Medlemmarna avgör

Mediestormen kring Wanja Lundby-Wedin fortsätter efter gårdagens opinionsmätningar. Något nytt i själva AMF-frågan verkar däremot inte ha kommit fram. LO håller telefonsammanträde klockan tre i eftermiddag med fackförbundens ordföranden.

Många i medierna har uppfattningar om Wanja Lundby-Wedin borde sitta kvar eller inte. Vi på Aftonbladets ledarsida hävdade tidigt att LO-ordföranden inte borde sitta i så många styrelser och att det vore rimligt att hon lämnade AMF:s styrelse. Vi har samtidigt skrivit att Wanja Lundby-Wedin behövs som LO-ordförande.  Andra skribenter gör sitt bästa för att få bort henne. Det tillhör samhällsdebatten, även om det finns inslag av mediedrev som är obehagliga.

Men det finns en avgörande skillnad mellan folkrörelser, som facket, och den offentliga makten, som regeringsuppdrag. En folkrörelse måste grunda sina beslut på vad medlemmarna och deras förtroendevalda tycker, i de former som man kommit överens om, annars förlorar man sin styrka. Wanja Lundby-Wedin är vald av en LO-kongress, inte av opinionsinstitut eller medier. Det framgår inte särskilt tydligt bland de svarta rubrikerna.

De förtroendevalda inom fackföreningsrörelsen är de som ska väga samman de kortsiktiga motgångarna under AMF-affären med den långsiktiga förlusten om LO förlorar en kompetent ordförande, som betyder mycket både i Sverige och för fackföreningarna i Europa.

Det beslutet är upp till LO och dess medlemmar, inte till någon annan.

Mats

Senaste inläggen