Tre svåra frågor i Paris

Senare i kväll väntas ett nytt avtalsförslag i klimatförhandlingarna i Paris.

De tre riktigt svåra frågorna handlar om:

Ambitionsnivån – vilken temperaturhöjning kan accepteras? Så lågt som möjligt givetvis, men här handlar diskussionen om 1,5 grader, under 2 eller just 2. Vad det än blir kommer det att krävas stora insatser.

Finansieringen – pengar från rika länder till fattiga för anpassning och omställning. De rika länderna har redan lovat att mobilisera 100 miljarder US-dollar per år. Vad kommer den ”mobiliseringen” att innebära? Blir det reda pengar?

Differentieringen – hur ska ansvarsfördelningen mellan fattiga och rika länder se ut? Ska de rika avstå eller blir det fattigare länder som får hålla tillbaka?

Förhandlingarna här i Paris visar att klimatfrågan i grunden alltid handlar om rättvisa.

Eva Franchell

Senaste inläggen