SvD stormar mot hittepåbeslut

Riktigt sunkigt, regeringen! ropar Svenska Dagbladets reaktionära ledarsida i en text som publicerades i dag.

Vad handlar det om? Jo, tydligen har regeringen beslutet att medlemskap i Hyresgästföreningen – som förhandlar om hyror – ska ingå i den så kallades riksnormen för socialbidrag.

Att en reaktionär ledarsida är emot att en fattig människa ska kunna vara medlem i Hyresgästföreningen är nu inget konstigt. Det riktigt konstiga är att regeringen inte alls har beslutat det som SvD påstår.

2013 skrev Hyresgästföreningen till regeringen och begärde att ett medlemskap i föreningen skulle ingå i normen för socialbidrag.

Och i torsdags beslutade nämligen regeringen att inte ändra i socialtjänstlagen så att medlemskap i Hyresgästföreningen ska ingå i riksnormen.

Så här skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) i beslutet:

Riksnormen i försörjningsstödet, som beslutas av regeringen, ska täcka skäliga kostnader för sex utgiftsposter – livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälso- och hygien samt dagstidningar, telefon och TV-licens. Valet av utgiftsposter i riksnormen motiverades i prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen med att dessa poster var lämpliga att schablonisera och att de utgjorde nödvändiga vardagsutgifter. Utöver dessa poster ingår i försörjningsstödet även, vid behov, en rätt till bistånd till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemsavgift i fackförening och arbetslöshetskassa.
Dessutom kan den enskilde vid behov ha rätt till bistånd för sin livs- föring i övrigt, exempelvis skäliga kostnader för bredband, glasögon, hemutrustning, läkarvård etc. Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Regeringen bedömer mot bakgrund av vad som angetts ovan att det inte finns skäl att göra förändringar i socialtjänstlagen med anledning av Hyresgästföreningens skrivelse.

Det där beslutade man alltså om i torsdags.
I dag är det måndag, men det har alltså inte hindrat SvD från att gå loss.
Intressant nog så visste SvD:s ledarsida redan i fredags att beslutet var taget.

Uppdaterat:

Nu har Svenska Dagbladets rättat sitt misstag. Eller, ja, de har bloggat om att de gjorde fel.

Så här skriver skribenten Maria Ludvigsson:

dagens ledare skriver jag om ett ärende på regeringssammanträdet förra veckan. Förslaget, som kom från Åsa Regnér, innebar att avgiften till intresseorganisationen Hyresgästföreningen skulle ingå i beräkningsunderlaget för socialbidrag. Ett mycket märkligt förslag.

Bra försök, men det blev fel igen.

Det var Hyresgästföreningen som, genom sin dåvarande ordförande Barbro Engman, skrev till regeringen i augusti 2013 (dnr S2013/5681/FST) och bad dem att vidta åtgärder för att se till att medlemskap i HGF skulle ingå i riksnormen. Det var alltså inte Åsa Regnérs förslag, som nu SvD låtsas.

Nytt försök till rättelse, kanske?

Senaste inläggen