignelse i efterhand). Så bra, men allt detta blir ju historia när riksdagen inom en snar framtid kommer att införa ett och samma begrepp och en och samma lag – det kommer inte att finnas några ”registrerade partnerskap”. Hur gör kyrkan då?

Nej, det är hög tid att utforma EN vigselordning för både homosexuella och heterosexuella ÄKTENSKAP.

Vågar kyrkan gå före?

av Helle Klein

Kyrkomötet har sagt ja till fortsatt vigselrätt.
Det har dock inte specifikt uttalat sig om frågan om könsneutral äktenskapslag.
Det har däremot kyrkans stiftsstyrelser och domkapitel i en internremiss som kyrkostyrelsen har skickat ut. Bilden är mycket splittrad.
Här finns en bra sammanställning över alla svaren.

Nu väntar kyrkostyrelsens beslut. Styrelsen, där förtroendevalda sitter och ärkebiskopen är ordförande, ska svara på statens utredning om könsneutralt äktenskap.
Förhoppningsvis blir svaret ett rungande JA till att vi ska sluta dela in relationerna i partnerskap och äktenskap.
Ett begrepp för kärleken mellan två personer, tack.
Och samma lagstiftade rättigheter och skyldigheter.
Vore kul om kyrkan för en gångs skull hann före samhället…

I dagens Kyrkans tidning skriver den tidigare Karlstad-biskopen Bengt Wadensjö en lysande artikel där han jämför debatten om vilka som skulle få begravas i vigd jord i början på 1900-talet med dagens debatt om äktenskapet.
Staten kan vara mer kristlig än kyrkan, konstaterar Wadensjö.

Seger för folkkyrkan

av Helle Klein

Kyrkomötet beslutade med stor majoritet i dag att kyrkan ska behålla vigselrätten.
Mycket bra. Det är en seger för folkkyrkans försvarare.

Det går visserligen att principiellt hävda att äktenskapet/vigseln är en civilrättslig institution och inget som kyrkan ska ha med att göra (den juridiska delen) men insatt i vår tids stora debatt om homosexuellas rätt att ingå äktenskap skulle det bli helt fel om kyrkan avsa sig vigselrätten nu.

För alla människor som faktiskt tycker att kyrklig vigsel är något fint skulle det lätt kunna bli så att skulden lades på de homosexuella om den kyrkliga vigseln försvann.
Dessutom har det varit tydligt i debatten att de i kyrkan som inte vill acceptera en könsneutral äktenskapssyn har försökt ”lösa frågan” genom att hävda att kyrkan ska slopa sin vigselrätt.
Det är en omöjlig hållning och löser egentligen inget alls.
Tvärtom måste kyrkan göra upp med sin traditionellt sett homofoba inställning och hävda alla människors rätt till kärleken.
Vigseln är gestaltandet av två människors kärleksfulla relation. Gud är kärlek.
Kyrkan måste upphöra diskriminera!

Mer om detta på morgondagens ledarsida.

Sida 1 av 2
 • Tjänstgörande redaktör: Stefan Sköld, Jennifer Snårbacka, Fred Balke
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB