Startsida / Inlägg

Här är lärarnas omdömen om partiledarnas tal

av Anette Holmqvist
Eva-Lis Sirén. Foto: Urban Andersson.
Eva-Lis Sirén. Foto: Urban Andersson.

Politikerkollen har gjort det till en liten tradition att låta Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, betygssätta partiledartalen i Almedalen. För andra året i rad presenterar vid därför ”lärarnas omdömen”.

Socialdemokraterna: Eva-Lis Siren: Stefan Löfven kallade skolan för samhällets hjärta och vill att den svenska skolan ska tillhöra en av EU:s fem främsta. Han tryckte i talet på att det måste till en nationell samling med skolans alla aktörer för att skapa samsyn och långsiktighet i skolpolitiken. Det är mycket välkommet. Nya löften fokuserades på förskolan. Det är utmärkt att S-ledaren är beredd att minska småbarnsgrupperna. Men varje förslag om mindre grupper och klasser måste också innehålla förslag för att locka lärare. För att höja lärarnas status måste lönerna upp.

Sverigedemokraterna: Eva-Lis Siren: Jimmie Åkesson talade inte alls om skolan. Talet handlade främst om invandringspolitik med budskap som går stick i stäv med skolans grundläggande värderingar. Medan Åkesson gör skillnad på folk och folk, står skolan upp för alla människors lika värde.

Kristdemokraterna Eva-Lis Siren: En gnutta humor är alltid trevligt men här blev det betydligt mera försök till skojande än politiska besked. Skolan lyste med sin frånvaro utom i ett avseende – det ska bli mer idrott. Antingen kan detta uppfattas som ett besked om totalt sett fler lektioner. Det kräver i så fall både pengar och mer av skolans verkliga bristvara – lärare. Det kan också uppfattas som att idrottslektioner ska ersätta andra ämnen. Förslagen om flera lektionstimmar i olika ämnen haglar tätt och uppfinningsrikedomen om vad skolan ska lära ut känner inga gränser. Att föreslå mer av ett ämne utan att säga vilka timmar som ska tas bort ger mer intryck av populism än eftertanke. Jag utgår från att Kristdemokraterna har en genomtänkt idé för finansiering och ser fram emot att de presenterar den i god före valet.

Miljöpartiet Eva-Lis Siren: Vi saknade bredd i språkrörets tal som helt fokuserade på jämställdhet och miljöpolitik. I motsats till när språkrörskollegan talade förra året så nämndes skolan knappt i år. Eleverna fanns med när Åsa Romson talade om stressade unga kvinnor som möter stressade lärare. Hur stressen i skolan ska motverkas fanns det dock inga idéer om i talet. Hon hade också kunnat nämna de icke läsande och omotiverade pojkarna som är skolans stora utmaning. Vem bryr sig om dem och hur ska resurserna fördelas så de får det tidiga stöd som de har rätt till? Att få dem motiverade i skolan och engagerade i samhället vore en klar framgång för miljö- och jämställdhetsarbete. Det vore dessutom ett förebyggande arbete mot den främlingsfientlighet som Åsa Romson med rätta vill bekämpa.

Moderaterna Eva-Lis Siren: Statsminister Fredrik Reindeldt inledde sitt tal med att tacka för lärarnas insatser. En trevlig gest mot dem som mer än några andra avgör hur Sverige ska klara framtidsutmaningarna. Därefter saknade skolfrågan utrymme men något blev ändå sagt om vad regeringen gjort. Bland annat kunde han berätta att dagens elever nu är måttligt förtjusta över det nya betygssystemet där det är svårare att få högsta betyg och över förslaget om fler matematiktimmar. Trots det vågade sig Reinfeldt på att lova att dagens elever kommer att tacka honom i framtiden. Men om eleverna på grund av lärarbristen inte möts av lärare med rätt förutsättningar för jobbet och kanske inte ens av utbildade mattelärare så är risken uppenbar att de förväntade lovorden uteblir. Det återstår att se hur det går med tacksamheten.

Vänsterpartiet Eva-Lis Siren: Jonas Sjöstedt ägnade mycket av sitt tal åt välfärden utan att ge skolan något större utrymme. Sjöstedts universallösning på skolans utmaningar är att stoppa vinster i välfärden. Det är angeläget att resurserna kommer eleverna till godo, men ett vinstförbud hjälper inte mot lärarnas stora administrationsbörda eller bristen på speciallärare och specialpedagoger. Sjöstedt kunde ha talat om det lärarna behöver för att få bättre förutsättningar att undervisa: tid, lön och bättre kringstöd.

Folkpartiet Eva-Lis Sirén: Jan Björklund lanserade jämställdhetsmiljarden som ska gå till fler karriärtjänster inom skola och offentlig sektor. Det är välkommet med en satsning på förskollärarnas löner, men utbildningsministern missar återigen den helt nödvändiga speciallärarsatsningen. Den nationella lärarkrisen finns inom samtliga lärargrupper och måste hanteras omedelbart. Då krävs rejäla lönesatsningar för att öka statusen på läraryrket och det är dags för Björklund att släppa sin hjärtefråga förstatligandet av skolan. Nu krävs istället förverkligandet av löften som leder till förändring på riktigt.

Centerpartiet Eva-Lis Siren: Centerpartiet visar återigen tydligt att skolan inte är ett prioriterat område för partiet. Annie Lööf pratar om arbete och tillväxt men missar helt att nämna förutsättningarna för att fler människor ska nå sina drömmar och för att Sverige ska blomstra – utbildning. När ska Centerpartiet och Sveriges näringsminister inse sambandet mellan skola och tillväxt? Det är självklart smartare att investera tidigt för att slippa reparera i efterhand. Utbildning är grunden till allt. Utan en välmående skola kommer vi varken kunna lösa arbetsmarknadsproblem, miljöproblem eller ett segregerat Sverige.

 • Tjänstgörande redaktör: Hans Österman
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB