Helle Kleins blogg

Skribent, debattör, präst

Arkiv för tagg opinionsmätningar

- Sida 1 av 1

DN och kärnkraftsopinionen

av Helle Klein

Läsare av denna blogg vet att jag och Aftonbladets ledarredaktion ifrågasätter Dagens Nyheters sätt att presentera opinionsmätningar på nyhetsplats vad gäller kärnkraftsopinionen.

Denna diskussion är inte ny. För nästan exakt ett år sedan var DN och dess politiske reporter Henrik Brors i blåsväder i samma ärende. DN:s egen läsarombudsman tog upp en kritisk diskussion i sin kolumn och Brors tvingades be läsarna om ursäkt för felaktiga påståenden om stödet för ny kärnkraft.

Många läsare ringer till mig och menar att DN driver en opinion för utbyggnad av kärnkraften. De fick vatten på sin kvarn när en stor DN-rubrik på första sidan den 21 januari förkunnade att hälften av svenskarna vill ha fler kärnkraftverk”, inledde DN:s läsarombudsman Lilian Öhrström sin krönika i februari 2008.

Misstanken att DN driver opinion för utbyggnad av kärnkraften kvarstår.

DN och Henrik Brors gör det igen

av Helle Klein

I måndags förra veckan skrev jag om Dagens Nyheters vinklade nyhetsjournalistik angående presentationen av Synovates mätning av kärnkraftsopinionen.
DN:s Henrik Brors verkar läsa opinionsundersökningar som fan läser Bibeln.

I radioprogrammet Medierna (P1) ansåg Henrik Brors att min kritik (som bygger på TT:s genomgång av Synovates undersökning) är ”helt obegriplig” och om TT:s vinkel på samma mätning sa han att det var en märklig journalistisk bedömning som de är ganska ensamma om.
Problemet är att Synovate själv inledde sin sammanfattning med att notera den signifikanta minskningen av kärnkraftsstödet sen förra året.

 Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta i radioprogrammet på grund av resa. Inte heller TT:s reporter hade möjlighet att medverka då han befinner sig på semester.

Men jag tar gärna en debatt med Brors i nåt annat sammanhang.
Han fortsätter nämligen sin märkliga nyhetsrapportering om kärnkraftsopinionen. I dagens DN  , dvs i papperstidningen lyder rubriken ”Starkt stöd för kärnkraft” och ingressen slår fast att stödet för regeringens förslag att kunna ersätta gamla kärnkraftverk med nya är fortsatt starkt.

Jovisst kan man se det så men vitsen med opinionsmätningar är väl att se de längre trenderna och då visar det sig att stödet hela tiden sjunker.
I dagens mätning är 55 procent av svenska folket för att man ersätter gammal kärnkraft med ny. Förra veckan var det 62 procent.
(Intressant är att DN:s nätredaktör ändrat rubriken till: Fler tvekar om ny kärnkraft)

Stödet för regeringens energipolitik minskar främst bland kristdemokrater och socialdemokrater. Förra veckan var 57 procent av s-väljarna för medan det nu är 44 procent.

Henrik Brors kunde alltså ha vinklat artikeln på att stödet för ny kärnkraft sjunker bland svenska folket.
Men det ligger väl inte i linje med DN:s kärnkraftsvänliga hållning.

Både TT och jag kritiserade dessutom Synovates och DN:s sätt att presentera mätresultatet när de slog ihop svaren på två olika frågor. Detta tar Brors upp i dagens DN och låter Synovates Nicklas Källebring avvisa kritiken.
Ändå väljer Synovate och DN att i dagens mätning bara ställa en fråga, dvs den om man är för eller mot att ersätta gammal kärnkraft med ny.

Debatten om opinionsinstituten och nyhetsjournalistiken lär fortsätta.

Konsten att luras med opinioner

av Helle Klein

Dagens Nyheter basunerar ut på förstasidan av dagens tidning att ”S-väljarna går emot Sahlin om kärnkraften” och att ”sex av tio svenskar säger ja till ersätta gamla kärnkraftverk med nya”.
Det är ett helt uppslag inne i nyhetsdelen med den braskande rubriken: Sex av tio vill ha nya reaktorer. Synovate har på DN:s uppdrag ställt två frågor om kärnkraften till cirka 1000 personer.
Första frågan lyder: Är du för eller mot att man bygger nya kärnkraftverk i Sverige?
De som var osäkra eller svarade nej på denna fråga fick även svara på fråga nr 2:
Är du för eller emot att man ersätter gamla känrkraftverk med nya?

Själva frågemetoden är i sig märklig.
Men än märkligare är DN:s redovisning av resultatet. I grafiken står det att svaren på de båda frågorna räknats samman – då får man fram att 62 procent är för…

I nyhetstexten står inget alls om att man slagit ihop resultatet av de båda frågorna. Däremot står det att 62 procent är för att bygga nya kärnkraftverk ”eller åtminstone ersätta de gamla med nya”.

Det är faktiskt viss skillnad.

Intressant är att TT refererade mätningen utifrån DN:s vinkel i morse.
Men sen under dagen har TT korrigerat det och i eftermiddag kom en ”omvinklad” version där TT tagit del av hela undersökningen som Synovate gjort.

Då blir plötsligt bilden annorlunda.
”Andelen svenskar som vill bygga nya kärnkraftverk har minskat betydligt sedan förra året”, skriver TT.
I januari förra året var det 48 procent som var för att man bygger nya kärnkraftverk. I år var siffran 43 procent. Motståndet har också ökat, men bara från 39 procent till 40 procent.

