Helle Kleins blogg

Skribent, debattör, präst

Arkiv för tagg kärnkraft

- Sida 1 av 3

DN och kärnkraftsopinionen

av Helle Klein

Läsare av denna blogg vet att jag och Aftonbladets ledarredaktion ifrågasätter Dagens Nyheters sätt att presentera opinionsmätningar på nyhetsplats vad gäller kärnkraftsopinionen.

Denna diskussion är inte ny. För nästan exakt ett år sedan var DN och dess politiske reporter Henrik Brors i blåsväder i samma ärende. DN:s egen läsarombudsman tog upp en kritisk diskussion i sin kolumn och Brors tvingades be läsarna om ursäkt för felaktiga påståenden om stödet för ny kärnkraft.

Många läsare ringer till mig och menar att DN driver en opinion för utbyggnad av kärnkraften. De fick vatten på sin kvarn när en stor DN-rubrik på första sidan den 21 januari förkunnade att hälften av svenskarna vill ha fler kärnkraftverk”, inledde DN:s läsarombudsman Lilian Öhrström sin krönika i februari 2008.

Misstanken att DN driver opinion för utbyggnad av kärnkraften kvarstår.

DN och Henrik Brors gör det igen

av Helle Klein

I måndags förra veckan skrev jag om Dagens Nyheters vinklade nyhetsjournalistik angående presentationen av Synovates mätning av kärnkraftsopinionen.
DN:s Henrik Brors verkar läsa opinionsundersökningar som fan läser Bibeln.

I radioprogrammet Medierna (P1) ansåg Henrik Brors att min kritik (som bygger på TT:s genomgång av Synovates undersökning) är ”helt obegriplig” och om TT:s vinkel på samma mätning sa han att det var en märklig journalistisk bedömning som de är ganska ensamma om.
Problemet är att Synovate själv inledde sin sammanfattning med att notera den signifikanta minskningen av kärnkraftsstödet sen förra året.

 Jag hade tyvärr inte möjlighet att delta i radioprogrammet på grund av resa. Inte heller TT:s reporter hade möjlighet att medverka då han befinner sig på semester.

Men jag tar gärna en debatt med Brors i nåt annat sammanhang.
Han fortsätter nämligen sin märkliga nyhetsrapportering om kärnkraftsopinionen. I dagens DN  , dvs i papperstidningen lyder rubriken ”Starkt stöd för kärnkraft” och ingressen slår fast att stödet för regeringens förslag att kunna ersätta gamla kärnkraftverk med nya är fortsatt starkt.

Jovisst kan man se det så men vitsen med opinionsmätningar är väl att se de längre trenderna och då visar det sig att stödet hela tiden sjunker.
I dagens mätning är 55 procent av svenska folket för att man ersätter gammal kärnkraft med ny. Förra veckan var det 62 procent.
(Intressant är att DN:s nätredaktör ändrat rubriken till: Fler tvekar om ny kärnkraft)

Stödet för regeringens energipolitik minskar främst bland kristdemokrater och socialdemokrater. Förra veckan var 57 procent av s-väljarna för medan det nu är 44 procent.

Henrik Brors kunde alltså ha vinklat artikeln på att stödet för ny kärnkraft sjunker bland svenska folket.
Men det ligger väl inte i linje med DN:s kärnkraftsvänliga hållning.

Både TT och jag kritiserade dessutom Synovates och DN:s sätt att presentera mätresultatet när de slog ihop svaren på två olika frågor. Detta tar Brors upp i dagens DN och låter Synovates Nicklas Källebring avvisa kritiken.
Ändå väljer Synovate och DN att i dagens mätning bara ställa en fråga, dvs den om man är för eller mot att ersätta gammal kärnkraft med ny.

Debatten om opinionsinstituten och nyhetsjournalistiken lär fortsätta.

Konsten att luras med opinioner

av Helle Klein

Dagens Nyheter basunerar ut på förstasidan av dagens tidning att ”S-väljarna går emot Sahlin om kärnkraften” och att ”sex av tio svenskar säger ja till ersätta gamla kärnkraftverk med nya”.
Det är ett helt uppslag inne i nyhetsdelen med den braskande rubriken: Sex av tio vill ha nya reaktorer. Synovate har på DN:s uppdrag ställt två frågor om kärnkraften till cirka 1000 personer.
Första frågan lyder: Är du för eller mot att man bygger nya kärnkraftverk i Sverige?
De som var osäkra eller svarade nej på denna fråga fick även svara på fråga nr 2:
Är du för eller emot att man ersätter gamla känrkraftverk med nya?

Själva frågemetoden är i sig märklig.
Men än märkligare är DN:s redovisning av resultatet. I grafiken står det att svaren på de båda frågorna räknats samman – då får man fram att 62 procent är för…

I nyhetstexten står inget alls om att man slagit ihop resultatet av de båda frågorna. Däremot står det att 62 procent är för att bygga nya kärnkraftverk ”eller åtminstone ersätta de gamla med nya”.

Det är faktiskt viss skillnad.

Intressant är att TT refererade mätningen utifrån DN:s vinkel i morse.
Men sen under dagen har TT korrigerat det och i eftermiddag kom en ”omvinklad” version där TT tagit del av hela undersökningen som Synovate gjort.

Då blir plötsligt bilden annorlunda.
”Andelen svenskar som vill bygga nya kärnkraftverk har minskat betydligt sedan förra året”, skriver TT.
I januari förra året var det 48 procent som var för att man bygger nya kärnkraftverk. I år var siffran 43 procent. Motståndet har också ökat, men bara från 39 procent till 40 procent.

Bland centerns väljare har stödet för ny kärnkraft ökat markant men samtidigt varnar Synovate för att antalet c-väljare som svarat är så litet att slutsatserna blir osäkra. Något som inte DN tog upp i sin artikel.

Än mer intressant blir det när man tar del av resultatet för s-väljarna. Andelen som vill bygga nya kärnkraftverk har ”minskat signifikant”, skriver TT. Förra året var det 46 procent av s-väljarna som var för ny kärnkraft. I år är det bara 33 procent.

Detta rapporterar överhuvud taget inte DN utan på förstasidan slås det alarmistiska budskapet fast – Sahlin har problem med sina egna väljare…

Dessutom problematiserar TT det faktum att Synovate och DN slagit ihop svaren på fråga 1 och 2 i sina redovisningar – den andra frågan, om man vill ersätta gammal kärnkraft med ny har bara ställts till de som svarat nej eller varit osäkra på första frågan. Det innebär att det i praktiken bara var 569 personer som svarat på frågan om att ersätta gammal kärnkraft…
Av dessa är 33 procent för och 49 procent mot att ersätta gammal kärnkraft med ny.

Ja många siffror blir det, men ett är säkert. Dagens Nyheters nyhetsjournalistik på kärnkraftsområdet visade sig i dag mer än vanligt politiserad.

Pinsamt, DN!

Och faktum är att ju mer kärnkraften och framförallt den idiotiska energiuppgörelse som regeringspartierna gjort debatteras desto svagar blir stödet för kärnkraftslobbyn.

Upplysta medborgare inser att elen blir dyrare och de förnybara alternativen får det svårare med regeringens politik.

Kärnkraftslobbyn krackelerar 2

av Helle Klein

Jag skrev i måndags om kärnkraftslobbyn som stöds av näringslivet och som tyvärr en del fackförbund aningslöst gått med i.
I går meddelade Elektrikerförbundet och SEKO att de lämnar lobbyorganisationen Nätverket för framtidens energi.

Nu har också LO förtydligat sin energipolitiska hållning:

LO anser att på lång sikt bör all energiförsörjning vara förnybar. Eftersom kärnkraften svarar för närmare hälften av vår elproduktion är den dock nödvändig för överskådlig tid. Nuvarande kärnkraftverk bör bibehållas så länge de motsvarar högt ställda säkerhetskrav.
En viss uppgradering av befintliga verk är dessutom möjlig och bör genomföras. LO utesluter heller inte viss nyinvestering, men den frågan bör bedömas utifrån kommande elbehov, alternativens möjligheter och kostnader samt våra möjligheter att effektivisera användningen utan att produktion och välfärd hotas.

