Din fråga om ensamma flyktingbarn är fel ställd, Staffan

Centerpartiets riksdagsledamot Staffan Danielsson ställer på sin blogg en fråga:

Uppenbarligen anser flyktingar till EU att Sverige har de bästa regelverken, eftersom en så oproportionerligt stor andel av t ex ensamkommande flyktingungdomar väljer att ta sig till Sverige, ca 25-30 procent.

Menar Anders Lindberg, Aftonbladet, och menar Miljöpartiet att detta är en alldeles för låg andel och att Sverige istället borde sträva efter att ta emot 50 eller 75 procent av flyktingungdomarna?

Jag kan inte svara för Miljöpartiet men jag tycker frågan är fel ställd och jag vill förklara varför.

Men jag vill börja i en annan ände.

Enligt FN:s flyktingkommissariat UNHCR (läs mer i Global trends 2011) finns det i världen 25,9 miljoner människor som är på flykt både utom och inom länder på grund av konflikt eller förföljelse. Drygt 10 miljoner är flyktingar och drygt 15 miljoner är internflyktingar.

Av flyktingarna tar utvecklingsländerna emot 80 procent och världens 48 minst utvecklade länder tar emot 2,3 miljoner flyktingar.

Sverige beviljade förra året 12 726 uppehållstillstånd till flyktingar eller motsvarande. Antalet ensamma flyktingbarn som fick uppehållstillstånd samma år var 2036.

När Staffan Danielsson pratar om ”oproportionerligt stor andel” av är det dessa 2036 barn han menar. Så vad är det oproportionerligt mot?

De 25,9 miljoner människor som är på flykt i världen? Eller att Norge bara tog emot 858 ensamma barn 2011?

Staffan Danielssons horisont sträcker sig till Norge. Men om andra inte tar sitt ansvar, är det verkligen ett argument för att vi inte ska ta vårt?

Har Sverige möjlighet att ge uppehållstillstånd till fler än 2036 ensamma flyktingbarn?

Ja, Staffan, vi har möjlighet. Därför att vi är ett av världens rikaste länder och därför att alternativet är det vi ser hända just nu. Att barn, fruktansvärt traumatiserade barn, som Ali, 15 år, inte får hjälp. Trots att vi kan hjälpa. Vad säger det i så fall om oss?

Den rimliga frågan är inte om vi ska ta emot 50 eller 75 procent av de ensamma flyktingbarnen som kommer till Europa.

Den rimliga frågan är i stället hur vi hjälper fler och hur vi påverkar våra vänner i EU att hjälpa fler.

Och i ditt fall Staffan, är frågan vad du som riksdagsledamot tänker göra för att uppnå det?

Anders Lindberg

Senaste inläggen