Bland centerns väljare har stödet för ny kärnkraft ökat markant men samtidigt varnar Synovate för att antalet c-väljare som svarat är så litet att slutsatserna blir osäkra. Något som inte DN tog upp i sin artikel.

Än mer intressant blir det när man tar del av resultatet för s-väljarna. Andelen som vill bygga nya kärnkraftverk har ”minskat signifikant”, skriver TT. Förra året var det 46 procent av s-väljarna som var för ny kärnkraft. I år är det bara 33 procent.

Detta rapporterar överhuvud taget inte DN utan på förstasidan slås det alarmistiska budskapet fast – Sahlin har problem med sina egna väljare…

Dessutom problematiserar TT det faktum att Synovate och DN slagit ihop svaren på fråga 1 och 2 i sina redovisningar – den andra frågan, om man vill ersätta gammal kärnkraft med ny har bara ställts till de som svarat nej eller varit osäkra på första frågan. Det innebär att det i praktiken bara var 569 personer som svarat på frågan om att ersätta gammal kärnkraft…
Av dessa är 33 procent för och 49 procent mot att ersätta gammal kärnkraft med ny.

Ja många siffror blir det, men ett är säkert. Dagens Nyheters nyhetsjournalistik på kärnkraftsområdet visade sig i dag mer än vanligt politiserad.

Pinsamt, DN!

Och faktum är att ju mer kärnkraften och framförallt den idiotiska energiuppgörelse som regeringspartierna gjort debatteras desto svagar blir stödet för kärnkraftslobbyn.

Upplysta medborgare inser att elen blir dyrare och de förnybara alternativen får det svårare med regeringens politik.

Dagens Industri som tröst

av Helle Klein

I dag kan sorgsna s-valarbetare läsa Dagens Industri. Stor bild på Göran Persson på förstasidan med rubriken ”Perssons vändning”.
Opinionsinstitutet Ruabs senaste mätning visar att socialdemokraterna går framåt och får över 40 procent. Det är en ökning med över tre procent sen förra mätningen.

I nyhetsrapporteringen har det framställts som om loppet är kört och att de borgerliga går mot en jordsskredsseger. Så är det inte alls om man ser på siffrorna.
Trenden i de senaste mätningarna från Temo, Skop och Ruab visar att socialdemokraterna ökar. I Temos senaste mätning hamnar (s) på 37,7 procent vilket är tre procent mer än förra mätningen. I Skop har (s) ökat 1 procent och hamnar på 35,5 procent.
I både Temos och Ruabs mätningar minskar moderaterna. Småpartierna i alliansen antingen backar eller ligger still.
Det besvärliga läget för vänsterpartiet är förstås ett hot mot det röd-gröna blocket.
Nu är opinionsmätningar sannerligen ingen vetenskap och i alla mätningar är antalet osäkra oerhört stort – cirka 20-25 procent. I Ruabs mätning är de osäkra 33 procent.

Det enda säkra är att det är osäkert. Valnatten kommer att bli en rysare.
Politik är spännande.

Vem talar (s) till?

av Helle Klein

Opinionssiffrorna som presenterats i dag av Sifo visar att socialdemokraterna backat medan kristdemokraterna ökat.
Jag har som princip att inte hålla på att kommentera alla opinionsmätningar som görs. Brukar hålla mig till SCB:s stora undersökningar.
Det är mer intressant att se de långa tendenserna.
Fortfarande är det väldigt jämnt mellan blocken, dock med övervikt åt den borgerliga alliansen. Fortfarande – och det är nog den viktigaste iakttagelsen – är det väldigt många osäkra, omkring 20 procent.
Vilka är de? Vem talar till dem?
Vad ryms inom den växande stapeln ”övriga partier”?
I dag skriver Mats Engström en utmärkt krönika på ledarsidan om de ensamstående föräldrarnas situation, om vikten av att bekämpa barnfattigdom och utanförskap bland de unga.
Ska valmanifestet den 18 augusti lova villaägarna fryst skatt, men sakna en trovärdig handlingsplan mot fattigdomen och utanförskapet?”, avslutar Mats krönikan.

Socialdemokratin måste hålla fast vid sitt underifrånperspektiv.
I dag träffas den socialdemokratiska partiledningen (VU) för att diskutera valmanifestet.
Måtte solidariteten genomsyra diskussionerna.

Sommaravslutning i riksdagen

av Helle Klein

Riksdagens traditionsenliga sommaravstlutning i form av en sista partiledardebatt inför semestrarna hölls i dag. Kollegan Nisha har följt debatten. Att döma av hennes minspel verkar det vara en rätt trist tillställning.
SCB har samtidigt presenterat sin partisympatiundersökning. Aldrig förr har det varit så jämnt mellan blocken i en majmätning under ett valår. De borgerligas väldiga övertag i opinionsmätningarna tidigare är nu ett minne blott. De har bara några tiondelars övertag gentemot de röd-gröna. Inget är statistiskt säkerställt – marginalerna är så små. Det enda säkra är att kristdemokraterna ökat en procent – obegripligt, men grattis får man väl säga.
Småpartier som Junilistan och Feministiskt initiativ tycks vara helt ute ur leken.
Mer om partiledardebatten och opinionen på morgondagens ledarsida.

Sida 1 av 1
 • Tjänstgörande redaktör: Stefan Sköld, Jennifer Snårbacka, Fred Balke
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB