Sagoberättarna på Sveriges Radio

I helgen sände Medierna i Sveriges radio ett program om invandring och integration med vinkeln att vi pratar för lite om problemen med invandring och integration. Inga kritiska röster tilläts vara med. Istället kommenterades inslaget av Andreas Johansson Heinö från Timbro som doktorerat med avhandlingen ”Hur mycket mångfald tål demokratin?”.

För ensidigheten i inslaget och problemformuleringen har Medierna fått stark kritrik. De försvarar sin därför i ett blogginlägg:

Men inga makthavare naglas fast trots att många misslyckas med att ge svar på hur samhället ska lösa de problem som uppstår när Sverige på ett mindre än ett halvsekel förändrats från vitt och homogent till mångfacetterat.

Detta ”vita och homogena” Sverige är en saga som dissikerats ingående av Maja Hagerman i ”Det rena landet”. Svenska Dagbladet skrev i sin recension:

Vår historia är inte någonting vi rekonstruerat ur källor och arkeologiska artefakter för att skapa en så sann bild som möjligt av vårt förflutna. Det är i stället en konstruktion vi berättar fram. Den göder vår självgodhet och målar ett porträtt som avbildar oss inte som vi varit utan som vi önskar att vi varit. Hagerman argumenterar övertygande för denna syn på historien. Hon visar hur våra föreställningar om vår etniska särprägel och vårt etniska ursprung genom hela historien byggts kring idéer som varit lösa antaganden eller rena sagor.

När Medierna nu ska belägga att var femte svensk är ett problem är det utifrån dessa sagor om vårt förflutna. En stabil grund.

Anders Lindberg

Senaste inläggen