Åsa vann striden mot gubbfläsket

Norrbottens turistchef Jan-Erik Jaensson drar tillbaka sitt brev till civilminister Stefan Atterfall.

I brevet tyckte turistchefen att Norrbottens nya landshövding bör gilla att bada bastu:

”Bastukulturen är mycket kraftigt rotad i länet och speciellt i Tornedalen. Du (Atterfall) kommer ju från Västerbottens inland och vet säkert att många viktiga beslut fattas i bastumiljö”

Sedan drog turistchefen jämförelsen med legendariska bastubadare som Kekkonen och Lassinanti och bilden stod helt klar. Viktiga beslut fattas mellan män på de heta lavarna. Hetta, öl och gubbfläsk.

Reaktionerna kom snabbt, det kvinnliga Norrbotten protesterade och journalisten Åsa Petersen skrev att hon skämdes för bastubrevet:

”Glastaket är lägre och tjockare här. Uråldriga manliga nätverk fylls på med nya unga män, så kallade bra grabbar. Så hålls gubbigheten vid liv i generationer. Många viktiga beslut fattas fortfarande av män som badar bastu och groggar med andra män.”

En gång lämnade Åsa Petersen Norrbotten för att skriva ledare här på Aftonbladet. Sedan vände hon tillbaka igen för att ge gubbfläsket en match och vi är fortfarande stolta över henne.Jan-Erik Jaensson ångrar bastubrevet och vi hoppas på en kvinnlig landshövding i Norrbotten.

Det vore i sådana fall första gången någonsin. 

Eva Franchell

Senaste inläggen