DET HÄR ÄR EN PLUS-ARTIKEL

Tack för den här säsongen!

Tack för den här säsongen!

Nä, nu har jag gått och trampat i en dryg vecka i väntan på att få veta var Klingburgaren kommer serveras nästa säsong, men inget besked kommer så jag tar och släcker lägerelden för säsongen; sopar bort de svartbrända vedklabbarna, krattar sanden, bär in möbler och fotogendunk i förrådet och...