Ett förlorat decennium för EU?

Cynikerna säger att om du misslyckas – röj undan alla bevis för att du någonsin försökt. Cynikerna har naturligtvis fel och dessutom skulle det vara omöjligt i detta fall.

Idag den 23 mars 2010 är dagen när den Europeiska Unionen skulle ha uppnått målen för Lissabonagendan. EU skulle på tio år förvandlas till världens konkurrenskraftigaste region. Detta har inte skett. Av de 17 mål som sattes har Unionen som helhet inte lyckats uppnå ett enda. Allvarligast är kanske att inkomstklyftorna har fortsatt öka. Vad som gick fel kommer att diskuteras från många håll den närmaste tiden men klart är att regler och mål utan mekanismer för att kontrollera och genomdriva knappast fungerar. Att förlita sig på ”grupptryck” mellan länderna var naivt. Och om EU ska införa ”flexicurity” på arbetsmarknaden är det bra om det går att definiera vad det är på ett begripligt sätt. Det här är en intressant rapport som diskuterar frågan vidare. 

 

Senaste inläggen