Sverige och flyktingarna: Det här kan du göra

I dag avslutar vi vår serie om Sverige och flyktingarna med ett besök hos Migrationsverket och med en lista på förslag till våra politiker med vad de kan göra bättre. Vi skriver också att det svenska samhället är större än staten och att fler mesta ta ansvar för att flyktingmottagandet fungerar.

Föreningsliv, samfund, bildningsförbund, folkhögskolor och helt vanliga människor gör redan ett hästjobb, men under publiceringen har vi fått många mejl och telefonsamtal av läsare som ställer en fråga: Vad kan jag göra?

Många vill hjälpa till, ha en uppgift, hugga i.

Här när några svar, men inte alla, på vad du kan göra:

Bli språkvän eller flyktingguide
Här kan du hjälpa nyanlända att få en bra start i sitt nya hemland. Språkvänner och flyktingguider möjliggör kontakten med svenskar och svenska samhället, öka kunskapen om svenska språket, samhället och traditioner. I många svenska kommuner finns flyktingguider, kontakta din hemkommun eller kolla in sajten språkvän.se.

Hör av dig till ett studieförbund, en lokal idrottsförening, kyrka eller annat samfund
Många organisationer av det här slaget har språkkaféer, mötesplatser, studiecirklar, träningar och dylikt för nyanlända. Kolla om det finns det sådant på din ort och i sådana fall är de alldeles säkert intresserad av ditt stöd och din hjälp.

Kompis Sverige
Röda Korsets projekt Kompis Sverige matchar nyanlända med etablerade svenskar för att skapa nya vänskaper i ett samhälle där det kan vara svårt att lära känna varandra.

Internationella Bekantskaper
Internationella Bekantskaper är en förening som arbetar med att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och personer som vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska samhället. Arrangerar bland annat läxläsning, stadsvandringar och språkstöd.

Tamam – Vänskap utan gränser
Ideel organisation som arbetar med barn och unga kring mångfald och antirasism för att skapa nya mötesplatser, organisera meningsfulla fritidsaktiviteter, ge alla lika förutsättningar i skolan och uppmuntra unga människors samhällsengagemang.

Svenska med baby
Med samtal och joller som metod vill man skapa nya möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen.

Integration i praktiken
Röda Korset-projekt som via volontärer hjälper asylsökande med bland annat språkträning

Invitationsdepartementet
Verkar för ett inkluderande samhälle där främlingar blir till middagsgäster. Gamla och nya svenskar bjuder hem varandra över en bit mat och övar på att tala svenska.

Kompisbyrån
Nätverk med över 1 000 personer som både vill öva och lära ut svenska och möts över en kompisfika för ett kulturellt utbyte mellan personer med olika bakgrund, erfarenheter, intressen och åldrar.

Individuell människohjälp
IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap, men arbetar även med integration i Sverige. Arrangerar språkkaféer, tjejträffar, besök på transitboenden och läxhjälp.

Senaste inläggen