Båtskatt leder inte till afrikansk misär, Janerik Larsson

I somras skrev jag att äganderätten inte är någon absolut rättighet, vilket egentligen är ganska självklart.

Ändå kraven på ökad respekt för äganderätten ljuder allt högre. Skatterna på förmögenheter, fastigheter, gåvor och arv är ett minne blott och markägare vill inskränka allemansrätten.

Ett exempel jag tar är bristen på svenskt båtregister och skatt för lyxbåtar.

Janerik Larsson, sidekick på Svenska Dagbladets ledarsida, blev förgrymmad.

Han drar en linje från mina synpunkter till svältens Afrika.

En internationell utblick är talande. Bristande äganderätt är den viktigaste förklaringen till Afrikas fattigdom.

Nja…

Steget mellan båtregister och svältande i Afrika är möjligen lite väl halsbrytande.

Men tesen är intressant. Att det inte är kolonialism, krig, diktatur, religiös extremism, sönderfallande stater, etniska konflikter, stormakternas spel eller någon annan vanlig förklaring som ligger bakom Afrikas problem utan brist på äganderätt.

Är det så?

På ett plan har naturligtvis alla ovanstående faktorer i olika grad bidragit men har just bristen på äganderätt en särställning?

För ett par år sedan besökte jag Zimbabwe och träffade bland annat lantbruksarbetarnas fackföreningar. Utifrån deras situation ligger det mycket i att bristen på fungerande äganderätt spelat stor roll i hur Zimbabwe fallit samman de senaste åren.

Men det viktigaste var bristen på demokrati och politiska fri och rättigheter. En bättre respekt för äganderätten skulle säkert göra livet bättre för många och få ekonomins hjul att snurra lite bättre, men det som verkligen skulle förändra vore rätten att organisera sig, att skriva vad man vill och att själv välja regering.

På många sätt hänger detta ihop med näringsfrihet och äganderätt men som vi sett i exempelvis Kina går det utmärkt att ha en kapitalistisk ekonomi utan vare sig demokrati eller mänskliga fri och rättigheter.

När högern allt mer försöker få äganderätt att framstå som en överordnad rättighet missar man detta.

Det är inte i första hand bristen på äganderätt som gett Zimbabwes diktator Robert Mugabe möjlighet att stjäla jordbruksmark utan bristen på demokrati och oberoende institutioner i landet.

Utan demokratin står alla andra rättigheter på spel. Och alla andra rättigheter kan försvinna, även äganderätten.

Anders Lindberg

Senaste inläggen