Sluta gå vaccinationstvivlare till mötes

I fjol inrapporterades ett rekordstort antal fall av mässling i USA: 644 stycken.

Siffrorna för januari – cirka 100 fall i 14 delstater – ger en förvarning om att rekordet kan bli slaget i år.
Mässlingsutbrottet började på Disneyland i Kalifornien, men har spridit sig till flera andra delstater och över gränsen till Mexiko.

Vad beror utbrottet på? Att föräldrar inte låter vaccinera sina barn mot sjukdomar av rädsla för vad vaccinationen kan leda till.

Det finns områden i landet där så många som 15 procent av barnen numera inte alls är vaccinerade och skälet är framförallt föräldrarnas övertygelse om att vaccin kan orsaka autism.
I en brittisk studie från 1998 hävdade forskare att det fanns ett samband mellan MPR – ett vaccin som tas i omgångar och skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund – och autism.Resultatet visade sig vara ett misstag och sambandet mellan vaccin och autism har aldrig kunnat påvisas.

Parallellt med autismskräcken finns det också mängder av konspirationsteorier av mer iögonfallande karaktär: läkemedelsbolagen har själva skapat sjukdomarna för att tjäna pengar eller att bolagen ger oss ännu svårare sjukdomar via sprutorna.

I USA talar man om vaccinationsmotståndare som ”anti vaxxers” och i kölvattnet av mässlingsutbrottet har rörelsen gett upphov till bra journalistiska granskningar, talkshowhumor och festliga nättrollningar.
Samtidigt är vaccination på dödligt allvar.

Så här skrev Anna Hellgren om svininfluensa i Arena för sex år sedan:

På ett plan handlar vaccinationer om att hindra farliga sjukdomar från att utvecklas till epidemier, på ett annat om praktisk solidaritet. För att ett vaccin ska kunna hindra smittspridning krävs att majoriteten vaccinerar sig – även om själva sjukdomen bara kommer att vara dödlig för ett fåtal.

Det kräver i förlängningen solidaritet över nationsgränser, eftersom ett lands vaccinationsnivåer indirekt påverkar befolkningen i andra länders utsatthet för eventuella smittorisker. Ungefär som att de som drabbas hårdast av svininfluensa är människor med redan nedsatt hälsa i form av luftvägs- eller hjärtproblem, men för att deras risker ska minska krävs att den friska majoriteten solidariskt vaccinerar sig.

Det är fortfarande lika sant.

Men hur når man de människor som inte vill vaccinera sig, inte vill visa solidaritet?
I helgen skrev Carl Johan von Seth en läsvärd ledare i Dagens Nyheter om vaccin och nämnde där statsvetaren Brendan Nyhan. Nyhan har i sin forskning funnit att vetenskapliga fakta om vad vaccin är och hur det fungerar inte biter på folk som bestämt sig för att vara misstänksamma.

I en intervju på sajten Vox berättar Nyhan att han tror att det bästa sättet att få folk att ta sina sprutor är att vårdgivare slutar vara så tillmötesgående när vaccinationer kommer på tal:

Studies have found that providers who use presumptive language, saying, ’It’s time for some shots,’ are much more likely to have successful vaccine compliance than providers who use participatory language like, ’What do you think about shots?’ It’s of course important to respect patient autonomy but I think, at the same time, the language providers use gives patients a cue about the strength of the medical evidence.

If you roll into the emergency room on a stretcher with a gun shot wound, no one says, ’How do you feel about getting bullets out of you?’ They say, ’We need to get this out of you now.’ There is a move in medicine toward participatory approaches in contexts in which the benefits are less clear. But this is an area where the science is very clear and the language we use should reflect that.

Det kan vara värt att tänka på, även i Europa.
Här har antalet mässlingsfall ökat med 348 procent sedan 2007.

Senaste inläggen