Energifrågan är också viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Även om folkomröstningen ligger långt tillbaka i tiden så krävs det en demokratisk process före ett nytt ställningstagande om kärnkraften. Regeringen gör tvärtom. De presenterar ett förslag i form av ett politiskt utspel utan försök till bred politisk enighet, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Detta försvårar för investerare som söker långsiktigt stabila spelregler som förutsättningar för god tillväxt i vårt land. Vill man ge industrin bra förutsättningar i Sverige så är det inte politiskt ansvarsfullt att regeringen lägger fram ett eget alternativ med bäst före datum september 2010, säger Wanja Lundby-Wedin.

Intressant. Sådär oerhört splittrad som somliga påstår är faktiskt inte svensk arbetarrörelse. Den energipolitik som socialdemokratin formade under Göran Perssons ledning tillsammans med bland andra centern och kristdemokraterna är djupt förankrad.

Taggar kärnkraft, lobby

Kärnkraftslobbyn krackelerar?

av Helle Klein

I dag meddelar fackförbunden SEKO och Elektrikerförbundet  att de lämnar nätverket för framtidens energi

SEKO och Elektrikerförbundet har idag beslutat att lämna nätverket för framtidens energi. Skälet är främst att nätverkets ståndpunkter i för liten utsträckning sammanfaller med förbundens helhetssyn i energipolitiken.
Nätverket uppfattas alltmer som en lobbyorganisation för enbart kärnkraft. SEKO och Elektrikerförbundet har ett bredare perspektiv i vilket kärnkraften självfallet är en del men inte huvudlösningen för Sveriges framtida energiförsörjning.”

Intressant. Kanske håller delar av arbetarrörelsen som aningslöst gått med i nätverket på att inse att lobbyn inte haft en bred energiöverenskommelse som huvudmål utan själva kärnkraften och regeringens inre sammanhållning.
Alltfler ser att de blivit utnyttjade?

När ska centerpartiet och kristdemokraterna upptäcka detsamma som SEKO och Elektrikerförbundet?

Taggar kärnkraft, lobby

Bra Sahlin i Agenda

av Helle Klein

Mona Sahlin var bra i SVT:s Agenda i kväll. Hon argumenterade med eftertryck och avslöjade effektivt bristerna i den energiuppgörelse som den borgerliga alliansregeringen fattat.
Hon var fortsatt tydlig med att någon ny kärnkraft ska inte byggas utan fokus i energipolitiken måste ligga på att utveckla den förnybara energin och satsa på energieffektivisering.

Kanske är hon stärkt av senaste opinionsmätningen som Expressen redovisar i dag – där moderaterna backar medan socialdemokraterna återigen är ett 40 procentsparti.

Även statsminister Fredrik Reinfeldt var bra och tydlig i Agenda – hans problem är att försöka övertyga svenska folket att man satsar på den förnybara energin genom att bygga ut kärnkraften.

Det är obegripligt att centerpartiet gått på detta.

Och att bjuda in till partiöverläggningar när uppgörelsen redan är låst i gammal atomkraft är inte seriöst.

Borgerligt mediemonopol

av Helle Klein

Den borgerliga bloggaren Dick Erixon har gjort en intressant liten sammanställning över ledarkommentarer om gårdagens kärnkraftuppgörelse inom alliansregeringen.

Om inte annat visar den på det borgerliga mediomonpol som finns i dagspressen.

Tur att Aftonbladet finns – en av få avvikande röster med röd-grön själ i det reaktorkramande mörkret.

Taggar kärnkraft, medier

Förloraren Centern

av Helle Klein

I dag skriver vi på ledarplats om förloraren Centerpartiet i alliansens kärnkraftutspel.

Expressen skriver intressant om maktspelet bakom centerns svängning.

Centerledaren som pressades av sina alliansbröder agerade själv inte nådigt mot sina egna riksdagsledamöter.

Hon piskade oss att fixa detta, att visa enighet här och nu. Ett par av ledamöterna började gråta,” säger en Centerledamot till Expressen.

Sida 1 av 3
 • Tjänstgörande redaktörer: Frida Westergård, Love Isakson Svensén och Nils Höglander
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB