Utred Natos misstänkta krigsbrott i Libyen

I dag publicerar människorättsorganisationen Human Rights Watch rapporten ”Unacknowledged Deaths” där de gått igenom åtta av Natos flygangrepp i Libyen. Enligt rapporten dödades 72 civila, varav 20 kvinnor och 24 barn.

I mars publicerade Amnesty International en liknande rapport där de hade dokumenterat 55 namngivna civila som dödats av Nato i flygangrepp mot Tripoli, Zlitan, Majer, Sirte och Brega. Vi skrev om rapporten här.

Luftangreppen i Libyen avslutades i oktober förra året men än så länge har ingen tillfredsställande utredning gjorts av de krigsbrott Nato anklagas för. Det är oacceptabelt.

Sverige var ett av de icke-Natoländer som deltog i insatsen. Ungefär 40 procent av flygspaningen för hela insatsen levererades av svenska Gripenplan. Det innebär att Sverige alltså kan vara medskyldiga till att civila dödats i Libyen och, beroende av vad som hänt, till brott mot krigets lagar.

Sverige valde, efter krav från Håkan Juholt och Socialdemokraterna, att inte delta i attacker mot mål på marken i Libyen utan hålla sig till flygspaning. Det innebär inte att vi kan svära oss fria från vad den information som tagits fram används till eller vilka beslut som fattades av ledningen för insatsen.

Problemet är att vi inte vet vad som hänt. Både Amnesty och Human Rights Watch presenterar tunga belägg för att ett stort antal civila dödats. Dessa uppgifter måste utredas ordentligt. Offren måste få hjälp och kompensation.

Anders Lindberg

Senaste inläggen