Vad gör Anders Borg?

Riksbanken har återigen sänkt styrräntan – den är nu bara 0,5 procent. Riksbanksekonomerna har hela tiden agerat aktivt men det penningpolitiska verktyget för att stävja lågkonjunkturen har snart nått vägs ände.

Alltmedan finansminister Anders Borg spår vädret från sitt fönster i Rosenbad.

Helle

Senaste inläggen