Svårare få abort

Stockholms läns landsting vill flytta alla medicinska aborter till de norra länsdelarna samt till några kliniker i innerstan. Det innebär att de stora och invandrartäta områdena Skärholmen, Haninge och Botkyrka blir utan abortmottagning.

Det bor 500 000 invånare i kommunerna på Södertörn, aborttalen är höga och inkomsterna låga. Många invånare är utlandsfödda och har svårt att ta sig fram i sjukvårdsdjungeln.

Men politikerna i Stockholms läns landsting framhärdar med sin ojämlika sjukvårdspolitik. Nu är det kvinnorna i de fattigare kommunerna som ska lösa överbeläggningarna på Huddinge sjukhus. Deras möjlighet att få abort försvåras och försenas.

Eva Franchell

Senaste inläggen