Helle Kleins blogg

Skribent, debattör, präst

Arkiv för tagg lobby

- Sida 1 av 1

Konsten att luras med opinioner

av Helle Klein

Dagens Nyheter basunerar ut på förstasidan av dagens tidning att ”S-väljarna går emot Sahlin om kärnkraften” och att ”sex av tio svenskar säger ja till ersätta gamla kärnkraftverk med nya”.
Det är ett helt uppslag inne i nyhetsdelen med den braskande rubriken: Sex av tio vill ha nya reaktorer. Synovate har på DN:s uppdrag ställt två frågor om kärnkraften till cirka 1000 personer.
Första frågan lyder: Är du för eller mot att man bygger nya kärnkraftverk i Sverige?
De som var osäkra eller svarade nej på denna fråga fick även svara på fråga nr 2:
Är du för eller emot att man ersätter gamla känrkraftverk med nya?

Själva frågemetoden är i sig märklig.
Men än märkligare är DN:s redovisning av resultatet. I grafiken står det att svaren på de båda frågorna räknats samman – då får man fram att 62 procent är för…

I nyhetstexten står inget alls om att man slagit ihop resultatet av de båda frågorna. Däremot står det att 62 procent är för att bygga nya kärnkraftverk ”eller åtminstone ersätta de gamla med nya”.

Det är faktiskt viss skillnad.

Intressant är att TT refererade mätningen utifrån DN:s vinkel i morse.
Men sen under dagen har TT korrigerat det och i eftermiddag kom en ”omvinklad” version där TT tagit del av hela undersökningen som Synovate gjort.

Då blir plötsligt bilden annorlunda.
”Andelen svenskar som vill bygga nya kärnkraftverk har minskat betydligt sedan förra året”, skriver TT.
I januari förra året var det 48 procent som var för att man bygger nya kärnkraftverk. I år var siffran 43 procent. Motståndet har också ökat, men bara från 39 procent till 40 procent.

Bland centerns väljare har stödet för ny kärnkraft ökat markant men samtidigt varnar Synovate för att antalet c-väljare som svarat är så litet att slutsatserna blir osäkra. Något som inte DN tog upp i sin artikel.

Än mer intressant blir det när man tar del av resultatet för s-väljarna. Andelen som vill bygga nya kärnkraftverk har ”minskat signifikant”, skriver TT. Förra året var det 46 procent av s-väljarna som var för ny kärnkraft. I år är det bara 33 procent.

Detta rapporterar överhuvud taget inte DN utan på förstasidan slås det alarmistiska budskapet fast – Sahlin har problem med sina egna väljare…

Dessutom problematiserar TT det faktum att Synovate och DN slagit ihop svaren på fråga 1 och 2 i sina redovisningar – den andra frågan, om man vill ersätta gammal kärnkraft med ny har bara ställts till de som svarat nej eller varit osäkra på första frågan. Det innebär att det i praktiken bara var 569 personer som svarat på frågan om att ersätta gammal kärnkraft…
Av dessa är 33 procent för och 49 procent mot att ersätta gammal kärnkraft med ny.

Ja många siffror blir det, men ett är säkert. Dagens Nyheters nyhetsjournalistik på kärnkraftsområdet visade sig i dag mer än vanligt politiserad.

Pinsamt, DN!

Och faktum är att ju mer kärnkraften och framförallt den idiotiska energiuppgörelse som regeringspartierna gjort debatteras desto svagar blir stödet för kärnkraftslobbyn.

Upplysta medborgare inser att elen blir dyrare och de förnybara alternativen får det svårare med regeringens politik.

Kärnkraftslobbyn krackelerar 2

av Helle Klein

Jag skrev i måndags om kärnkraftslobbyn som stöds av näringslivet och som tyvärr en del fackförbund aningslöst gått med i.
I går meddelade Elektrikerförbundet och SEKO att de lämnar lobbyorganisationen Nätverket för framtidens energi.

Nu har också LO förtydligat sin energipolitiska hållning:

LO anser att på lång sikt bör all energiförsörjning vara förnybar. Eftersom kärnkraften svarar för närmare hälften av vår elproduktion är den dock nödvändig för överskådlig tid. Nuvarande kärnkraftverk bör bibehållas så länge de motsvarar högt ställda säkerhetskrav.
En viss uppgradering av befintliga verk är dessutom möjlig och bör genomföras. LO utesluter heller inte viss nyinvestering, men den frågan bör bedömas utifrån kommande elbehov, alternativens möjligheter och kostnader samt våra möjligheter att effektivisera användningen utan att produktion och välfärd hotas.

Energifrågan är också viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Även om folkomröstningen ligger långt tillbaka i tiden så krävs det en demokratisk process före ett nytt ställningstagande om kärnkraften. Regeringen gör tvärtom. De presenterar ett förslag i form av ett politiskt utspel utan försök till bred politisk enighet, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Detta försvårar för investerare som söker långsiktigt stabila spelregler som förutsättningar för god tillväxt i vårt land. Vill man ge industrin bra förutsättningar i Sverige så är det inte politiskt ansvarsfullt att regeringen lägger fram ett eget alternativ med bäst före datum september 2010, säger Wanja Lundby-Wedin.

Intressant. Sådär oerhört splittrad som somliga påstår är faktiskt inte svensk arbetarrörelse. Den energipolitik som socialdemokratin formade under Göran Perssons ledning tillsammans med bland andra centern och kristdemokraterna är djupt förankrad.

Taggar kärnkraft, lobby

Kärnkraftslobbyn krackelerar?

av Helle Klein

I dag meddelar fackförbunden SEKO och Elektrikerförbundet  att de lämnar nätverket för framtidens energi

SEKO och Elektrikerförbundet har idag beslutat att lämna nätverket för framtidens energi. Skälet är främst att nätverkets ståndpunkter i för liten utsträckning sammanfaller med förbundens helhetssyn i energipolitiken.
Nätverket uppfattas alltmer som en lobbyorganisation för enbart kärnkraft. SEKO och Elektrikerförbundet har ett bredare perspektiv i vilket kärnkraften självfallet är en del men inte huvudlösningen för Sveriges framtida energiförsörjning.”

Intressant. Kanske håller delar av arbetarrörelsen som aningslöst gått med i nätverket på att inse att lobbyn inte haft en bred energiöverenskommelse som huvudmål utan själva kärnkraften och regeringens inre sammanhållning.
Alltfler ser att de blivit utnyttjade?

När ska centerpartiet och kristdemokraterna upptäcka detsamma som SEKO och Elektrikerförbundet?

Taggar kärnkraft, lobby
Sida 1 av 1
 • Tjänstgörande redaktörer: Joakim Ottosson, Kristina Jeppsson och Elvira S Barsotti
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB