Viktig rapport från Expo om muslimhatet

Den antirasistiska stiftelsen Expo har idag genom Expo research gett ut en rapport om den antimuslimska miljön. Rapporten kan du hitta här.

I inledningen skriver man:

Inspirationen till Anders Behring Breiviks terrorhandlingar fanns istället att hämta
i antimuslimska idéströmningar liknande de som marknadsförs av Sverigedemokraterna
(SD). Men idéerna är inte unika för vare sig SD eller Breivik. Snarare finns en löst
sammansatt miljö av olika grupper och partier som varnar för “islamisering” som en
pågående ockupation av Europa.

Aftonbladets Ledarsida har kritiserat Säkerhetspolisen för att inte göra någon sådan redovisning. Till saken hör att Säpo tidigare redovisat både traditionell höger- och vänsterextremism och våldsbejakande islamism. Men alltså inte den antimuslimska miljön.

Nu har Expo gjort ett viktigt arbete för att skapa klarhet i vilka grupper, kanaler och begrepp det handlar om inom den antimuslimska miljön. Det är bra och öppnar bättre möjligheter för en offentlig debatt bygd på fakta och inte spekulationer.

Det är även viktigt att det blir känt hur hemtamt Sverigedemokraterna egentligen rör sig i dessa miljöer.

Anders Lindberg 

 

 

 


 

Senaste inläggen