Den stora gåtan är inte varför Spara har blivit Slösa

Från Spara till Slösa. Man anar att något kommunikativt geni på Moderaternas partikansli är ganska nöjd med hur Agendas intervju med M-ledaren Fredrik Reinfeldt rubriceras.

Det här är berättelsen som Moderaterna och alliansen vill ska sätta sig. ”Vi investerar Sverige starkare”, som M-ledaren säger.

Och då verkar man kunna leva med att anklagas för glädjekalkyler, att man bryter mot det finanspolitiska ramverket och att man inte når överskottmålet.

Nu ska det sjösättas reformer! Det ska investeras!

Men årets budget handlar inte om järnvägsbyggen eller stora satsningar på forskningen. Allt det där ligger i framtiden och med prognospengar som – faktiskt – inte finns.

Sedan Fredrik Reinfeldt kom till makten har andelen unga vuxna som helt saknar inkomst ökat med 50 procent. År 2005 var åtta procent av personerna i åldersgruppen 20-34 år helt utan egen inkomst. År 2010 var siffran 12 procent. Andelen unga vuxna som helt saknar egen inkomst har alltså ökat med 50 procent under de fem åren.

Samtidigt är antalet långtidsarbetslösa svenskar nu uppe i 70 000 personer. Ungdomar i långvarig arbetslöshet har på bara fyra år ökat med 700 procent. Enligt SCB:s senaste arbetskraftsundersökning är 7,8 procent (säsongsrensat) av svenskarna arbetslösa.

I den verkligheten – när ekonomin samtidigt riskerar att bli ännu sämre – sänker Fredrik Reinfeldt och Anders Borg bolagsskatten. Av de 23 miljarder Anders Borg har i reformutrymme går drygt två tredjedelar till storbolagen, när bolagsskatten ska sänkas från från 26 till 22 procent.

Sverige behöver snabba och kraftfulla insatser för att bekämpa arbetslösheten. Det behövs utbildning, stöd för utsatta grupper på arbetsmarknaden och bättre villkor för sjuka och arbetslösa för att skapa efterfrågan i ekonomin.

Så den stora gåtan är inte varför Moderaterna gått från Spara till Slösa, utan varför de lämnat walkover i kampen mot arbetslösheten.

Daniel Swedin

Senaste inläggen