Arbetslivsinstitutet tur och retur

Den svenska arbetsmiljöforskningen är splittrad och styrs av kortsiktiga intressen. Resultatet blir att viktig kunskap faller i glömska, och att stora förändringar inte uppmärksammas.

Det konstaterar regeringens Arbetsmiljöpolitiska råd i en skrift som kommer ut i dag. Därför föreslår rådet att det startas ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö.

Det är en utmärkt idé. Men visst känns det lite ironiskt att regeringen först lagt ner Arbetslivsinstitutet, sedan tillsatt det Arbetsmiljöpolitiska rådet och nu får förslaget att åter starta ett Arbetslivsinstitut.

Ingvar Persson

Senaste inläggen