Kvinnor – en demokratisk detalj

I dag skriver DN:s Peter Wolodarski – med utgångspunkt i en riksdagsmotion från tidigare S-riksdagsmannen Leif Pagrotsky – att 2018 bör bli ett officiellt minnesår för ”demokratins genombrott i Sverige”.

2018 är det nämligen ett hundra år sedan den liberale statsministern Nils Edén lämnade in en proposition till riksdagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor.

Wolodarski skriver:

Denna typ av projekt behöver flera år på sig för att förberedas, inte minst för att forskningsanslag ska kunna sökas och resultat presenteras lagom till själva märkesåret.

Leif Pagrotsky föreslår därför att regeringen tillsätter en nationalkommitté för att planera och genomföra vad man skulle kunna kalla 100 år av demokrati.

Någon däremot?

Ja då.

Det var ju i maj 1919 det formella beslutet togs i riksdagen om att kvinnor skulle omfattas av rösträtten (och 1884 lämnades den första motionen in om kvinnlig rösträtt).

Och det ju först 1921 som en svensk kvinna – givet att man inte var yngre än 23, förklarad omyndig, satt i konkurs eller försörjd av fattigvården – fick rösta.

Så gärna ett demokratiskt jubileum – men skjut på det. Det är ju lämpligare att fira byggnadens färdigställande än grundstensläggningen, så att säga.

För som sagt: sådana här projekt behöver flera år på sig att förberedas. Särskilt när det gäller kvinnor, tydligen.

Daniel Swedin

Senaste inläggen