Ryanair – argare än någonsin

För ett par veckor sedan skrev Jonna Sima en ledare om kritiken mot lågprisflygbolaget Ryanair när det gäller säkerhet och de anställdas villkor. Nyhetskroken var den rapport från spanska haverikommissionen som kritiserade Ryanair för bristande säkerhetstänkande och kommunikation mellan personalen när de flugit från Barcelona till Ibiza, trots att man kort före avfärd krockat med ett annat plan.

I artikeln refererades till upprepade klagomål från anställda och fackrepresentanter. Källorna redogjordes för i texten. I ett fall utelämnades information, vilket också gör att vi tar in en rättelse i papperstidningen i enlighet med Aftonbladets policy.

Ryanair är vanligtvis notoriskt svåra att få tag i. Fråga vilken resenär som helst som haft frågor om biljetter, bagage eller förseningar. Eller journalister, som försökt få kontakt med informationsavdelningen.

Den här ledaren föranledde dock febrila kommunikationsinsatser från Ryanair i form av oräkneliga mejl och telefonsamtal. Vi svarade med att hänvisa till de artiklar med vittnesmål från tidigare anställda och fackliga representanter vars uppgifter vi refererat till, samt att redogöra på telefon hur vi resonerat.

Huvudinvändningen från Ryanair är att de uppgifter som kommit från anställda och fack inte skulle tas på allvar eftersom de var ”union claims” – det vill säga kom just från fackligt håll.

Vittnesmålen från anställda över hela världen när det gäller anställningsvillkoren på Ryanair är sorglig läsning. Det är begripligt att företaget anser dem vara besvärande.

Men en bättre strategi än att argumentera för att ”union claims” inte är något värda, vore att ge sina anställda anständiga villkor.

Nedan följer ett av breven från Ryanair. Inklippt finns en genomgång av vad vi skrev och hur vi resonerade.

Karin Pettersson

___________

7th August 2012

RE – Ryanair – bäst på att vara värst

Dear Sir/Madam

The article by Joanna Sima * (Ryanair – bäst på att vara värst) contained a number of factual errors which must be addressed to ensure accuracy and truth in your reporting, opinion and publication.  I address each as follows:

1. Union claims that ‘safety and security of flights cannot be guaranteed’ are patently untrue when Ryanair pilots fully comply with the same EU safety regulations as all pilots flying in Europe.  These prohibit any pilot from flying more than 900 hours per year, which equates to less than 19 hours per week.

Vi skrev: ”Tidigare i år gick flera Ryanair-piloter anonymt ut och varnade resenärer för att säkerheten inte kan garanteras på grund av de hårda arbetsvillkoren.

Kommentar: Länk till Rapports nyhetsinslag: http://www.svt.se/1.2699932/ryanairs_piloter_varnar_for_flygsakerheten

2. Union claims that Ryanair employees are not entitled to sick leave and risk redundancy for being sick are also untrue with Ryanair employees covered by Ryanair’s sick pay scheme.

Vi skrev: ”De anställda saknar rätt till sjukersättning – och är de sjukskrivna mer än fyra dagar riskerar de att bli uppsagda.”

Kommentar: Det stämmer inte att de anställda inte har rätt till någon sjukersättning. Ryanairs personal är ofta anställd genom bemanningsbolag, med mycket dåliga arbetsvillkor. Vi tar in en rättelse med lydelsen: ”de anställda saknar rätt till sjukersättning i enlighet med lagstiftningen i det land företaget verkar.”

3. Union claims that crew pay for uniforms fail to clarify that employees receive an annual uniform allowance of €325, regardless of whether they purchase a uniform or not each year.’

Vi skrev: ” Kabinpersonalen får bekosta utbildning och uniform själva.”

Kommentar: Enligt fackliga företrädarevi har talat med, som tagit del av ett anställningskontrakt från förra året, måste de anställda själva betala sin utbildning och kostnad för kläder.

4. Union claims that crew ‘cannot live on their wages’ are patently untrue when Ryanair employees enjoy competitive salaries and continue working with Ryanair.

Vi skrev: Få i personalen vågar öppet träda fram och kritisera sin arbetsgivare. Men till norska NRK säger en före detta kabinanställd att många inte kan leva på sin lön. ”De tjänar så lite att de ibland har uppsökt välgörenhetsorganisationer för att få mat.””

Kommentar: Norska NRK gjorde i höstas en genomgång av löner och villkor för Ryanairanställda i Norge. Enligt granskningen http://160.68.205.231/nyheter/distrikt/ostfold/1.7829374 får de anställda en så låg lön att de lever under existensminimum.

The truth cannot be a casualty in opinion writing.  This ‘opinion’ piece contains only false claims from unions and not the truth.  The writer is entitled to an opinion but is not entitled to present false claims as facts, when each has been disproven by Ryanair.

Please correct the false claims with the facts listed above or publish this letter to address each false claims made in this article.

Please respond to this letter within 24 hours.

Regards

Stephen McNamara

Head of Communications

 

Senaste inläggen