Nähä, siffertrixande Alliansen om försvaret? Igen?

Moderaterna måste tro att svenska journalister och väljare är idioter.

I veckan presenterade de sin stora försvarssatsning fram till 2024. 5,5 miljarder, u-båtar, flygplan och luftvärn.

Normalt diskuteras sådant i Försvarsberedningen först, nu är frågan om alliansens ledamöter ens var informerade i förväg.

I sak är det inget fel på inriktningen, fem ubåtar istället för fyra är bra, 70 JAS-plan mer rimligt än 60, luftvärnet behöver stärkas osv. Det svarar på en kritik som funnits ganska länge.

Men.

Finansieringen är helt oseriös.

Johan Wiktorin på Kungliga Krigsvetenskapsakademin har i dag på sin blogg gått igenom beräkningarna mer i detalj. Det är läsvärt.

Och rent ut sagt pinsamt. På punkt efter punkt skiljer sig Alliansens kommunikation från vad de faktiskt föreslår.

För det första går det inte alls att räkna på perioden 2019 till 2024. Denna del är helt enkelt inte finansierad. Ingen ”Krona för krona”-princip inom försvarspolitiken alltså.

För det andra är beloppen inte inflationssäkrade från nu utan från den dag de betalas ut. En miljard 2024 är alltså inte en miljard i dagens penningvärde utan i penningvärdet om tio år. Det blir stor skillnad.

För det tredje fortsätter regeringens åtstramningar för Försvarsmakten. Dels handlar det om en ”adminstrativ effektivisering” som minskar anslaget med ungefär 100 miljoner per år. Dels om det så kallade ”Regeringsbeslut 5” som omfördelar kostnader inom försvaret och skär 500 miljoner på lönekostnader.

För det fjärde är en stor del av ”satsningen” i själva verket en omfördelning från internationella insatser och forskning. Detta är i sak dessutom tveksamt. Sveriges fredsinsatser behöver snarare öka. Och hur tänkte regeringen rekrytera nya soldater utan möjligheten att faktiskt få bidra till fred och säkerhet i vår omvärld?

Enligt beräkningen på Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg återstår ett högre anslag på 443 miljoner 2018.

Siffran 5,5 miljarder 2024 är alltså rök och speglar.

Som vanligt inom Reinfeldts försvarspolitik alltså.

Senaste inläggen