Startsida / Inlägg

Socialstyrelsen: ”Det är för dålig bemanning”

av Kristina Edblom

7700 personer har svarat på Socialstyrelsens enkät om bemanningen i demensvården. Och resultatet är nedslående.

Anders Printz, Socialstyrelsen

En överväldigande majoritet har svarat att de inte tycker att det finns tillräckligt med personal för att de dementa ska få äta, gå på toaletten, duscha eller gå och lägga sig i rätt tid. 80 procent av de som svarat på enkäten arbetar inom demensvården. Även anhöriga har svarat.

– Enkäten visar att nästan 8 000 personer upplever att människor inte får sina mest grundläggande behov tillgodosedda, som att äta, komma ut, eller att gå på toaletten. Det stämmer väl överens med den bild vi redan har och de brister vi sett i tillsyn, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Han efterlyser tydligare – och bindande – regler för hur kommunerna bemannar äldreboendena.

– Vi behöver förtydliga kommunernas ansvar så att de bemannar efter behov och inte så att de äldre måste anpassa sig efter bemanningen, säger Anders Printz.

Tydligare regler gör det också lättare för myndigheten att ställa krav.

– När vi tittade på nattbemanningen på 98 demensboenden var bristerna väldigt stora i sex av tio fall, säger Anders Printz.

Läs samtliga resultat från rapporten här.

 • Tjänstgörande redaktörer: Sandra Christensen, Alex Rodriguez och Mattias Kling
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB