Valfriheten det perfekta brottet

Det är inget mindre än förtroendet för välfärdsstaten som står på spel.

Brottsförebyggande rådet har i en rapport visat att en stor del av Arbetsföremedlingens stöd till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa går rakt ner i yrkeskriminellas fickor. Arbetsförmedlingen lade å sin sida ner projektet med etableringslotsar efter misstankar om bedrägerier, mutor, hot, utpressning och terrorrekrytering.

I spåren av lagen om valfrihet, LOV, har en rad kommuner rapporterat om att kostnaderna för hemtjänst skenar och antalet brukare ökar. I Södertälje misstänker man att det beror på att skattepengar betalades ut till yrkeskriminella och en stor bedrägerirättegång pågår.

När blind ideologi får styra har valfrihetssystem rullats ut, privatiseringar genomförts och subventionsapparater byggts upp. Tyvärr har det medfört att kriminella har lärt sig att det är hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan man mer eller mindre riskfritt kan hämta hem stålarna.

I förra veckan uppmanade Dagens Nyheters liberala ledarsida de borgerliga partierna att agera på det här och att lansera politiska förslag för hur man kan komma åt avarterna.

Det är en uppmaning man kan stämma in i – även om DN mest tycks oroas för att verkligheten ska ge vänstern rätt i sin kritik av vinstsystem i välfärden.

Insikten att valfrihetsideologin underlättat för systemhotande brottslighet borde skicka kalla kåra längs ryggraden på våra borgerliga politiker.

Men icke.

Nu är det dags att regeringen på allvar tar tag i fifflet och fusket.
Välfärden kan inte få vara tjuvarnas marknad.

Senaste inläggen