Rapport från verkligheten

Västra och östra riksdagshuset med vy från Riksbron
Bild: Riksdagen

En arbetsgrupp i riksdagen har lagt fram ett förslag till ett nytt och strängare system för politikerpensioner. Tanken är att en riksdagsledamot som röstas bort eller avgår ska ha rätt till 50 000 kronor i månaden under två år.
Enligt tidningen Arbetet har nu Arbetsförmedlingen yttrat sig över förslaget, och synpunkterna har onekligen ett par poänger.

För det första påpekar Arbetsförmedlingen att det främsta argumentet för speciella politikerpensioner – att jobbet skulle vara så osäkert – knappast håller. I sitt svar skriver förmedlingen diplomatiskt att många på dagens arbetsmarknad upplever otrygghet. Stora grupper befinner sig i en situation ”med krav på snabb omställning och inte minst ekonomisk osäkerhet”.
Det låter som en sammanfattning av den politik riksdagsledamöterna faktiskt har skrivit ut för resten av befolkningen.

Arbetsförmedlingen är också skeptisk till förslaget om speciella jobbcoacher för avsuttna riksdagsledamöter. Förmedlingen föreslår i stället att de tidigare riksdagsledamöterna söker upp närmaste Arbetsförmedlingskontor för att få den servicen.

Här är det kanske Arbetsförmedlingen som missar något. Tydligen har arbetsgruppen i riksdagen – till skillnad från ledningen för Arbetsförmedlingen – läst rapporterna om hur jobbcoachningen egentligen fungerar.

Ingvar Persson

Senaste inläggen