Arkiv för kategori Okategoriserade

- Sida 1 av 1

Blir du sugen?

av Kristina Edblom

Korvarna fotograferades på ett äldreboende i Västerås.

De här brända korvarna fotograferades på Södergårdens äldreboende i Västerås i förrgår.
– Maten är katastrof, säger Lars Lindholm vars mamma vårdas på Södergården.
Men kritiken tillbakavisas helt av Attendo som driver boendet.
– De där korvarna serverades aldrig, säger verksamhetschefen Cecilia Lindh.

Lars Lindholms mamma Karin, 88, är dement och vårdas på Södergårdens äldreboende i Västerås, som drivs av Attendo care (det näst största vårdföretaget). (mer…)

”Personalen slet som djur och hade dåliga löner”

av Joachim Kerpner
Jeanette Livefjord

Jeanette Livefjord var verksamhetschef inom Caremas hemtjänst i Stockholm i somras. Hon är mycket kritisk till företagets hantering av kunder och personal. Så här berättar hon om tiden inom Carema:

”Personalen slet som djur och hade dåliga löner. De fick ingen morot för sitt hårda arbete, vilket är viktigt.
När jag skulle ha en planeringsdag kändes det som att man knappt fick bjuda på kaffe. Jag åkte till City Gross och köpte varsin present för 30 kronor och slog in med personliga kort till. Inte mycket men jag tror i alla fall att de uppskattade det, det kostar väl inte företaget något med de småpengarna, men gör betydligt mer för personalen. Carema fick väl dåndimpen när de såg kvittona. (mer…)

”Ett fint slut på ett långt liv”

av Kristina Edblom

Många skriver till mig och berättar om hur deras nära och kära fått god vård inom äldreomsorgen. Det är så klart viktigt att vi rapporterar om dem också. Inte minst för att det då blir ännu tydligare vad ett bra omhändertagande av våra äldre betyder.

”Min farmor bor på vårdboendet Kasper  i Malmö. Hon är 91 år och klar. Hon menar att hon aldrig har haft det bättre än nu”, skriver Sara. (mer…)

Rut, 87, dog av blodförgiftning efter liggsåren på hemmet

av Kristina Edblom
Rut Jonsson

Rut Jonsson, 87,  flyttade till Enskede nya servicehus i Stockholm den 17 juni i år.
Två månader senare var hon död.
– De ignorerade hennes infekterade sår, säger sonen Stig-Arne Jonsson.

Rut skrevs in på Servicehuset för att hon inte klarade sig själv hemma. Gång på gång hittade sonen henne på golvet efter att hon ramlat. Kommunen bedömde därför att hon skulle få 162 timmar vård och stöd i månaden på boendet. En läkare från vårdcentralen hade det medicinska ansvaret. (mer…)

Socialstyrelsen: ”Det är för dålig bemanning”

av Kristina Edblom

7700 personer har svarat på Socialstyrelsens enkät om bemanningen i demensvården. Och resultatet är nedslående.

Anders Printz, Socialstyrelsen

En överväldigande majoritet har svarat att de inte tycker att det finns tillräckligt med personal för att de dementa ska få äta, gå på toaletten, duscha eller gå och lägga sig i rätt tid. 80 procent av de som svarat på enkäten arbetar inom demensvården. Även anhöriga har svarat.

– Enkäten visar att nästan 8 000 personer upplever att människor inte får sina mest grundläggande behov tillgodosedda, som att äta, komma ut, eller att gå på toaletten. Det stämmer väl överens med den bild vi redan har och de brister vi sett i tillsyn, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Han efterlyser tydligare – och bindande – regler för hur kommunerna bemannar äldreboendena.

– Vi behöver förtydliga kommunernas ansvar så att de bemannar efter behov och inte så att de äldre måste anpassa sig efter bemanningen, säger Anders Printz. (mer…)

Carema största privata vårdföretaget

av Joachim Kerpner

Carema är det största privata vårdföretaget inom äldreomsorgen i Sverige. Men de är långtifrån ensamma om att tjäna pengar på våra gamla.

Här är listan över vårdbolagen som omsätter mest pengar i landet. I siffrorna ingår inte bara äldreomsorg, utan all omsorg och sjukvård som bolagen levererar.  (mer…)

Skulle du våga lämna din mamma på Koppargården?

av Kristina Edblom
Äldreboendet Koppargården i Vällingby har fått hård kritik för vandvård av äldre.

Liggsår, fallolyckor, kissblöjor som inte byts på flera timmar, dementa som blir inlåsta och lämnade ensamma om natten. Gamla som inte kommer ur sängen före lunch och inte unnas en promenad på flera månader.

Larmen om vanvården inom svensk äldrevård avlöser varandra denna höst.

På kort tid har stora privata vårdbolag vars främsta mål är att tjäna pengar tagit över allt mer av vården av våra äldre.

Men till vilket pris?

Det ska vi granska i den här bloggen. (mer…)

Sida 1 av 1