Sätt stopp för bluffmakarna

I dag avslutar Aftonbladet Kultur och Palmecentrets gemensamma insamling till de lurade och utnyttjade skogsarbetarna från Kamerun. Den som vill ge ett bidrag i sista minuten kan göra det på postgiro 570-2.Kamerun

Det var TV-programmet Uppdrag Granskning som först berättade historien om hur företaget Skogsnicke AB rekryterat arbetare från Kamerun till plantering i Västerbotten. Berättelsen är på många sätt typisk för hur det faktiskt går till.

Skogsarbetarna har tvingats skuldsätta sig. De har fått betala för att få sina papper, och de har fått löften om anställningsvillkor som inte hade någon motsvarighet i verkligheten.

För de svenska myndigheter som skulle ta ställning till arbetstillståndet och för facket har företaget presenterat ett ”arbetserbjudande” som inte haft något med verkligheten att göra. Och när de utländska arbetarna väl fanns på plats har de tvingats till mycket sämre villkor.

Skogsnicke AB har fungerat som underentreprenör åt stora och erkända bolag som Holmen och SCA, som inte anser att de har något ansvar för de människor som planterar deras skogar.

Och det som kanske är mest häpnadsväckande, allt har skett helt enligt reglerna. Det är fullständigt tillåtet att rekrytera människor med falska löften. Det är lika tillåtet att skicka in påhittade dokument till myndigheterna, och det är helt i sin ordning att låta en underentreprenör agera målvakt när lurendrejeriet avslöjas.

Facket – i det här fallet GS – är i praktiken maktlöst. Till och med när det finns ett kollektivavtal. De fackliga förhandlarna lyckades till sist tvinga företaget att leva upp till avtalets miniminivåer, men absolut inte till de löften som delats ut.

Så fungerar de regler som regeringen och Miljöpartiet i skön förening har lagt fast, och det vet både Tobias Billström och Gustav Fridolin.

Förhoppningsvis kan den akuta situationen för de kamerunska arbetarna nu lindras av de insamlade medlen. Men insamlingar är egentligen ingen lösning.

Just i skogen blev situationen kanske något bättre när GS-facket i förra veckan lyckades få arbetsgivarna att gå med på mer insyn. Facket ska i fortsättningen kunna kontrollera att träffade kollektivavtal följs, också för anställda som inte är medlemmar.

Det är ett gammalt krav, som borde vara självklart på hela arbetsmarknaden.

Men facket kan inte ha hela ansvaret för att undvika att människor utnyttjas med hjälp av officiella dokument från svenska myndigheter. Inte ens med stöd av bättre insyn.

Om vi ska få stopp på utnyttjandet av människor från länder utanför EU måste arbetsgivarna tvingas ta ansvar för de löften de ger, och det måste ske en kontroll från de myndigheter som utfärdar arbetstillstånden.
Det vet Billström, och det vet Fridolin.

Just därför är det så provocerande att utnyttjandet bara får fortsätta.

Senaste inläggen