Oavsiktligt avslöjar Jan Björklund en svag punkt i alliansens "jobbpolitik"
Oavsiktligt avslöjar Jan Björklund en svag punkt i alliansens ”jobbpolitik”

Att regeringen tänker ta bort den korkade och ineffektivare ungdomsrabatten på arbetsgivaravgiften väcker förväntad vrede. ”Slutet för jobbpolitiken” utropar till exempel Annie Lööf och förutspår i princip att kommande generationer från och med nu får räkna med ett ständigt utanförskap.

Så där har det låtit från borgerliga röster i alla kanaler. Ödesmättat och absolut utan några precisa uppgifter om kostnader eller hur många jobb som skulle kunna försvinna i verkligheten. Sådana uppgifter finns nämligen knappast.

Men en borgerlig röst har dock utmärkt sig genom att välja en helt annan angreppsvinkel, Jan Björklund. Folkpartiledarens främsta oro rör försvaret, som enligt hans uppfattning riskerar en skattesmäll på en halv miljard kronor för de anställda soldaterna.

Ur ett försvarspolitiskt perspektiv går det kanske att förstå Björklunds oro. En halv miljard är mycket pengar i en budget som ansträngs av ubåtsjakt och helgtjänstgöring för flygofficerarna.

Men samtidigt och antagligen oavsiktligt avslöjar Björklund själva grundproblemet med de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga, i alla fall som jobbpolitik.

Det kan nämligen inte finnas någon som tror att försvaret nu kommer att börja anställa gamla gubbar och tanter för att bevaka gränserna och bemanna utlandsmissioner.

Försvaret anställer unga för att de är bäst lämpade för soldatyrket och för att trygga framtidens personalförsörjning. Rabatten på arbetsgivaravgiften blir bara en gratifikation, och det rör sig alltså inte om småpengar.

För arbetsgivarna till de flesta ungdomarna på svenska arbetsplatser är det förstås precis likadant. De anställer unga för att de passar för jobbet. Ett par år med lägre arbetsgivaravgift blir bara ett plus i bokslutet.

Det är precis därför som generella subventioner, som sänkt arbetsgivaravgift för vissa grupper, är så ineffektiva. Vill man föra försvarspolitik är det bättre att satsa pengarna på försvaret. Och vill man underlätta ungdomars väg in på arbetsmarknaden är det mycket bättre att ge arbetslösa ungdomar det stöd, till exempel i form av utbildning eller erfarenhet.

Senaste inläggen