Vi får ingen insyn i M:s pengar detta val heller

Den 18 mars i år berättade M att de hittat 23 nya miljoner i sin bokföring. Synd att lagen om öppen partifinansiering började gälla först 13 dagar senare. Så nu har vi ingen insyn i M:s finansiering av den här valrörelsen heller.

Så det kan bli.

Beskedet om de 23 miljonerna var lite oväntat, så sent som 18 oktober året innan gjorde Moderaterna ett utspel i DN om hur lite resurser de hade inför valet.

I efterhand framstår alltihop som väldigt märkligt. Krav på lag om öppenhet i partiernas finansiering framfördes nämligen redan inför valet 2010. Nästan alla partier var positiva men Moderaterna fördröjde beslutet. När lagen väl trädde i kraft 1 april i år står det inskrivet i övergångsreglerna att den bara gäller intäkter som kommit verksamheten till del efter utgången av mars 2014.

Det betyder att Moderaterna alltså avsiktligt sköt upp lagen till efter att de presenterat sitt bokslut inför valbudgeten. 

Partierna lever heller inte från hand i mun. Finansiering löper över flera år, medel fonderas och pengar kan flyttas fram och tillbaka mellan finansiella poster, regionala organisationer och stiftelser. För att veta var Moderaternas pengar i detta val kommer i från måste vi ha möjlighet att gå igenom allt detta. Definitivt från 2010 och framåt men helst ändå från 2004, sedan dess har Moderaterna med all säkerhet sparat sin bokföring.

När jag ringde Moderaterna igår och frågade om de 23 miljonerna och Moderaternas finansiering blev jag hänvisad till hemsidan och deras bokslut. Att ekonomin drastiskt förbättras mellan utspelen i oktober 2013 och mars 2014 beror på god hushållning.

Detta kan självklart vara sant. Men svaret är inte tillfredsställande. För vi har bara Moderaternas ord på att de inte har något att dölja. Och vi vet med säkerhet att Moderaterna hittills tagit emot tiotal miljoner av hemliga givare. Var finns de pengarna idag?

Det är ingen vågad gissning att Moderaterna sparar i ladorna inför ett val. Men väljarna har faktiskt rätt att veta vem som ytterst finansierar deras valrörelse. Vi fick inget veta kring vem som betalade Moderaternas valrörelser 2006 och 2010. Nu har Moderaterna gjort det omöjligt att kontrollera även pengarna i valet 2014.

Jag ska slå vad om en sak.

Jag tror att Moderaterna i sitt bokslut 2013 knöt ihop varenda lös tråd som finns kring partiets hemliga bidragsgivare. Lagen, som nu gäller, kommer visa sig helt tandlös, för från och med 1 april 2014 kommer det inte finnas något att berätta.

Så stängs ett kapitel i svensk politik. Ett kapitel som sammanföll med den största privatiseringen i Sverige någonsin och som ramas in av varumärken som Serafen, Carema, Attendo, JB-koncernen och Hälsans förskola.

23 miljoner är för övrigt mer än hela MP:s valbudget.

Anders Lindberg

Läs gärna rapporten ”Makten över debatten” från Arbetarrörelsens tankesmedja från 2009 som startade debatten.

Senaste inläggen