Billström borde bjuda till

Alliansregeringen upprepar att ”arbetslinjen” ska gälla i migrationspolitiken. Snacka går ju. Snarare är det linjen ”Ökade krav på flyktingar ska ge oss fler röster” som gäller.

Ett exempel:

Före jul bestämde regeringen att asylsökande måste kunna visa upp pass eller annan id-handling för att få arbeta i Sverige. Sedan dess har antalet asylsökande som jobbar minskat med hela 90 procent, visar Radioekots granskning.

En del av minskningen beror på att det kommer färre asylsökande till Sverige och på att asylutredningarna ibland går snabbare. Men huvudförklaringen är de nya reglerna. Som migrationsminister Tobias Billström försvarar:

”Å ena sidan så bjuder den asylsökande till och ställer upp med att visa sina id-handlingar, detta i ett läge då vi vet att ungefär 90 till 99 procent av de som kommer inte visar sina id-handlingar och uppger att de inte har tillgång till dem.  Å andra sidan så erbjuder vi tillträde till arbetsmarknaden under förutsättning att man visar sin goda vilja. Det tycker jag är en bra balans.”

BIllströms ordval är otroligt. Asylsökande ska ”bjuda till” och ”visa god vilja” genom att visa sina id-handlingar. Men om de faktiskt inte har några?

Radioekot berättar om Abebeche, asylsökande från ett afrikanskt land. Hon har inget pass, det tog polisen i hennes hemland ifrån henne när hon satt i polishäkte. Hon blev våldtagen och misshandlad. Hennes man är försvunnen. Själv är hon efterlyst och hon har ingen kontakt med sin familj. Hon kan därför inte styrka sin identitet och får inte arbeta i Sverige.

Sådana är konsekvenserna av Billströms politik, som ersätter arbetslinjen med arrogans.

Åsa

Senaste inläggen