Fördomsfullt

Fördomar om könen skapar skillnader mellan könen, visar en föga överraskande internationell vetenskaplig studie. Många tror att män är bättre än kvinnor på naturvetenskap. I länderna med störst fördomar om könen, är skillnaden i provresultat mellan pojkar och flickor större.

”De stereotypa könsuppfattningarna ger vissa provresultat och provresultaten håller de stereotypa könsuppfattningarna vid liv”, säger forskaren Nazar Akrami.

Det är som vuxna som lär pojkar att bara leka med bilar. Och sedan säger ”min pojke gillar bara att leka med bilar”.

Åsa

Senaste inläggen